Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT SV EL HU PL BG RO

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/12/75

Bruxelles, den 23.11.2012

Formand Valcárcel understreger, at det er vigtigt at nå frem til en god aftale om EU's budget for 2014-2020 i tide

Formanden for Regionsudvalget, Ramón Luis Valcárcel Siso, har udtrykt bekymring om, at endnu en forsinkelse af aftalen om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 vil få alvorlige konsekvenser for Europas byer og regioner.

Efter at det i dag ikke lykkedes Det Europæiske Råd at indgå nogen aftale, sagde formand Valcárcel: "usikkerheden om det kommende budget risikerer at skabe alvorlige problemer for lokale og regionale myndigheder, som kæmper for at komme på ret køl igen". Han tilføjede desuden, at "europæiske borgere har behov for en god aftale, der sikrer den nødvendige kontinuitet i EU's politikker".

Formanden betonede også budgetstabilitetens afgørende betydning: "Samhørighedspolitikken skal konsolideres og bevares, både hvad angår investeringskapacitet og sikring af kontinuiteten i den flerårige investeringsplanlægning". EU's regioner og lokale myndigheder anmoder derfor om, at man øremærker de nødvendige midler til fremme af økonomisk vækst og jobskabelse.

Derudover påpegede han den indvirkning, den fælles landbrugspolitik har på landsbysamfundene, og infrastrukturnettenes strategiske rolle for en optimal integration af fjerntliggende områder i det indre marked. Regionsudvalget har bekræftet sit engagement i den fortsatte kamp for en stærk samhørighedspolitik for alle EU's regioner, hvilket indebærer, at man når til enighed om en budgetramme, der tager højde for den nuværende krises udfordringer.

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på: www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: @EU_CoR

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Pierluigi Boda

Tlf. +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0)473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Tidligere pressemeddelelser


Side Bar