Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

COR/12/63

2012 m. spalio 18 d., Briuselis

Paskelbti pirmojo regioninio Eurobarometro rezultatai

ES visuomenė labai skirtingai vertina dabartinę ekonominę padėtį ir gyvenimo kokybę. Žmonių nuomonės skiriasi ne tik atskirose valstybėse, bet ir regionuose. Iš apklausos rezultatų taip pat matyti, kad apie Europoje vykdomą politiką eilinius piliečius turi informuoti visų lygmenų valdžios atstovai.

Tokios išvados padarytos atlikus pirmąjį regioninį Eurobarometro tyrimą. Rezultatai paskelbti vakar Briuselyje įvykusiame Europos viešųjų ryšių konferencijos „EuroPCom“ atidaryme.

Specialiame Eurobarometro tyrime išsami Europos visuomenės nuomonės apžvalga pirmą kartą pateikiama iš regionų perspektyvos. Tyrimas, kurio metu apklausta daugiau kaip 50 000 ES piliečių iš 170 regionų iš visų 27 ES valstybių narių, buvo atliekamas 2012 m. rugpjūčio 20 d.–rugsėjo 15 d. Regionų komiteto pirmininko pavaduotoja Mercedes Bresso, komentuodama tyrimo rezultatus, pasakė: „Kartais reikia nukrypti nuo nusistovėjusios praktikos ir į viską pažvelgti ne vien tik iš nacionalinės perspektyvos. Todėl labai džiaugiuosi, kad Eurobarometre pirmą kartą atspindėta regionų pozicija. Turėdami šią informaciją galime geriau suprasti, ką galvoja Europos regionų gyventojai.“

Iš paskelbtų duomenų aiškiai matyti, kad opiausia visų ES regionų (išskyrus kai kurias Vokietijos dalis) problema ir svarbiausias prioritetas šiandien yra nedarbas ir kad iš daugelio piliečių akiračio beveik dingo aplinkosaugos problematika.

Nors dauguma respondentų ES ekonominę padėtį vertina neigiamai (71 proc. apklaustųjų ją įvertino kaip „blogą“), nuomonės valstybėse narėse yra labai nevienodos (kai kuriais atvejais šie skirtumai regionuose yra net ryškesni). Pavyzdžiui, 99 proc. respondentų iš Nyderlandų Drentės provincijos pareiškė maną, kad jų provincijos ekonominė padėtis yra „gera“. Šis vertinimas labai skiriasi nuo kai kurių Portugalijos regionų gyventojų nuomonės, kur ekonominę padėtį gerai įvertino tik 4 proc. respondentų. Todėl nereikia stebėtis, kad apklausų rezultatai atspindi ir ekonomikos krizės poveikį regionams – nepasitenkinimas ypač ryškus Pietų ir Rytų Europos regionuose. Be to, nemažai regionų visoje ES gana pesimistiškai vertina artimiausias ekonomines perspektyvas ir net tose šalyse, kur ekonominė padėtis yra gera, nemažai gyventojų yra susirūpinę dėl ateities.

Atsakydami į klausimą apie gyvenimo kokybę respondentai nebuvo vieningi. ES Šiaurės ir Vakarų regionuose dauguma apklausos dalyvių gyvenimo kokybę vertina „gerai“, o rytuose ir pietuose vyrauja neigiamos nuotaikos. Įdomu, kad iš šių rezultatų matyti, kad tai, kaip gyventojai suvokia gyvenimo kokybę, nebūtinai priklauso tik nuo ekonominių veiksnių.

Konferencijos „EuroPCom“ atidarymo posėdyje dalyviai gana ilgai aptarinėjo ir ES regionų išsakytas nuomones apie tai, kurie politiniai atstovai turėtų gyventojus informuoti apie Europos politiką. Pietinėse šalyse (Graikijoje, Ispanijoje ir Italijoje), kur ekonominė padėtis yra itin sudėtinga, iš apklausos rezultatų matyti, kad esama visuotinio nepasitikėjimo politiniais vadovais. Pasak Mercedes Bresso, įdomu tai, kad „„didžiosiose“ šalyse ir regionuose (Prancūzijoje, Lenkijoje, Pietų Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje) žmonės informaciją apie Europos politiką tikisi gauti iš savo vietos ir regionų atstovų“. Kitose šalyse respondentai nurodė, kad informaciją jiems turėtų teikti nacionaliniai atstovai (pvz., Skandinavijos šalys, Vakarų Vokietija), Europos Parlamento nariai (pvz., Portugalija) ir Europos Komisijos nariai (pvz., Čekijos Respublika). Komentuodamas atsakymus, Europos Komisijos Komunikacijos generalinio direktorato generalinis direktorius Gregory Paulger pabrėžė: „Atsakymai labai įvairūs, todėl akivaizdu, kad apie Europoje priimamus sprendimus turime informuoti visi kartu – visais valdžios lygmenimis ir ypač vietos ir regionų lygmeniu.“

„EuroPCom“

Šio specialaus Eurobarometro numerio rezultatai pristatyti trečiosios, spalio 17–18 d. Briuselyje vykusios konferencijos „EuroPCom“ proga, norint paskatinti diskusijas apie piliečių nepasitikėjimo Europos Sąjunga krizę ir geriau suprasti, ką jie galvoja apie ES. Konferencija „EuropCom“, į kurią kviečiami komunikacijos vadybininkai ir vyresnieji vietos, regionų, nacionalinės ir Europos valdžios institucijų specialistai, rengiama nuo 2010 metų. Renginio metu dalyviai išsako savo nuomonę ir vieni kitiems pasakoja, su kokiomis konkrečiomis komunikacijos problemomis yra susidūrę. Į šį dviejų dienų ryšiams užmegzti skirtą renginį užsiregistravo daugiau kaip 700 kolegų iš visų ES valstybių narių.

2012 m. konferencijos „EuroPCom“ programoje numatytos diskusijos, praktiniai seminarai, paskaitos apie viešąją nuomonę Europoje, socialinę mediją, internetinę komunikaciją, ES komunikaciją ir dialogą su tam tikromis tikslinėmis grupėmis, pavyzdžiui, su jaunimu, vyresnio amžiaus žmonėmis ir migrantais. Savo viešosios komunikacijos viziją ir geriausios Europos miestų, regionų ir valstybių narių praktikos pavyzdžius pristatė daugiau kaip 50 pranešėjų iš visos Europos.

Konferencija „EuroPCom“, kurios idėją pasiūlė Regionų komitetas, surengta kartu su Europos Parlamentu, Europos Sąjungos Taryba, ES pirmininkaujančiu Kipru ir Europos Komisija.

Daugiau informacijos

  • Greitosios Eurobarometro 356 (angl. Flash Eurobarometer 356) apklausos „Viešoji nuomonė ES regionuose“ rezultatus rasite Europos Komisijos svetainės Eurobarometro puslapyje.

EuroPcom 2012

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Apsilankykite Regionų komiteto interneto svetainėje www.cor.europa.eu

Sekite mus Twitter: EU_CoR

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Ankstesni pranešimai spaudai


Side Bar