Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

COR/12/73

2012 m. lapkričio 26 d., Briuselis

Pirmininkas José Manuel Barroso Regionų komiteto plenarinėje sesijoje, vyksiančioje lapkričio 29–30 d., aptars 2013 m. prioritetus

Kiti darbotvarkės klausimai – Sanglaudos politikos ateitis, ES biudžetas ir aplinkosauga

Lapkričio 29 d., praėjus keletui dienų po to, kai ES valstybėms narėms nepavyko pasiekti susitarimo dėl ES biudžeto, Europos Komisijos Pirmininkas José Manuel Barroso kreipsis į Regionų komiteto (RK) plenarinę asamblėją pristatydamas Europos Komisijos 2013 m. darbo programą ir prioritetus.

Po to, RK nariai priims Marek Woźniak (Didžiosios Lenkijos vaivadijos maršalka, PL / ELP) parengtą nuomonę dėl Bendros strateginės sanglaudos politikos programos po 2014 m. Debatuose dalyvaus ir Europos Parlamento narys Lambert van Nistelrooij, bendrapranešėjis tuo pačiu klausimu, atstovaujantis Europos Parlamentui. Kiti aktualūs, su būsima sanglaudos politika susiję klausimai taip pat bus svarstomi remiantis nuomonėmis dėl Europos bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (pranešėjas Graham Garvie, Borderso tarybos narys, UK / LDAE) ir dėl pasiūlyto Europos partnerystės elgesio kodekso (pranešėjas Stanislaw Szwabski, Gdynės savivaldybės tarybos pirmininkas, PL / EA).

Ne mažiau svarbus ir daug ginčų sukėlęs diskusijų klausimas – laikinai į užsienį komandiruotų darbuotojų apsauga – bus svarstomas remiantis Alain Hutchinson (BE / ESP) parengta nuomone. Nuomonėje siūloma nemažai pakeitimų Europos Komisijos pasiūlymui, kad ES teisės aktai komandiruotiems darbuotojams užtikrintų tinkamą socialinę apsaugą ir darbo saugą.

Aplinkosaugos klausimai taip pat bus aktyviai svarstomi plenarinėje sesijoje, kurioje numatoma priimti keturias nuomones. Nilgun Canver (UK / ESP) pristatys savo nuomonę dėl pasiūlytos septintosios aplinkosaugos veiksmų programos, kurioje nustatyti aplinkos politikos tikslai ir ieškoma būdų, kaip geriau šią politiką įgyvendinti Europoje, taip paremiant strategijos „Europa 2020“ tikslus. Urve Erikson (EE / EA), Tudulinos miesto tarybos narė, antrąją plenarinės sesijos dieną pristatys savo nuomonę „Prioritetinės medžiagos vandens politikos srityje“, po to Corrie McChord (UK / ESP), Sterlingo tarybos narys, pristatys savo nuomonę „Dirvožemio apsaugos teminės strategijos įgyvendinimas“. Dar tą pačią dieną bus pateiktos balsavimui RK rekomendacijos dėl ES strategijos siekiant tvarios bioekeonomikos (pranešėjas Rogier van der Sande (NL / LDAE).

Plenarinė sesija lapkričio 29–30 d. vyks Europos Parlamento rūmuose Briuselyje.

Daugiau informacijos

Diskusijas galėsite stebėti gyvai www.cor.europa.eu lapkričio 29 d., ketvirtadienį, nuo 15.00 val. ir lapkričio 30 d., penktadienį, nuo 9.00 val.

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Apsilankykite Regionų komiteto interneto svetainėje www.cor.europa.eu

Sekite mus Twitter: @EU_CoR

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Pierluigi Boda

Tel. +32 (0) 2 282 2461

Mob. tel. +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel. +32 (0) 2 282 2535

Mob. tel. +32 (0) 473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0) 2 282 2499

Mob. tel. +32 (0) 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Ankstesni pranešimai spaudai


Side Bar