Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/12/63

Briselē, 2012. gada 18. oktobrī

Publicēti pirmās reģionālās Eirobarometra aptaujas rezultāti

Eiropas Savienībā viedoklis par pašreizējo ekonomisko situāciju un dzīves kvalitāti reģionālajā līmenī ir pat atšķirīgāks nekā valstu līmenī. Aptaujas rezultāti arī liecina, ka visu līmeņu pārvaldības pārstāvjiem jāuzņemas izšķiroša loma, lai vietējā līmenī nodrošinātu efektīvu izpratnes veidošanu par Eiropu.

Tādi ir daži galvenie secinājumi, kas izriet no vietējā un reģionālajā līmenī pirmo reizi veiktās Eirobarometra aptaujas, kuras rezultāti kļuva zināmi vakar notikušajā Eiropas Konferences par sabiedrisko komunikāciju (EuroPCom) atklāšanas sēdē Briselē.

Eirobarometra īpašā aptauja pirmo reizi sniedz detalizētu ainu par Eiropas sabiedrības viedokli vietējā līmenī. Aptauja notika no 2012. gada 20. augusta līdz 15. septembrim, un tās laikā tika intervēti vairāk nekā 50 000 ES iedzīvotāju no 170 reģioniem 27 ES dalībvalstīs. Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētāja pirmā vietniece Mersedesa Breso (Mercedes Bresso) rezultātus komentēja šādi: “Ir svarīgi censties atspoguļot uzskatus ne tikai no valstu perspektīvas. Tāpēc esmu ļoti priecīga, ka Eirobarometra aptauja pirmo reizi veikta no reģionālā skatpunkta, tādējādi ļaujot mums labāk izprast sabiedrības viedokli Eiropas reģionos.”

Dati pārliecinoši rāda, ka visos ES reģionos, izņemot dažus Vācijas apgabalus, galvenā prioritāte un risināmā problēma ir bezdarbs, savukārt vides jautājumi lielākajai daļai iedzīvotāju kļuvuši mazsvarīgi.

Kas attiecas uz ekonomisko situāciju, no aptaujas rezultātiem izriet, ka ES līmenī dominē negatīvs viedoklis (71 % respondentu to uzskata par “sliktu”), taču rezultātu sadalījums dalībvalstīs un dažos gadījumos pat starp reģioniem ir ļoti atšķirīgs. Piemēram, 99 % respondentu Drentes reģionā (Nīderlande) reģiona ekonomisko situāciju vērtē kā “labu”, turpretī dažos Portugāles reģionos šādu atbildi snieguši tikai 4 % aptaujāto. Nav pārsteigums, ka aptaujas rezultātos plaši atspoguļojas ekonomikas krīzes ietekme un negatīvs vērtējums lielākoties sniegts Eiropas dienvidu un austrumu valstīs. Taču daudz lielākā skaitā ES reģionu ekonomiskās situācijas attīstības izredzes tuvākajā nākotnē tiek vērtētas drūmi, liekot domāt, ka pat valstīs, kurās ekonomiskā situācija ir laba, iedzīvotāji ir nobažījušies par savu nākotni.

Jautājumā par dzīves kvalitāti vērojamas izteiktas atšķirības starp ES ziemeļu un rietumu reģioniem, kuros lielākā daļa respondentu uzskata, ka dzīves kvalitāte ir “augsta”, un austrumu un rietumu valstīm, kurās iedzīvotāju viedoklis ir negatīvāks. Tomēr rezultāti arī liecina, ka dzīves kvalitātes uztvere skaidrojama ne tikai ar ekonomikas faktoriem.

EuroPCom atklāšanas sēdes daudzās diskusijās tika spriests par aptaujas rezultātiem, kas atklāj ES reģionu uzskatus par to, kuri politiskie pārstāvji ir vispiemērotākie, lai iedzīvotājiem sniegtu skaidrojumus par Eiropu. Dienvidu valstīs, kur situācija ekonomikā ir sarežģīta, piemēram, Grieķijā, Spānijā un Itālijā, rezultāti nepārprotami liecina par neuzticēšanos politiskajai elitei. Mersedesa Breso norādīja, ka ir interesanti, ka “lielajās” valstīs un reģionos, piemēram, Francijā, Polijā, Dienvidvācijā un Apvienotajā Karalistē, skaidrojumos par Eiropu cilvēki vairāk uzticas vietējā un reģionālā līmeņa pārstāvjiem. Citās valstīs respondenti minējuši savas valsts līmeņa pārstāvjus (piemēram, Skandināvijas valstīs, Rietumvācijā), Eiroparlamenta deputātus (piemēram, Portugālē) un Eiropas Komisijas locekļus (piemēram, Čehijā). Komentējot šos rezultātus, Eiropas Komisijas Kopmunikācijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Gregorijs Poldžers (Gregory Paulger) uzsvēra: “Daudzveidīgās atbildes skaidri parāda, ka vislabākais veids, kā veicināt izpratni par Eiropu, ir darīt to partnerībā, iesaistot visus pārvaldības līmeņus, it īpaši vietējo un reģionālo līmeni.”

EuroPCom

Iepazīstināšana ar Eirobarometra īpašās aptaujas rezultātiem notika saistībā ar trešo Eiropas Konferenci par sabiedrisko komunikāciju (EuroPCom), kas norisinājās 2012. gada 17. un 18. oktobrī Briselē, lai nodrošinātu vielu diskusijām par Eiropas iedzīvotāju zūdošo uzticēšanos Eiropas Savienībai un labāk izprastu, kā iedzīvotāji uztver ES. Konferencē kopš 2010. gada pulcējas sabiedrisko attiecību vadītāji un galvenie eksperti no vietējām, reģionālajām, valstu un Eiropas iestādēm, lai dalītos atziņās un praktiskajā pieredzē saistībā ar aktuālo saziņas problēmu risināšanu. Divu dienu ilgajam pasākumam, kas piedāvā iespēju veidot un atjaunot kontaktus, reģistrējušies vairāk nekā 700 kolēģu no visām ES dalībvalstīm.

2012. gada EuroPCom programmā paredzētas debates, semināri un lekcijas par sabiedrisko domu Eiropā, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem un komunikāciju tīmeklī, izpratnes par ES veidošanu un dialogu ar konkrētām mērķgrupām, piemēram jauniešiem, gados vecākiem cilvēkiem un migrantiem.

Vairāk nekā 50 referenti no visas Eiropas izklāsta savu redzējumu par saziņu ar sabiedrību un iepazīstina ar Eiropas pilsētu, reģionu un dalībvalstu labāko praksi.

EuroPCom ir Reģionu komitejas iniciatīva, ko tā organizē sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, ES Padomi, ES prezidentvalsti Kipru un Eiropas Komisiju.

Papildu informācija

  • Eirobarometra 356. aptaujas rezultāti — Public Opinion in EU Regions — (Sabiedriskā doma ES reģionos) pieejami Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes Eirobarometra lapā.

EuroPcom 2012

ES Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv visas 27 ES dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni www.cor.europa.eu!

Sekojiet mums sociālajā tīklā Twitter: EU_CoR

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Iepriekšējie paziņojumi presei


Side Bar