Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV EL HU BG RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/12/75

Bruksela, 23 listopada 2012 r.

Przewodniczący Ramón Luis Valcárcel Siso: „Trzeba na czas osiągnąć właściwe porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2014–2020”

Przewodniczący Komitetu Regionów (KR-u) Ramón Luis Valcárcel Siso wyraził obawę, że kolejne opóźnienie w osiągnięciu porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 przysporzy poważnych problemów europejskim miastom i regionom.

Komentując fiasko dzisiejszych negocjacji w Radzie Europejskiej, przewodniczący Valcárcel Siso stwierdził, że „niepewność co do przyszłego budżetu stwarza ryzyko poważnych problemów, przed którymi staną władze lokalne i regionalne, podejmujące wszelkie wysiłki, by wspierać ożywienie gospodarcze". Dodał następnie, że „obywatele europejscy potrzebują dobrego porozumienia, które zapewni ciągłość polityki unijnej w różnych obszarach”.

Ramón Luis Valcárcel Siso podkreślił także istotne znaczenie stabilności budżetowej: „Trzeba utrzymać i skonsolidować politykę spójności zarówno pod kątem potencjału inwestycyjnego, jak i ciągłości wieloletniego planowania inwestycji”. W związku z tym władze regionalne i lokalne w UE wzywają do zapewnienia odpowiedniego finansowania, by wesprzeć wzrost i tworzyć zatrudnienie.

Przewodniczący odkreślił także wpływ, jaki wspólna polityka rolna wywiera na społeczności obszarów wiejskich, oraz strategiczną rolę sieci infrastruktury dla optymalnego zintegrowania obszarów najbardziej oddalonych na jednolitym rynku. Komitet Regionów potwierdził swe zaangażowanie w dalsze starania o silną politykę spójności dla wszystkich regionów, czyli o przyznanie środków finansowych odpowiadających wyzwaniom obecnego kryzysu.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

Pierluigi Boda

tel. +32 (0)2 282 2461

tel. kom. +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar