Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/12/73

Brüssel, 26. november 2012

Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul võtab 2013. aasta prioriteetide teemal sõna José Manuel Barroso (29.–30. november)

Päevakorras on veel ühtekuuluvuspoliitika tulevik, ELi eelarve ja keskkonnaküsimused

29. novembril, mõni päev pärast ELi liikmesriikide põrumist ELi eelarvekõnelustel, osaleb Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul, et anda ülevaade Euroopa Komisjoni prioriteetidest aastaks 2013.

Seejärel võtavad komitee liikmed vastu Marek Woźniaki (Suur-Poola vojevoodkonna marssal, PL/EPP) koostatud arvamuse ühtekuuluvuspoliitika ühise strateegilise raamistiku kohta pärast 2014. aastat. Arutelust võtab lisaks osa sama teema kaasraportöör Euroopa Parlamendis Lambert van Nistelrooij. Arutlusele tulevad veel ühtekuuluvuspoliitika tulevikuga seotud küsimused, mis põhinevad arvamusel „Kogukonna juhitav kohalik areng” (raportöör Graham Garvie, Šotimaa piirialade nõukogu liige, UK/ALDE) ning arvamusel Euroopa partnerluse toimimisjuhise ettepaneku kohta (arvamuse raportöör Stanislaw Szwabski, Gdynia linnavolikogu esimees, PL/EA).

Üks peamisi aruteluteemasid on veel ajutiselt välismaale lähetatud töötajate kaitse vastuoluline küsimus, mida arutatakse Alain Hutchinsoni (BE/PES) koostatud arvamuse alusel. Arvamuses tehakse Euroopa Komisjoni ettepanekusse arvukaid muudatusettepanekuid, et ELi õigusaktid pakuksid lähetatud töötajatele asjakohast kaitset ja sotsiaalkindlustust.

Täiskogu istungite üks märksõnasid on ka keskkonnaküsimused – selles valdkonnas tuleb vastuvõtmisele neli arvamust. Nilgun Canver (UK/PES) tutvustab oma arvamust seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi kohta, milles määratletakse keskkonnapoliitika eesmärgid ja püütakse leida viise selle elluviimise tõhustamiseks Euroopas, et see toetaks strateegia „Euroopa 2020” eesmärke. Teisel istungipäeval tutvustab Tudulinna vallavolikogu liige Urve Erikson (EE/EA) oma arvamust „Veepoliitika valdkonna prioriteetsed ained” ning pärast teda Stirlingi linnavolikogu liige Corrie McChord (UK/PES) oma arvamust „Mullakaitse teemastrateegia rakendamine”. Samal päeval pannakse ka hääletusele komitee soovitused jätkusuutlikku biomajandust käsitleva ELi strateegia kohta (raportöör Rogier van der Sande (NL/ALDE)).

Täiskogu istungjärk toimub 29.–30. novembril Brüsselis Euroopa Parlamendi ruumides.

Täiendav teave:

Arutelud kantakse reaalajas üle aadressil www.cor.europa.eu neljapäeval, 29. novembril algusega kell 15.00 ja reedel, 30. novembril algusega kell 9.00.

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondliku ja kohaliku tasandiga.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil www.cor.europa.eu

Jälgige meid Twitteris: @EU_CoR

Täiendav teave:

Pierluigi Boda

Tel: +32 (0)2 282 2461

Mobiiltel: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tel: +32 (0) 2 282 2535

Mobiiltel: +32 (0) 473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tel: +32 (0)2 282 2499

Mobiiltel: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Varasemad pressiteated


Side Bar