Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/12/63

Bruxelles, 18 octombrie 2012

Publicarea rezultatelor primului Eurobarometru la nivel regional

Percepţia publică a situaţiei economice actuale şi a calităţii vieţii pe teritoriul UE este marcată de variaţii ample nu numai la nivel naţional, ci, chiar mai mult, la nivel regional. Rezultatele arată, de asemenea, că reprezentanţii de la toate nivelurile de guvernare au de jucat un rol esenţial pentru a asigura o comunicare eficientă a chestiunilor europene la nivel local.

Iată câteva dintre principalele rezultate ale primului sondaj Eurobarometru organizat vreodată la nivel regional, ale cărui date au fost prezentate în sesiunea inaugurală a Conferinţei europene privind comunicarea publică (EuroPCom), ieri, la Bruxelles.

Sondajul special Eurobarometru oferă pentru prima oară o imagine detaliată a percepţiei publicului european de la nivel regional. La interviul desfăşurat între 20 august şi 15 septembrie 2012 au participat 50 000 de cetăţeni UE din 170 de regiuni ale celor 27 de state membre. Mercedes Bresso, prim-vicepreşedinta Comitetului Regiunilor (CoR), a afirmat cu privire la rezultate: „Este important să facem efortul să nu gândim lucrurile întotdeauna dintr-o perspectivă naţională. De aceea sunt încântată că, pentru prima oară, acest Eurobarometru reflectă perspectiva regională, permiţându-ne să înţelegem mai bine percepţia publicului din regiunile Europei”.

Datele colectate dovedesc în mod covârşitor că prioritatea numărul 1 şi principala preocupare în toate regiunile UE o constituie şomajul, cu excepţia anumitor părţi ale Germaniei, precum şi că mediul a dispărut aproape de pe agenda majorităţii cetăţenilor.

În ceea ce priveşte situaţia economică, deşi rezultatele scot în evidenţă o perspectivă predominant negativă a situaţiei la nivelul UE (71% dintre respondenţi o consideră „proastă”), distribuţia lor în funcţie de statele membru şi, uneori chiar mai acut, între regiuni, este extrem de variată. De exemplu 99% dintre respondenţii din regiunea Drenthe a Ţărilor de Jos consideră situaţia economică a regiunii ca fiind „bună”, în contrast puternic cu numai 4% în unele regiuni din Portugalia. Nu este o surpriză faptul că datele reflectă în mare măsură impactul crizei economice, rezultatele cele mai slabe apărând cel mai frecvent în regiuni din Europa de Sud şi de Est. Cu toate acestea, într-un număr mai mare de regiuni de pe întreg teritoriul Europei se schiţează o imagine destul de pesimistă privind evoluţia situaţiei economice în viitorul apropiat, ceea ce sugerează că şi în ţările în care situaţia economică este bună, cetăţenii tind să se îngrijoreze cu privire la viitor.

În ceea ce priveşte întrebările privind calitatea vieţii, se conturează o distincţie clară între regiunile din nordul şi vestul Europei, pe de o parte, unde majoritatea respondenţilor consideră nivelul calităţii vieţii ca fiind „bun” şi est şi sud, pe de altă parte, unde percepţiile cetăţenilor sunt în mai mare măsură negative. Rezultatele arată însă şi că percepţiile privind calitatea vieţii nu se explică exclusiv prin factori economici.

În cadrul sesiunii inaugurale EuroPCom, o parte substanţială din dezbateri s-a concentrat asupra răspunsurilor primite din partea regiunilor UE la întrebarea „care dintre reprezentanţii politici se află în poziţia cea mai bună pentru a explica funcţionarea Europei?” În ţările sudice în care situaţia economică este dificilă, cum ar fi Grecia, Spania şi Italia, rezultatele arată clar o lipsă generală de încredere în elita politică. Aşa cum preciza Mercedes Bresso, este interesant de văzut că „în ţările şi regiunile «mari» precum Franţa, Polonia, Germania de Sud şi Regatul Unit, oamenii au tendinţa de a se baza pe reprezentanţii lor locali şi regionali când este vorba de comunicarea cu privire la Europa”. În alte ţări, respondenţii au făcut referire la reprezentanţii lor de la nivel naţional (ţările scandinave, Germania de Vest), la deputaţii europeni (Portugalia) şi la membrii Comisiei Europene (Republica Cehă). Ca reacţie la aceste rezultate, Gregory Paulger, director general al Direcţiei Generale Comunicare a Comisiei, a subliniat: „Din amestecul de răspunsuri reiese limpede că cea mai bună manieră de a comunica despre Europa este de a comunica în parteneriat, implicând toate nivelurile de guvernare, şi în special nivelurile local şi regional.”

EuroPCom

Rezultatele acestei ediţii speciale ale Eurobarometrului au fost prezentate cu ocazia celei de-a treia ediţii a EuroPCom (17 şi 18 octombrie, Bruxelles), pentru a alimenta dezbaterile cu privire la actuala criză de încredere a cetăţenilor faţă de UE şi pentru a înţelege mai bine percepţiile cu privire la Uniune. Începând cu 2010, EuroPCom reuneşte responsabili și experți în comunicare din cadrul autorităților locale, regionale, naționale și europene, pentru a-și împărtăși cunoștințele și experiențele practice dobândite în contextul provocărilor actuale în materie de comunicare. La această manifestare de două zile, organizată cu scopul stabilirii de contacte, s-au înscris peste 700 de colegi din toate statele membre UE.

În programul EuroPCom 2012 sunt incluse dezbateri, ateliere şi prezentări cu privire la opinia publică în Europa, la mediile de comunicare sociale şi comunicarea pe internet, la comunicarea UE şi dialogul cu grupuri-ţintă specifice, cum ar fi tinerii, persoanele în vârstă şi migranţii. Peste 50 de vorbitori din întreaga Europă şi-au expus opiniile privind comunicarea publică şi practicile actuale din oraşele, regiunile şi statele membre europene.

EuroPCom este o iniţiativă a Comitetului Regiunilor, organizată în colaborare cu Parlamentul European, Consiliul UE, Preşedinţia cipriotă a UE şi Comisia Europeană.

Informații suplimentare:

  • Rezultatele sondajului Eurobarometru flash nr. 356 – Opinia publică în regiunile UE – sunt disponibile pe pagina de internet a Eurobarometru de pe site-ul Comisiei.

EuroPcom 2012

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: EU_CoR

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Faceţi clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar