Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV EL HU PL BG

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/12/75

Bruxelles, 23.11.2012

Preşedintele Valcárcel subliniază importanţa încheierii în timp util a unui acord adecvat privind bugetul UE pentru perioada 2014-2020

Preşedintele Comitetului Regiunilor (CoR), Ramon Luis Valcárcel, şi-a exprimat îngrijorarea că o nouă întârziere a acordului privind cadrul financiar multianual 2014-2020 va genera probleme serioase pentru oraşele şi regiunile Europei.

În urma eşecului Consiliului European de a încheia astăzi un acord, preşedintele Valcárcel a declarat: „nesiguranţa privind viitorul buget riscă să creeze probleme grave pentru autorităţile locale şi regionale care depun eforturi să susţină redresarea economică.” „Cetăţenii europeni – a adăugat el – au nevoie de un acord adecvat care să asigure continuitatea corespunzătoare a politicilor UE.”

Preşedintele Valcárcel a subliniat, de asemenea, rolul crucial al stabilităţii bugetare: „politica de coeziune trebuie consolidată şi menţinută, atât în ce priveşte capacitatea de investiţii, cât şi asigurarea continuităţii planificării multianuale a investiţiilor.” În consecinţă, autorităţile locale şi regionale ale UE solicită asigurarea unor fonduri adecvate pentru sprijinirea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă.

Preşedintele a scos de asemenea în evidenţă impactul major al politicii agricole comune asupra comunităţilor rurale şi rolul strategic al reţelelor de infrastructură pentru integrarea optimală a zonelor periferice în piaţa unică. Comitetul Regiunilor şi-a reiterat angajamentul de a lupta în continuare pentru o politică de coeziune puternică destinată tuturor regiunilor UE, ceea ce presupune o alocare financiară proporţională cu provocările crizei actuale.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoana următoare:

Pierluigi Boda

Tel. +32 (0)2 282 2461

Mobile +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar