Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/12/73

Bruxelles, den 26. november 2012

Kommissionens formand José Manuel Barroso diskuterer prioriteterne for 2013 på Regionsudvalgets plenarforsamling
(29.-30. november)

Samhørighedspolitikkens fremtid, EU-budgettet og miljøspørgsmål står også på dagsordenen

Den 29. november, få dage efter at det mislykkedes for EU's medlemsstater at nå til enighed om EU-budgettet, vil Kommissionens formand, José Manuel Barroso, tale på Regionsudvalgets plenarforsamling og præsentere Kommissionens arbejdsprogram og prioriteter for 2013.

Regionsudvalgets medlemmer vil herefter vedtage en udtalelse om den fælles strategiske ramme for samhørighedspolitikken efter 2014 udarbejdet af Marek Woźniak (formand for Wielkopolska‑regionen, PL/PPE). Medlem af Europa-Parlamentet, Lambert van Nistelrooij, medordfører for samme emne i Europa-Parlamentet, deltager også i debatten. Andre relevante emner med betydning for den fremtidige samhørighedspolitik vil ligeledes blive diskuteret på grundlag af udtalelserne om lokaludvikling styret af lokalsamfundet (ordfører: Graham Garvie, medlem af Scottish Borders kommunalråd, UK/ALDE) og forslaget til en adfærdskodeks for partnerskab (ordfører: Stanislaw Szwabski, formand for byrådet i Gdynia, PL/AE).

Med udgangspunkt i udtalelsen fra Alain Hutchinson (BE/PSE) vil det kontroversielle spørgsmål om beskyttelsen af arbejdstagere, der er midlertidigt udstationeret i udlandet, også være blandt de vigtigste debatemner. Udtalelsen fremsætter en række ændringsforslag til Kommissionens forslag med det formål at sikre, at EU's lovgivning giver en passende social sikring og arbejdstagerbeskyttelse til udstationerede arbejdstagere.

Miljøspørgsmål vil også indtage en fremtrædende plads på plenarforsamlingen med fire udtalelser til vedtagelse. Nilgun Canver (UK/PSE) vil præsentere sin udtalelse om forslaget til det syvende miljøhandlingsprogram, som opstiller målsætninger for miljøpolitikken og sigter mod at forbedre gennemførelsen i Europa og dermed støtte Europa 2020-målene. Urve Erikson (EE/AE), medlem af kommunalrådet i Tudulinna, vil fremlægge sin udtalelse om "Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken" på anden dag af plenarforsamlingen, hvorefter Corrie McChord (UK/PSE), medlem af Stirling Council, vil forelægge sin udtalelse om "Gennemførelsen af temastrategien for jordbundsbeskyttelse" til debat. Samme dag vil Regionsudvalgets anbefalinger vedrørende EU‑strategien for en bæredygtig bioøkonomi (ordfører: Rogier van der Sande (NL/ALDE)) ligeledes blive sat til afstemning.

Plenarforsamlingen afholdes i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles den 29.-30. november.

Yderligere oplysninger:

Der vil være livestreaming af debatterne på www.cor.europa.eu torsdag den 29. november fra kl. 15.00 og fredag den 30. november fra kl. 9.00.

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på: www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: @EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Pierluigi Boda

Tlf.: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0) 473 85 1743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

Tlf.: +32 (0)2 282 2535

Mobil: +32 (0)473 854 759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

Tlf.: +32 (0)2 282 2499

Mobil: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tidligere pressemeddelelser


Side Bar