Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/12/73

Bryssel 26. marraskuuta 2012

Puheenjohtaja Barroso keskustelee vuoden 2013 painopisteistä
AK:n täysistunnossa (29.–30. marraskuuta)

Esityslistalla myös koheesiopolitiikan tulevaisuus, EU:n talousarvio ja ympäristökysymykset

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso esittelee alueiden komitean (AK) täysistunnossa 29. marraskuuta, muutama päivä sen jälkeen kun EU:n jäsenvaltioiden neuvottelut EU:n talousarviosta kariutuivat, Euroopan komission työohjelman ja painopisteet vuodeksi 2013.

AK:n jäsenten on lisäksi määrä hyväksyä Marek Woźniakin (Ison-Puolan voivodikunnan aluejohtaja, PL, PPE) valmistelema lausunto koheesiopolitiikkaan vuoden 2014 jälkeen sovellettavasta yhteisestä strategiakehyksestä. Keskusteluun osallistuu myös Euroopan parlamentin jäsen Lambert van Nistelrooij, joka on tarkastellut samaa aihetta Euroopan parlamentin toisena esittelijänä. Täysistunnossa käsitellään myös muita tulevaan koheesiopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä seuraavia aiheita käsittelevien lausuntojen pohjalta: paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet (esittelijä Graham Garvie, Scottish Bordersin piirihallintoalueen valtuuston jäsen, UK, ALDE) ja ehdotus eurooppalaisista hyvän kumppanuuden säännöistä (esittelijä Stanisław Szwabski, Gdynian kaupunginhallituksen puheenjohtaja, PL, AE).

Alain Hutchinsonin (BE, PSE) valmisteleman lausunnon pohjalta puidaan kiistoja herättävää kysymystä toiseen valtioon tilapäisesti lähetettyjen työntekijöiden suojelusta. Lausunnossa esitetään joukko muutosehdotuksia Euroopan komission ehdotukseen sen varmistamiseksi, että EU:n lainsäädännöllä turvattaisiin lähetetyille työntekijöille riittävä sosiaaliturva ja työsuojelun taso.

Myös ympäristökysymykset ovat täysistunnossa näkyvällä sijalla, sillä hyväksyttävänä on neljä lausuntoa tästä aihepiiristä. Nilgun Canver (UK, PSE) esittelee seitsemännestä ympäristöä koskevasta toimintaohjelmasta laatimansa lausunnon. Ohjelmassa määritetään ympäristöpolitiikan tavoitteet, ja sen avulla pyritään tehostamaan täytäntöönpanoa Euroopassa ja edistämään siten Eurooppa 2020 ‑tavoitteiden saavuttamista. Toisena täysistuntopäivänä esitellään lisäksi Tudulinnan kunnanvaltuuston jäsenen Urve Eriksonin (EE, AE) aiheesta "Vesipolitiikan alan prioriteettiaineet" laatima lausunto ja sen jälkeen Stirlingin seudun valtuuston jäsenen Corrie McChordin (UK, PSE) laatima lausunto maaperän suojelua koskevan teemakohtaisen strategian täytäntöönpanosta. Samana päivänä äänestetään myös AK:n suosituksista EU:n strategiaan kestäväpohjaisen biotalouden varmistamiseksi (esittelijä Rogier van der Sande, NL, ALDE).

Täysistunto pidetään Brysselissä Euroopan parlamentin tiloissa 29.–30. marraskuuta.

Lisätietoa:

täysistunnon esityslista

täysistunnon mediaohjelma (englanniksi)

Täysistunnossa käytävät keskustelut lähetetään suorina internetissä osoitteessa www.cor.europa.eu torstaina 29. marraskuuta alkaen kello 15.00 ja perjantaina 30. marraskuuta alkaen kello 9.00.

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Tutustu AK:n verkkosivuihin: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: @EU_CoR

Lisätietoja:

Pierluigi Boda

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

P. +32 22822535

Matkap. +32 473854759

mailto:david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

P. +32 22822499

Matkap. +32 473860530

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Aiempiin lehdistötiedotteisiin


Side Bar