Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/12/73

Briselē, 2012. gada 26. novembrī

Priekšsēdētājs Barroso piedalīsies 2013. gada
prioritāšu apspriešanā RK plenārsesijā
(29.–30. novembrī)

Darba kārtībā arī kohēzijas politikas nākotne, ES budžets un vides jautājumi29. novembrī — dažas dienas pēc tam, kad ES dalībvalstis nespēja panākt vienošanos par ES budžetu, — Eiropas Komisijas priekšsēdētājs José Manuel Barroso uzstāsies Reģionu komitejas (RK) plenārsesijā, lai iepazīstinātu ar Eiropas Komisijas darba programmu un prioritātēm 2013. gadam.

RK locekļi pieņems Marek Woźniak (Lielpolijas reģiona priekšsēdētāja, PL/PPE) izstrādāto atzinumu par vienotu stratēģisko satvaru kohēzijas politikai pēc 2014. gada. Debatēs piedalīsies arī Eiropas Parlamenta deputāts Lambert van Nistelrooij, EP līdzziņotājs par šo pašu tematu. Tiks apspriesti arī citi ar kohēzijas politikas nākotni saistīti temati, kuri aplūkoti atzinumā par vietējo attīstību, kas orientēta uz sabiedrību (ziņotājs Graham Garvie, Skotijas teritoriālās padomes loceklis, UK/ALDE) un par ierosināto ES Rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību (ziņotājs Stanislaw Szwabski, Gdiņas pašvaldības priekšsēdētājs, PL/EA).

Pamatojoties uz atzinumu, ko izstrādājis Alain Hutchinson (BE/PSE), viens no galvenajiem debatēs apspriestajiem tematiem būs jautājums par to darba ņēmēju aizsardzību, kuri uz laiku norīkoti darbā ārvalstīs. Atzinumā ierosinātas vairākas izmaiņas Eiropas Komisijas priekšlikumā, lai nodrošinātu, ka ES tiesību akti nosaka atbilstošu sociālo drošību un darba aizsardzību norīkotajiem darbiniekiem.

Arī vides jautājumiem tiks pievērsta liela uzmanība plenārsesijā paredzētajās debatēs par četriem atzinumiem, kurus ir plānots pieņemt. Nilgun Canver (UK/PSE) iepazīstinās ar savu atzinumu par ierosināto Septīto vides rīcības programmu, kurā definēti mērķi vides politikas jomā un aplūkota to īstenošana Eiropā, sekmējot stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu īstenošanu. Plenārsesijas otrajā dienā Urve Erikson (EE/EA), Tudulinnas padomes locekle, iepazīstinās ar savu atzinumu “Prioritārās vielas ūdens resursu politikas jomā”, savukārt Corrie McChord (UK/PSE), Stērlingas padomes locekle, iepazīstinās ar savu atzinumu “Augsnes aizsardzības tematiskās stratēģijas īstenošana”. Tajā pašā dienā notiks balsošana par RK ieteikumiem attiecībā uz ES stratēģiju ilgtspējīgas bioekonomikas jomā (ziņotājs Rogier van der Sande (NL/ALDE)).

Plenārsesija notiks 29. un 30. novembrī Eiropas Parlamenta ēkā Briselē.

Papildu informācija

Ceturtdien, 29. novembrī, no plkst. 15.00 un piektdien, 30. novembrī, no plkst. 9.00 debates pārraidīs tiešsaistē tīmekļa vietnē www.cor.europa.eu.

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv visas 27 ES dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni www.cor.europa.eu!

Informācija Twitter vietnē: @EU_CoR

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar

Pierluigi Boda

Tālr.: +32 (0) 2 282 2461

Mob. tālr.: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tālr.: +32 (0) 2 282 2535

Mob. tālr.: +32 (0) 473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tālr.: +32 (0) 2 282 2499

Mob. tālr.: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Iepriekšējie paziņojumi presei


Side Bar