Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT EL PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/12/74

Bruxelles, 30 noiembrie 2012

CoR vrea un control mai riguros al operaţiunilor de detaşare, pentru a proteja interesele lucrătorilor

Legislaţia europeană trebuie dotată cu mijloace de garantare a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor detaşaţi temporar în altă ţară. Propunerea Comisiei privind detaşarea lucrătorilor este în acest sens insuficientă şi trebuie îmbunătăţită. Acesta este mesajul pe care îl transmite Comitetul Regiunilor prin adoptarea, în sesiune plenară, a avizului lui Alain Hutchinson (BE-PSE), deputat în Parlamentul Regiunii Bruxelles-Capitală.

Avizul COR subliniază că fenomenul detaşării lucrătorilor în UE a luat amploare în ultimii ani. Potrivit estimărilor, aproape un milion de lucrători sunt detaşaţi în fiecare an de către angajatorul lor într-un alt stat membru. Fenomenul, deosebit de semnificativ în Germania, Belgia, Franţa, Luxemburg şi Polonia, afectează în principal sectorul construcţiilor şi lucrărilor publice.

La prezentarea avizului, raportorul Alain Hutchinson a subliniat direcţia pe care doreşte s-o susţină: „preocuparea mea principală este de a aborda problema numărului tot mai mare de lucrători detaşaţi în Uniunea Europeană care sunt victime ale dumpingului social, a lucrătorilor care sunt deseori angajaţi cu unicul scop de a fi detaşaţi. După mai mult de 15 ani de la prima directivă privind detaşarea şi după numeroase hotărâri ale Curţii de Justiţie a UE de la Luxemburg, a venit timpul ca dispoziţiile juridice relevante să fie clarificate şi completate temeinic, pentru a oferi lucrătorilor detaşaţi o securitate socială şi o protecţie adecvate.”

CoR înaintează o serie de amendamente concrete la propunerea de directivă revizuită a Comisiei, urmărind în special să reglementeze detaşarea din afara ţărilor membre UE şi să introducă o clauză de menţinere a nivelului de protecţie, pentru a garanta că transpunerea directivei nu va conduce la diminuarea nivelurilor maxime de protecţie socială existent pe plan naţional. De asemenea, Comitetul solicită o mai bună recunoaştere a dimensiunii teritoriale a detaşării lucrătorilor, prin intermediul unei cooperări mai strânse între autorităţile publice din diferite state membre, în special în cazul regiunilor frontaliere. Adunarea plenară şi-a exprimat acordul şi în privinţa propunerii raportorului de a introduce o limită a numărului de subcontractări în cascadă.

Pe de altă parte, avizul salută retragerea de către Comisia Europeană a Regulamentului „Monti II” privind reglementarea dreptului acestor lucrători de a introduce acţiuni colective în justiţie. CoR se alătură celor 12 parlamente naţionale care, pe baza principiului subsidiarităţii, au contestat competenţa UE de a legifera în materia dreptului la grevă. Cu toate acestea, membrii CoR consideră că retragerea acestui text lasă în urmă un vid juridic în jurisprudenţa europeană. Din acest motiv, se solicită Comisiei Europene să prezinte o nouă propunere legislativă, care să dea în mod explicit prioritate drepturilor sociale fundamentale (dreptul la negociere colectivă, dreptul la acţiune sindicală) în raport cu libertăţile economice (libertatea de stabilire şi libertatea de a presta servicii).

Adoptarea avizului CoR a avut loc în acelaşi timp cu prezentarea unui prim proiect de raport prezentat în Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale a Parlamentului European, la 28 noiembrie. Acesta a fost obiectul unor dezbateri foarte animate, în special pe tema modului de încadrare a subcontractării. Parlamentul European trebuie să adopte avizul privind acest dosar în luna mai, 2013.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi consulta documentul:

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: EU_CoR

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoana următoare:

Nathalie Vandelle

Tel +32 2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar