Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT SV EL PL BG RO

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/12/70

Brüsszel, 2012. november 14

Ramón Luis Valcárcel Siso elnök levélben sürgeti az uniós állam - és kormányfőket a nagyobb kohéziós költségvetés támogatására

A Régiók Bizottságának elnöke, Ramón Luis Valcárcel Siso levélben fordult az állam- és kormányfőkhöz, hangsúlyozva az európai regionális és helyi képviselők azon aggodalmát, hogy „nem állnak rendelkezésükre a szükséges és a kihívások megválaszolásához megfelelő eszközök”. Ramón Luis Valcárcel Siso arra figyelmeztet, hogy „a kohéziós politikára vonatkozó költségvetési fejezet további csökkentése ronthatja a növekedési kilátásokat és a gazdasági fellendülés kárára válhat”.

Az európai régiók és városok kiemelik, hogy költségvetési egyensúlyra van szükség a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret különböző fejezetei között, és szívesen látnák, ha a kohéziós politika jelentősebb költségvetéssel rendelkezne.

„A november 22–23-án sorra kerülő rendkívüli európai tanácsi üléssel kapcsolatban szeretnénk arra a fellendítő hatásra emlékeztetni, amely ezeknek a köz- és a magánszféra társfinanszírozásában megvalósuló helyi, regionális és nemzeti léptékű beruházásoknak köszönhető”, hangsúlyozza Ramón Luis Valcárcel Siso a levélben, majd hozzáteszi: „A jelenlegi gazdasági helyzetben véleményünk szerint súlyos hiba lenne lemondani az EU költségvetésének hozzájárulásáról, amely az egyetlen többéves stabil közforrás a növekedés és a foglalkoztatás támogatására, és 94%-a a befektetésekre irányul.”

Az EU helyi és regionális önkormányzatainak képviselői vállalják, hogy hatékonyabban használják fel az eszközöket, továbbá ügyelnek arra, hogy az uniós finanszírozás konkrét eredményekhez vezessen helyi szinten, és a lehető legnagyobb mértékben elősegítse a minőségi beruházásokat.

Az elnök a továbbiakban felkéri az Európai Tanácsot, hogy őrizze meg a koherenciát a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum keretében tett tagállami vállalások és a többéves pénzügyi keretre vonatkozóan hozandó határozat között, különös tekintettel „annak szükségességére, hogy minden szintet, eszközt és politikát mobilizálni kell annak érdekében, hogy a beruházások a helyszínen elérhetőek legyenek”.

Végezetül Ramón Luis Valcárcel Siso rámutat arra, hogy lényeges, hogy ez év végéig megszülessen egy jó megállapodás, és így késedelem nélkül megkezdődhessen a 2014–2020-as európai finanszírozások programozása és elosztása.

Kapcsolódó dokumentumok:

A Ramón Luis Valcárcel Siso elnök által küldött levél teljes szövege

A 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keretről készített RB-vélemény

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállamból delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, illetve nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

Látogasson el az RB weboldalára: www.cor.europa.eu

A Twitteren is megtalál bennünket: EU_CoR

További információkért kérjük, forduljon kollégánkhoz:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobiltelefon: +32 (0) 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközlemények


Side Bar