Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV EL LT PL SK BG RO

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/12/77

Brüsszel, 2012. november 29

Valcárcel és Barroso elnök ésszerű kompromisszumra szólít fel
a 2014–2020-as uniós költségvetés kapcsán

A Régiók Bizottsága (RB) José Manuel Barroso európai bizottsági elnök jelenlétében megvitatta az RB 2013. évi munkaprogramját és az Európai Tanács legutóbbi – a 2014–2020-as többéves pénzügyi kerettel foglalkozó – ülésének eredményét.

A vitában Ramón Luis Valcárcel Siso, a Régiók Bizottsága elnöke kifejezte az RB komoly aggodalmát egyfelől azoknak a csökkentéseknek a kapcsán, melyeket a Tanács a következő uniós költségvetésben mérlegel, másfelől amiatt, hogy a tagállamok nem tudnak megegyezésre jutni. „Néhány nappal ezelőtt még mindnyájan egyetértettünk abban, hogy az uniós költségvetés az európai növekedés és foglalkoztatás támogatásának legfontosabb eszköze kell hogy legyen, és hogy prioritásnak tekintjük gazdaságaink intelligens és inkluzív fejlesztésének előmozdítását. Most mégis kizárólag az a kérdés van napirenden, mennyivel akarjuk csökkenteni a költségvetést. Ez egyértelmű következetlenség, ami érthető módon csalódást okoz a polgároknak.” Az RB-elnök hozzátette: „Senki sem gondolhatja, hogy jó választás, ha nem tartjuk be a határidőt, és ideiglenes költségvetéssel dolgozunk tovább. Így aligha lehet új beruházásokat tervezni, pedig ezek nagyon fontosak a fellendülést elkötelezetten támogató régiók és városok számára”. A strukturális alapok késedelmes programtervezésével összefüggő kockázatokra Mercedes Bresso, az RB első alelnöke is rámutatott: „Mivel a közberuházások kétharmadát regionális és helyi önkormányzatok végzik, és az uniós költségvetés általában támogatja a helyi és regionális beruházásokat, egyértelmű a kockázat, hogy gazdaságainkban megrekedhetnek a kapcsolódó innovációs, környezettudatosító és átszervezési folyamatok.” Michael Schneider, az RB EPP-csoportjának elnöke a következőképpen foglalta össze a problémát: „A régiókban azt reméltük, hogy lehetőség van a megállapodásra, és még mindig reménykedünk egy mielőbbi megoldásban, mivel csak a döntések és eredmények ismeretében tudjuk megőrizni a regionális fejlesztés lendületét. Ideiglenes költségvetéssel képtelenek vagyunk bármiféle növekedési stratégiát megvalósítani. Minél később születik megállapodás a többéves pénzügyi keretről, annál nehezebb lesz szavatolni a beruházások folyamatosságát."

Az RB PES-csoportja nevében Holger Poppenhäger bírálta a jövő évi európai bizottsági prioritásokat: „A mostani munkaprogram sorsdöntő, mivel ez a Barroso-bizottság utolsó teljes évre szóló munkaprogramja, egyben az első olyan program, amelyet a programokról és strukturális alapokról szóló rendeletek elfogadása után dolgoztak ki. Nem is annyira a programban foglaltak miatt aggódunk, inkább a szociális politikai ambíciók riasztó hiánya miatt. Miért nem veszi figyelembe az Európai Bizottság az Európai Parlament kérését, hogy állítsanak össze egy „szociális beruházásokról szóló paktumot", amely célokat tűzne ki azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok az Európa 2020 stratégiával összhangban milyen szociális beruházásokat hajtsanak végre?” – kérdezte Poppenhäger. Ezzel kapcsolatban Barroso elnök rámutatott az Európai Bizottság annak érdekében tett erőfeszítéseire, hogy fokozzák az Európai Szociális Alap hozzájárulásait, küzdjenek a társadalmi kirekesztés ellen, megalapozzák az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap és a leginkább rászorulókra irányuló élelmezési program jövőjét. Hangsúlyozta egyben, hogy meglehetősen sok tagállami kormányzat ellenzi ezeket a javaslatokat.

Doris Ansari, az RB ALDE-csoportjának első alelnöke kiemelte, hogy a regionális és helyi önkormányzatok gyakran nem osztják a központi kormányzat álláspontját, és fontosnak tartotta, hogy az európai bizottsági munkaprogram „világosabban kötelezze el magát az intelligens energiahálózatok és a kisléptékű helyi energiatermelés mellett”. Kérte egyben, hogy az EU kezdeményezze a választójog biztosítását minden polgár számára, tehát nem különböztetve meg őket állampolgárságuk és aszerint, hogy jelenleg melyik országban van a lakhelyük. Az RB Európai Szövetség csoportjának elnöke, Uno Silberg azokra a kockázatokra hívta fel a figyelmet, amelyek a következetlen költségvetési döntésekből adódhatnak, és aláássák az EU hitelességét. A közös agrárpolitikával kapcsolatban pedig hangsúlyozta, hogy „ezt a politikát úgy kell alakítani, hogy egyenlő bánásmódot garantáljon minden tagállamnak és a potenciális kedvezményezetteknek”.

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállamból delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

Látogasson el az RB weboldalára: www.cor.europa.eu

A Twitteren is megtalál bennünket: EU_CoR

További információkért kérjük, forduljon kollégánkhoz:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközlemények


Side Bar