Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/12/73

Bruselj, 26. november 2012

Predsednik Barroso na plenarnem zasedanju OR o prednostnih nalogah za leto 2013
(29. in 30. november)

Na dnevnem redu tudi prihodnost kohezijske politike, proračun EU in okoljska vprašanja 29. novembra, nekaj dni po tem, ko državam članicam EU ni uspelo doseči dogovora o evropskem proračunu, bo predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso v govoru na plenarnem zasedanju Odbora regij predstavil delovni program Komisije in prednostne naloge za leto 2013.

Člani OR bodo zatem sprejeli mnenje o skupnem strateškem okviru kohezijske politike po letu 2014, ki ga je pripravil Marek Woźniak (maršal Velikopoljskega vojvodstva, PL/EPP). V razpravi bo sodeloval tudi poslanec Evropskega parlamenta Lambert van Nistelrooij, soporočevalec o isti temi v Parlamentu. Beseda bo tekla še o drugih pomembnih vprašanjih, povezanih s prihodnostjo kohezijske politike, ki temeljijo na mnenju o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost (poročevalec Graham Garvie, član sveta občine Scottish Borders, UK/ALDE), in mnenju o kodeksu ravnanja glede partnerstva (poročevalec Stanislaw Szwabski, predsednik mestnega sveta Gdynie, PL/EA).

Na podlagi mnenja, ki ga je pripravil Alain Hutchinson (BE/PES), bo sporno vprašanje zaščite delavcev, ki so začasno napoteni na delo v tujini, tudi ena glavnih tem razprave. V mnenju je predlagana vrsta sprememb predloga Evropske komisije, s katerimi naj bi dosegli, da bi zakonodaja EU ponudila ustrezno socialno varnost in zaščito delavcem, ki so začasno na delu v tujini.

Na plenarnem zasedanju bodo v ospredju tudi okoljska vprašanja, saj naj bi sprejeli štiri mnenja s tega področja. Nilgun Canver (UK/PES) bo predstavila svoje mnenje o predlaganem 7. okoljskem akcijskem programu, ki opredeljuje cilje okoljske politike in skuša izboljšati izvajanje zakonodaje v Evropi, s tem pa tudi prispevati k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020. Urve Erikson (EE/EA), članica občinskega sveta občine Tudulinna, bo člane Odbora drugi dan plenarnega zasedanja seznanila s svojim mnenjem o prednostnih snoveh na področju vodne politike, sledila pa bo še predstavitev mnenja Corrie McChord (UK/PES), člana mestnega sveta Stirlinga, o izvajanju tematske strategije za varstvo tal in razprava o njem. Istega dne bodo člani glasovali tudi o priporočilih OR glede strategije EU za trajnostno biogospodarstvo (poročevalec: Rogier van der Sande (NL/ALDE)).

Plenarno zasedanje bo 29. in 30. novembra v stavbi Evropskega parlamenta v Bruslju.

Več informacij:

Razprave bo mogoče spremljati v živo prek spleta na www.cor.europa.eu v četrtek, 29. novembra, od 15.00 naprej, in v petek, 30. novembra, od 9.00 naprej.

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je lokalne in regionalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu

Sledite nam na Twitterju: @EU_CoR

Za več informacij so na voljo:

Pierluigi Boda

tel.: +32 (0)2 282 2461;

GSM: +32 (0) 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

tel.: +32 (0 2 282 2535;

GSM: +32 (0) 473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

tel.: +32 (0)2 282 2499;

GSM: +32 (0) 473 860 530

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Prejšnja sporočila za javnost


Side Bar