Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

COR/12/73

Bruxelles, 26 noiembrie 2012

Președintele Barroso va discuta prioritățile pentru 2013 în cursul plenarei CoR
29-30 noiembrie

Viitorul politicii de coeziune, bugetul UE și chestiunile legate de mediu vor figura, de asemenea, pe ordinea de zi

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, va lua cuvântul în cadrul sesiunii plenare a Comitetului Regiunilor (CoR) pentru a prezenta Programul de lucru al Comisiei Europene și prioritățile pentru 2013. Sesiunea are loc pe 29 noiembrie, la numai câteva zile de la eșecul încercării statelor membre de a ajunge la un acord cu privire la bugetul UE.

Membrii CoR vor adopta un aviz privind cadrul strategic comun pentru politica de coeziune după 2014, elaborat de Marek Woźniak [preşedintele regiunii Marea Polonie (PL‑PPE)]. La dezbatere va participa și Lambert van Nistelrooij, deputat european și coraportor al Parlamentului European pe această temă. Se vor aborda și alte teme relevante pentru viitorul politicii de coeziune, pe baza avizelor privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității [raportor: Graham Garvie, membru al Consiliului regiunii frontaliere scoțiene, (UK-ALDE)] și propunerea de cod european de conduită în materie de parteneriat [raportor: Stanislaw Szwabski, președintele Consiliului municipal al orașului Gdynia, (PL-AE)].

Printre principalele subiecte ale dezbaterii va figura și chestiunea controversată a protecției lucrătorilor detașați temporar în străinătate, pornind de la avizul elaborat de Alain Hutchinson (BE-PSE). Avizul sugerează o serie de modificări ale propunerii Comisiei Europene, astfel încât să se garanteze că legislația UE oferă lucrătorilor detașați un nivel adecvat de protecție socială și de protecție a muncii.

Problemele de mediu vor ocupa și ele un loc central în dezbaterile plenarei, fiind prevăzute spre adoptare patru avize pe această temă. Nilgun Canver (UK-PSE) își va prezenta avizul privind cel de-al șaptelea Program de acțiune pentru mediu, care definește obiectivele politicii de mediu și urmărește îmbunătățirea implementării sale în Europa, venind astfel în sprijinul obiectivelor Strategiei Europa 2020. În cea de-a doua zi a plenarei, Urve Erikson (EE-AE), membră a Consiliului municipal din Tudulinna, își va prezenta avizul pe tema „Substanțele prioritare din domeniul politicii apei”, iar ulterior Corrie McChord (UK-PSE), membru al Consiliului local al orașului Stirling, va prezenta avizul său privind implementarea strategiei tematice pentru protecția solului. În aceeași zi vor fi supuse la vot recomandările CoR în ceea ce privește Strategia UE în direcția unei bioeconomii durabile [raportor: Rogier van der Sande (NL-ALDE)].

Sesiunea plenară va avea loc la sediul Parlamentului European, pe 29 și 30 noiembrie, la Bruxelles.

Informații suplimentare:

Dezbaterile vor fi transmise în direct la adresa www.cor.europa.eu , joi, 29 noiembrie, începând cu ora 15:00, și vineri, 30 noiembrie, începând cu ora 9:00.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Vizitați site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoanele următoare:

Pierluigi Boda

Tel: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 (0) 2 282 2535

Mobil: +32 (0) 473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 2499

Mobil: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar