Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/12/63

Bruselj, 18. oktober 2012

Rezultati prve Eurobarometrove raziskave na regionalni ravni

Javno mnenje v EU o trenutnem gospodarskem stanju in kakovosti življenja je zelo deljeno že na nacionalni, še bolj pa na regionalni ravni. Rezultati raziskave kažejo tudi, da imajo predstavniki vseh ravni oblasti ključno vlogo pri zagotavljanju učinkovitega obveščanja lokalnih skupnosti o evropskih temah.

S tema ugotovitvama je postregla prva Eurobarometrova raziskava na regionalni ravni, katere rezultati so bili predstavljeni včeraj v Bruslju, na uvodni seji evropske konference o javnem komuniciranju (EuroPCom).

Omenjena posebna raziskava, ki je potekala med 20. avgustom in 15. septembrom 2012 in je zajela več kot 50.000 državljanov EU iz 170 regij 27 držav članic, je tako prvič omogočila podroben vpogled v mnenje evropske javnosti na regionalni ravni. Mercedes Bresso, prva podpredsednica Odbora regij (OR), je o rezultatih dejala: "Pomembno si je prizadevati, da izhodišče za razmislek ni vedno le nacionalni vidik. Zato sem zelo vesela, da je Eurobarometer tokrat prvič predstavil regionalni vidik, da lahko bolje razumemo javno mnenje evropskih regij."

Podatki nedvoumno kažejo, da je z izjemo nekaterih delov Nemčije brezposelnost trenutno najpomembnejša tema in glavna skrb v vseh regijah Evropske unije ter da večina državljanov skoraj več ne namenja pozornosti okolju.

Čeprav je glede na rezultate mnenje o gospodarskih razmerah pretežno negativno na ravni EU (71 % vprašanih jih je opisalo kot "slabe"), pa je porazdelitev odgovorov med državami članicami, v nekaterih primerih še izraziteje med regijami, precej različna. Medtem ko na primer v nizozemski regiji Drenthe kar 99 % vprašanih prebivalcev meni, da so regionalne gospodarske razmere "dobre", je v nekaterih portugalskih regijah delež podobno mislečih le 4 %. Podatki po pričakovanjih odražajo tudi vpliv gospodarske krize, saj so rezultati slabši večinoma v regijah na jugu in vzhodu Evrope. Kljub temu pa je v več regijah po vsej EU opaziti razmeroma črnogleda pričakovanja glede prihodnjih gospodarskih razmer, kar kaže, da se tudi v državah z dobrimi gospodarskimi razmerami ljudje z negotovostjo ozirajo v prihodnost.

Pri vprašanju o kakovosti življenja so jasne razlike med severno- in zahodnoevropskimi regijami EU na eni strani – tam namreč večina vprašanih meni, da živijo "dobro" – ter vzhodom in jugom, kjer so mnenja prebivalcev bolj negativna. Vendar rezultati kažejo tudi, da dojemanja kakovosti življenja ne opredeljujejo zgolj gospodarski dejavniki.

Med uvodno sejo konference EuroPCom so bile razprave večinoma usmerjene k podatkom, ki so odražali mnenja regij EU o tem, kateri politični predstavniki bi bili najprimernejši za pojasnjevanje evropskih zadev državljanom. V južnih državah s slabimi gospodarskimi razmerami, kot so Grčija, Španija in Italija, vlada glede na rezultate splošno nezaupanje v politične elite. Kot je poudarila Mercedes Bresso, je zanimivo, da se ljudje v "velikih" državah in regijah, kot so Francija, Poljska, južna Nemčija in Združeno kraljestvo, za informacije o Evropi bolj zanašajo na lokalne in regionalne predstavnike. V drugih državah pa se obrnejo na svoje nacionalne predstavnike (npr. v skandinavskih državah in na zahodu Nemčije), evropske poslance (npr. na Portugalskem) ali evropskega komisarja (npr. na Češkem). Gregory Paulger, generalni direktor Generalnega direktorata Evropske komisije za komuniciranje, je v zvezi z rezultati dejal: "Različni odgovori jasno kažejo, da je o Evropi najbolje komunicirati v partnerstvu in ob sodelovanju vseh ravni upravljanja, zlasti lokalne in regionalne."

EuroPCom

Rezultati posebne izdaje Eurobarometra, ki so bili predstavljeni na tretji konferenci EuroPCom (17. in 18. oktobra v Bruslju), so pomenili izhodišče za razprave o trenutni krizi nezaupanja državljanov v EU ter korak k boljšemu razumevanju njihovega mnenja o EU. Konferenca EuroPCom od leta 2010 združuje vodje komuniciranja in izkušene strokovnjake iz vrst lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih oblasti ter jim omogoča izmenjavo znanj in praktičnih izkušenj pri spopadanju z izzivi komuniciranja. Na dvodnevni dogodek, ki je tudi priložnost za navezovanje stikov, se je prijavilo več kot 700 zainteresiranih iz vseh držav članic EU.

Program konference za leto 2012 je obsegal razprave, delavnice in predavanja o javnem mnenju v Evropi, socialnih medijih in spletnih komunikacijah ter komuniciranju in dialogu z določenimi ciljnimi skupinami v EU, kot so mladi, starejši ali priseljenci. Več kot 50 govornikov iz vse Evrope je zbranim predočilo svoje poglede na javno komuniciranje in predstavilo najboljše prakse iz evropskih mest, regij in držav članic.

Konferenca EuroPCom je bila organizirana na pobudo Odbora regij v sodelovanju z Evropskim parlamentom, Svetom EU, ciprskim predsedstvom EU in Evropsko komisijo.

Več informacij

  • Rezultati raziskave Flash Eurobarometer – Javno mnenje v regijah EU so na voljo na Eurobarometrovi spletni strani v okviru spletnega mesta Evropske komisije.

EuroPcom 2012

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu.

Sledite nam na Twitterju: EU_CoR

Za več informacij je na voljo:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 22822499

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Za prejšnja sporočila za javnost kliknite tukaj.


Side Bar