Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

COR/12/68

Bruxelles, 8 noiembrie 2012

Președintele Valcárcel respinge orice plan de reducere a bugetului PAC

Președintele Comitetului Regiunilor (CoR), Ramon Luis Valcárcel, s-a exprimat împotriva oricărei reduceri a bugetului politicii agricole comune (PAC), manifestându-și îngrijorarea față de efectele unei astfel de măsuri asupra regiunilor rurale și a sectorului agricol european. În cursul întrevederii organizate la 7 noiembrie cu comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, el a subliniat potențialul sectorului agricol pentru dezvoltarea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Valcárcel a subliniat că, prin urmare, bugetul PAC trebuie menținut, pentru a contribui nu numai la protejarea surselor de venit ale agricultorilor, ci și la crearea unei piețe mai competitive și mai durabile.

Cu doar câteva săptămâni înainte ca liderii europeni să se întâlnească pentru a negocia bugetul UE pentru perioada 2014-2020, președintele Valcárcel a afirmat că, deși sprijină reforma PAC, nu este de acord cu reducerea domeniului său de aplicare, care „înainte de toate, necesită un buget adecvat obiectivelor stabilite de Comisia Europeană pentru viitorul PAC, pentru a asigura gestionarea durabilă a resurselor naturale, securitatea alimentară, prezența agriculturii în toate regiunile europene și competitivitatea pieței europene”.

Comisarul Cioloș a declarat: „Salut sprijinul constant și activ acordat de Comitetul Regiunilor propunerii Comisiei Europene privind un buget considerabil pentru PAC. Prin intermediul programelor sale de sprijinire a agricultorilor și de dezvoltare rurală, PAC joacă un rol decisiv în generarea de locuri de muncă și de creștere economică la nivel regional pe tot cuprinsul Uniunii Europene și promovează o dezvoltare echilibrată a zonelor noastre rurale”.

De asemenea, Valcárcel a afirmat că PAC joacă un rol crucial în a-i sprijini pe agricultori să lucreze și să trăiască demn în cadrul unei piețe comune, reducând totodată acordarea subvențiilor. „În anumite regiuni ale Europei, dacă agricultorii nu ar mai primi subvenții, veniturile lor ar scădea cu 30%, ceea ce i-ar împiedica să-și continue activitatea”.

În final, Valcárcel a afirmat că, având în vedere importanța sectorului agricol pentru UE, este imperativ necesar să se stabilizeze costurile de producție agricolă și să se gestioneze volatilitatea prețurilor. Sunt necesare reglementări suplimentare pentru a asigura dezvoltarea durabilă a pieței pe termen lung, crearea de locuri de muncă, promovarea creșterii și protecția mediului.

Fotografii de la întâlnirea președintelui Valcárcel cu comisarul european Cioloș sunt disponibile online.

Comitetul Regiunilor al UE

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Vizitați site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe:

David French

Tel. +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Faceți clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar