Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV EL HU PL BG

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/12/70

Bruxelles,14/11/2012

Preşedintele Valcárcel se adresează şefilor de stat şi de guvern, solicitând sprijin pentru un buget mai consistent al politicii de coeziune

Preşedintele Comitetului Regiunilor, Ramón Luis Valcárcel, a trimis o scrisoare şefilor de stat şi de guvern, în care subliniază îngrijorarea profundă a aleşilor regionali şi locali din Europa în legătură cu „lipsa instrumentelor necesare şi adecvate confruntării cu provocările existente”. În scrisoare, preşedintele CoR avertizează asupra riscului ca reducerile suplimentare ale bugetului politicii de coeziune să afecteze perspectivele de creştere şi să dăuneze redresării economice.

Regiunile şi oraşele europene subliniază necesitatea unui echilibru bugetar între diversele rubrici ale cadrului financiar multianual 2014-2020 şi solicită să se aloce politicii de coeziune un buget mai consistent.

„În perspectiva Consiliului European extraordinar din 22 şi 23 noiembrie 2012, aş dori să vă amintesc efectul de pârghie legat de aceste investiţii, prin intermediul cofinanţărilor private şi publice la nivel local, regional şi naţional”, a precizat Ramón Luis Valcárcel în scrisoare, adăugând că „în actuala situaţie economică, considerăm o gravă eroare faptul de a nu dispune de un aport bugetar cum este cel acordat de UE – singura resursă publică multianuală stabilă pentru sprijinirea creşterii şi a ocupării forţei de muncă, consacrată investiţiilor în proporţie de 94%”.

Reprezentanţii autorităţilor locale şi regionale din UE se angajează să utilizeze fondurile cât mai eficient cu putinţă şi să acţioneze în aşa fel încât fondurile europene să producă rezultate tangibile pe teren şi să favorizeze la maximum investiţiile de calitate.

De asemenea, preşedintele CoR a solicitat Consiliului European să asigure coerenţa deciziei privind cadrul financiar multianual cu angajamentele asumate de statele membre în cadrul Pactului pentru creştere economică şi locuri de muncă, luând în considerare mai ales necesitatea de a mobiliza toate nivelurile, instrumentele şi politicile pentru ca investiţiile să se concretizeze pe teren.

Ramón Luis Valcárcel a evidenţiat că este absolut esenţial să se ajungă la un acord adecvat înainte de sfârşitul acestui an, pentru ca programarea şi alocarea fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 să înceapă neîntârziat.

Documente conexe:

Textul complet al scrisorii trimise de preşedintele Valcárcel

Avizul CoR privind CFM 2014-2020

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: EU_CoR

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoana următoare:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Comunicatele de presă anterioare


Side Bar