Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/12/63

Brüsszel, 2012. október 18.

Az első regionális Eurobarométer-felmérés eredményei

EU-szerte nagyon eltérően élik meg az emberek a jelenlegi gazdasági válságot, és különbözőképpen vélekednek az életminőségről is. Ez az eltérés nem csak nemzeti szinten jelentkezik, regionális szinten sokkal markánsabb. Az eredmények arra is rávilágítanak, hogy a kormányzat képviselőinek minden szinten alapvető szerepet kell játszaniuk abban, hogy Európáról hatékonyan kommunikáljanak helyi szinten.

Ezek a legfőbb eredményei az első olyan Eurobarométer-felmérésnek, amelyet regionális szinten végeztek. Az eredményeket egyébként a közszféra kommunikációjáról rendezett európai konferencia (EuroPCom) megnyitóján ismertették tegnap Brüsszelben.

Ez a speciális Eurobarométer-felmérés az első alkalommal ad részletes képet a regionális szintű közvélekedésről. A felmérést 2012. augusztus 20. és szeptember 15. között 50 000 európai polgár megkérdezésével végezték. Ez az 50 000 fő a 27 tagállam 170 régióját képviselte. Mercedes Bresso, a Régiók Bizottsága (RB) első alelnöke úgy nyilatkozott az eredményekről, hogy „nagyon fontos, hogy törekedjünk arra, hogy ne mindig csak nemzeti szemszögből láttassuk a dolgokat. Ezért is örülök nagyon, hogy most először ez az Eurobarométer-felmérés regionális megközelítést alkalmazott, és így jobban megérthetjük az európai régiók közgondolkodását.”

Az adatok nagyrészt azt mutatják, hogy jelenleg minden uniós régióban a munkanélküliség jelenti az elsődleges prioritást és a legfőbb gondot. Ez alól csak Németország bizonyos részei képeznek kivételt. Az eredmények szerint a környezetvédelem kérdése a legtöbb embernél szinte teljesen lekerült a napirendről.

A gazdasági helyzettel kapcsolatban az eredmények ugyan azt jelzik, hogy a negatív vélemények vannak túlsúlyban (a válaszadók 71%-a szerint „rossz” a helyzet az EU-ban), a válaszok viszont megoszlanak a tagállamok között, sőt egyes esetekben régiós szinten még nagyobb eltéréseket mutatnak. Például a hollandiai Drenthe régió lakóinak 99%-a szerint régiójuk gazdasági helyzete „jó”. Ezzel szöges ellentétben néhány portugál régióban 4% ugyanez az arány. Nem meglepő, hogy az adatokból erőteljesen visszaköszön a gazdasági válság hatása: a dél-európai és a kelet-európai régiókban lényegesen rosszabbak a számok. Ugyanakkor EU-szerte több régióban inkább borúlátóak az emberek azzal kapcsolatban, hogy a közeljövőben miként fog alakulni a gazdasági helyzet. Ez azt is mutatja, hogy a jövő még a jó gazdasági helyzetben lévő országokban élőket is nyugtalanítja.

Az életminőséggel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok alapján egyértelmű határvonal húzódik Észak-, és Nyugat-Európa, illetve Kelet-, és Dél-Európa között. Míg az előbbiekben a többség „jónak” ítéli életminőségét, az utóbbiakban inkább negatívan vélekednek erről. Az eredmények azonban azt is mutatják, hogy az életminőség megítélése nem csupán a gazdasági tényezőkön múlik.

Az EuroPCom megnyitóján a viták jelentős része foglalkozott azzal, hogy az uniós régiók meglátása szerint a politika mely képviselői képesek a legjobban megértetni az emberekkel Európa lényegét. A déli országokban, ahol nagyon kiélezett a gazdasági helyzet (ilyen Görögország, Spanyolország és Olaszország) az eredmények egyértelműen mutatják a politikai elittel szembeni általános bizalmatlanságot. Ahogy Mercedes Bresso is rámutatott, érdekes látni, hogy „az olyan „nagy” országokban és régiókban, mint Franciaország, Lengyelország, Dél-Németország és az Egyesült Királyság az emberek hajlamosak megbízni abban, ahogy helyi és regionális képviselőik Európáról kommunikálnak”. Más országokban a válaszadók inkább hallgatnak a nemzeti képviselőikre (például a skandináv országokban és Nyugat-Németországban), az európai parlamenti képviselőkre (pl. Portugáliában) és az Európai Bizottság tagjaira (pl. Csehországban). Ezekre az eredményekre reagálva Gregory Paulger, az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatóságának vezetője azt hangsúlyozza, hogy: „A sokféle válaszból egyértelmű, hogy Európáról a legjobban partnerségben, valamennyi kormányzati szintet, és különösen a helyi és regionális szintet bevonva lehet kommunikálni”.

EuroPCom

Az Eurobarométernek ezt a különkiadását a harmadik EuroPCom (2012. október 17–18., Brüsszel) apropóján ismertették. A cél az volt, hogy egyrészt vitát indítsanak azzal kapcsolatban, hogy a polgároknak megrendült a bizalma az EU irányába, másrészt pedig, hogy jobban meg lehessen ismerni az emberekben az EU-ról kialakult képet. 2010 óta a EuroPCom-on kommunikációs menedzserek, illetve helyi, regionális, nemzeti és európai szervek vezető szakértői vesznek részt azzal a céllal, hogy megosszák egymással az aktuális kommunikációs kérdésekkel kapcsolatos nézeteiket és gyakorlati tapasztalataikat. Az EU valamennyi tagállamából több mint hétszázan regisztráltak a kétnapos rendezvényre.

A 2012-es EuroPCom programján szerepelnek viták, workshopok és előadások az európai közvéleményről, a közösségi médiáról, a webes kommunikációról, az uniós kommunikációról, valamint az olyan speciális célcsoportokkal folytatott párbeszédről, mint a fiatalok, az idősek és a bevándorlók. Európa minden tájáról több mint 50 felszólaló ismerteti elképzeléseit a közéleti kommunikációról, és mutatja be az európai városokban, régiókban és a tagállamokban szerzett bevált gyakorlatokat.

A EuroPCom a Régiók Bizottsága kezdeményezésére jött létre, megrendezésére az Európai Parlamenttel, az EU Tanácsával, az EU ciprusi elnökségével és az Európai Bizottsággal közösen kerül sor.

További információk:

  • A Közvélemény az uniós régiókban című, 356. Eurobarométer-gyorsjelentés eredményei az Európai Bizottság honlapjának Eurobarométer oldalán olvashatók

  • EuroPCom 2012

Az EU Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállamból delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

Látogasson el az RB weboldalára: www.cor.europa.eu

A Twitteren is megtalál bennünket: EU_CoR

További információkért kérjük, forduljon kollégánkhoz:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközlemények


Side Bar