Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/12/73

Brusel 26. novembra 2012

Predseda EK Barroso bude na plenárnom zasadnutí VR 29. a 30. novembra diskutovať o prioritách na rok 2013

Na programe rokovania je aj budúcnosť politiky súdržnosti, rozpočet EÚ a životné prostredie

Vo štvrtok 29. novembra, len niekoľko dní po neúspešných rokovaniach členských štátov EÚ o rozpočte EÚ, predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vystúpi na plenárnom zasadnutí VR a predstaví pracovný program a priority Európskej komisie na rok 2013.

Členovia VR následne schvália stanovisko o spoločnom strategickom rámci na podporu politiky súdržnosti po roku 2014, ktoré vypracoval Marek Woźniak (maršálek Veľkopoľského vojvodstva, PL/EĽS). Do diskusie sa zapojí aj poslanec EP Lambert van Nistelrooij, ktorý sa ako spoluspravodajca podieľal na spracovaní tejto otázky v Európskom parlamente. O ďalších dôležitých aspektoch súvisiacich s budúcou politikou súdržnosti sa bude diskutovať aj v rámci rokovania o stanoviskách na tému „Miestny rozvoj riadený spoločenstvom“ (spravodajca: Graham Garvie, člen rady regiónu Scottish Borders, UK/ALDE) a „Kódex správania pre partnerstvo“ (spravodajca: Stanisław Szwabski, predseda mestskej rady Gdyne, PL/EA).

Jednou z hlavných tém diskusie bude aj kontroverzná otázka ochrany pracovníkov dočasne vyslaných do zahraničia, na ktorú sa zameriava stanovisko Alaina Hutchinsona (BE/SES). V stanovisku je predložený celý rad pozmeňovacích návrhov k dokumentu Európskej komisie, ktorých cieľom je zaručiť, aby právne predpisy EÚ poskytovali vyslaným pracovníkom primerané sociálne zabezpečenie a ochranu pri práci.

Veľká pozornosť sa na plenárnom zasadnutí bude venovať aj otázkam životného prostredia, pretože na schválenie budú predložené štyri stanoviská týkajúce sa tejto oblasti. Nilgun Canver (UK/SES) predstaví svoje stanovisko v súvislosti s návrhom 7. environmentálneho akčného programu, ktorý v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 stanovuje ciele politiky v oblasti životného prostredia a presadzuje, aby sa v Európe zlepšilo ich plnenie. V priebehu druhého dňa plenárneho zasadnutia Urve Erikson (EE/EA), členka rady obce Tudulinna, predstaví svoje stanovisko na tému „Prioritné látky v oblasti vodnej politiky“ a člen mestskej rady Stirlingu Corrie McChord (UK/SES) predloží na diskusiu svoje stanovisko s názvom „Implementácia tematickej stratégie na ochranu pôdy“. V ten deň budú predložené na hlasovanie aj odporúčania VR týkajúce sa stratégie EÚ na podporu udržateľného biohospodárstva (spravodajca: Rogier van der Sande, NL/ALDE).

Plenárne zasadnutie sa uskutoční 29. a 30. novembra v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli.

Ďalšie informácie:

Rokovanie sa bude vysielať v priamom prenose vo štvrtok 29. novembra od 15.00 hod. a v piatok 30. novembra od 9.00 hod. na internetovej stránke www.cor.europa.eu.

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu.

Sledujte nás na Twitteri: @EU_CoR.

Bližšie informácie Vám poskytnú:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobilný tel.: +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel.: +32 (0)2 282 2535

Mobilný tel.: +32 (0)473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel.: +32 (0)2 282 2499

Mobilný tel.: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy.


Side Bar