Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN ES IT

Ανακοίνωση Τύπου

Η Συνέλευση των Τοπικών και Περιφερειακών Εκπροσώπων της ΕΕ

COR/12/76

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2012

Η ΕτΠ κάνει ένα ακόμη βήμα για τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των δήμων και των περιφερειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ιθαγένειας της ΕΕ

Για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διοργάνωσε στις 28 Νοεμβρίου ένα φόρουμ αφιερωμένο στην ιθαγένεια της ΕΕ, στην ελεύθερη κυκλοφορία, στα δικαιώματα ψήφου και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στα κοινά. Η Επιτροπή των Περιφερειών, σε συνεργασία με πολιτικούς, εμπειρογνώμονες και ειδικούς επαγγελματίες, εξήρε τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δήμοι και οι περιφέρειες τόσο στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ όσο και για την άρση των εμποδίων που παρακωλύουν την πλήρη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Μόλις δύο εβδομάδες μετά την επίσημη ανακήρυξη του έτους 2013 ως Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών, το φόρουμ της ΕτΠ υπήρξε μια από τις πρώτες εκδηλώσεις που σηματοδότησαν την έναρξη των δράσεων προβολής του εν λόγω Ευρωπαϊκού Έτους. Περίπου 200 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στις συζητήσεις με θέμα την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ιδιαίτερη εστίαση στον τρόπο κατά τον οποίο οι περιφέρειες και οι δήμοι διαχειρίζονται τις επιπτώσεις της ελεύθερης κυκλοφορίας και των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και στις δυνατότητες που διαθέτουν προκειμένου να ενθαρρύνουν περαιτέρω την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στα κοινά δρώμενα εντός της επικράτειάς τους.

Κατά την ομιλία που εκφώνησε στο φόρουμ, ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Ramón Luis Valcárcel (ES/EPP) θέλησε να τονίσει ότι η ιθαγένεια της ΕΕ είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβολικό επιπρόσθετο χαρακτηριστικό της διαδικασίας ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης, επισημαίνοντας ειδικότερα τα εξής: «Η ιθαγένεια της ΕΕ και τα δικαιώματα των πολιτών της αποτελούν καθοριστική συνιστώσα της προσπάθειας αντιμετώπισης των τεράστιων προκλήσεων που έχει σήμερα ενώπιόν της η Ευρώπη. Είμαι, παραδείγματος χάρη, πεπεισμένος ότι θα κατορθώσουμε να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μόνον εάν επιτύχουμε να κάνουμε πραγματικότητα το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Επιπλέον, το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι τόσο στις τοπικές εκλογές και όσο και στις ευρωεκλογές μπορεί να δώσει μια πειστική απάντηση στον διαρκώς αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό». Εξαίροντας τον ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτό το πλαίσιο οι δήμοι και οι περιφέρειες, ο Πρόεδρος της ΕτΠ πρόσθεσε ότι «οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να κάνουν πολλά για να βοηθήσουν τους πολίτες της ΕΕ να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να ωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες που τους παρέχουν τα σχέδια που αναλαμβάνονται από κοινού. Η Επιτροπή των Περιφερειών θα συνεχίσει επομένως τις προσπάθειες που καταβάλλει ως σημαντικός συνδετικός κρίκος μεταξύ της Ευρώπης και των πολιτών της».

Κατά την ομιλία της στην ίδια εκδήλωση, η Ευρωπαία Επίτροπος Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας κ. Viviane Reding δήλωσε τα εξής: «Μια εικοσαετία μετά τη θεσμοθέτηση της ιθαγένειας της ΕΕ έχουν πράγματι επιτευχθεί πολλά. Είναι πλέον καιρός να αναλογιστούμε πού βρισκόμαστε και τι μας επιφυλάσσει το μέλλον μας. Οι πολίτες αναμένουν απτά αποτελέσματα από την Ευρώπη και επιθυμούν να εισακουσθεί η φωνή τους στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο επιλέξαμε να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο έτος σε εκείνους που βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου, στους πολίτες μας. Το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών θα αποτελέσει για μας ευκαιρία προκειμένου να ακούσουμε τις απόψεις τους και να μάθουμε πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε μαζί την αυριανή Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που οι δήμοι και οι περιφέρειες –δηλαδή η πλησιέστερη στους πολίτες βαθμίδα διακυβέρνησης– προτίθενται να πρωτοστατήσουν στην εν λόγω διαδικασία».

Η Πρώτη Αντιπρόεδρος της ΕτΠ κ. Mercedes Bresso (IT/PES) τόνισε ιδιαίτερα τη συμβολή που μπορούν να έχουν οι δήμοι και οι περιφέρειες για την εξάλειψη των βασικών εμποδίων που παρακωλύουν την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και επεσήμανε τα εξής: «Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες λειτουργούν συχνά ως εμπροσθοφυλακή έναντι των πολιτών, οφείλουν να επιδιώξουν τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών για την ιθαγένεια της ΕΕ, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, με την ανάληψη στοχοθετημένων δράσεων επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο. Οι εν λόγω αρχές μπορούν να δημιουργήσουν επιτυχημένες πλατφόρμες συμμετοχικής δημοκρατίας και να προσφέρουν δυνατότητα έκφρασης σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Πρόκειται για ευθύνη που αναλογεί σε εμάς τους πολιτικούς, η οποία θα πρέπει όμως να αντικατοπτρίζεται επίσης στις διοικήσεις μας και στις υπηρεσίες που αυτές παρέχουν».

Το 2013 ως Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών αποτελεί πρωταρχική συνιστώσα του «Προγράμματος δράσης για τους πολίτες» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο περιλαμβάνει τη δημοσίευση της Έκθεσης του 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ, καθώς και διάφορες άλλες δράσεις για την προώθηση της ιθαγένειας της ΕΕ. Ο κ. Roberto Pella (IT/EPP), εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα την «Έκθεση του 2010 για την ιθαγένεια», υπογράμμισε ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα της γνωμοδότησής του το οποίο εξακολουθεί να ισχύει έως σήμερα: «Οι στατιστικές καταδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δεν έχει πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων της. Πιστεύω ότι είναι ευθύνη κάθε βαθμίδας διακυβέρνησης να επιδιώξει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της σε ένα κοινό σχέδιο με μακροπρόθεσμες προοπτικές. Ειδικότερα, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αποτελεσματική και ουσιαστική άσκηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας».

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το ζήτημα των εκλογικών δικαιωμάτων, η Επιτροπή των Περιφερειών καταρτίζει επί του παρόντος γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με προσωρινό τίτλο «Ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ μέσω της προαγωγής των εκλογικών του δικαιωμάτων». Ο εισηγητής κ. Györgi Gémesi (HU/EPP) θα παρουσιάσει τις απόψεις του κατά την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» της ΕτΠ που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2012, ενθαρρύνοντας μεταξύ άλλων τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν το άνοιγμα των περιφερειακών εκλογών στους πολίτες της ΕΕ.

Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από την εγκαινίαση ενός «Διαβατηρίου των πολιτών της ΕΕ» το οποίο πρόκειται να διανεμηθεί ευρέως στους δήμους και στις περιφέρειες της ΕΕ κατά το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Έτος των πολιτών» για ενημερωτικούς σκοπούς. Το διαβατήριο αυτό, το οποίο σχεδιάστηκε από την ΕτΠ, προβάλλει την ποικιλομορφία της Ευρώπης και παρέχει κατάλληλα προσαρμοσμένες πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια της Ένωσης και τα δικαιώματα των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η Συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της που προέρχονται από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών και των τοπικών αρχών και των πολιτών που εκπροσωπούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ σε τομείς πολιτικής που αφορούν τις περιφέρειες και τους δήμους. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της, όπως επίσης όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Nathalie Vandelle

Τηλ. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar