Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/12/63

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2012

Δημοσίευση των πρώτων περιφερειακών αποτελεσμάτων του Ευρωβαρομέτρου<>

Η κοινή γνώμη σε όλη την ΕΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αντιλαμβάνεται πολύ διαφορετικά την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και την ποιότητα ζωής. Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπρόσωποι σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επικοινωνιακή προβολή της Ευρώπης σε τοπικό επίπεδο.

Αυτά είναι ορισμένα βασικά συμπεράσματα της πρώτης έρευνας του Ευρωβαρομέτρου που διεξήχθη σε περιφερειακό επίπεδο. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν χθες στις Βρυξέλλες, κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη Δημόσια Επικοινωνία (EuroPCom).

Η ειδική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου προβαίνει για πρώτη φορά σε λεπτομερή παρουσίαση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης σε περιφερειακό επίπεδο. Η έρευνα διενεργήθηκε μεταξύ 20ής Αυγούστου και 15ης Σεπτεμβρίου 2012, και συμμετείχαν σε αυτή περισσότεροι από 50.000 πολίτες της ΕΕ από 170 περιοχές σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Η Mercedes Bresso, Πρώτη Αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) σχολίασε τα αποτελέσματα ως εξής: "Είναι σημαντικό να μην αντικατοπτρίζεται μόνο η εθνική σκοπιά. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενη που, για πρώτη φορά, μια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου επιλέγει την περιφερειακή οπτική γωνία και μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα την κοινή γνώμη στις περιφέρειες της Ευρώπης".

Τα στοιχεία καταδεικνύουν περίτρανα, αφενός, ότι η ανεργία αποτελεί πλέον την κορυφαία προτεραιότητα και το κύριο μέλημα σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές της Γερμανίας και, αφετέρου, ότι το περιβάλλον έχει σχεδόν εξαφανιστεί από την ημερήσια διάταξη των περισσότερων πολιτών.

Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση, αν και στα αποτελέσματα κυριαρχούν οι αρνητικές απόψεις για την κατάσταση σε επίπεδο ΕΕ (το 71% των ερωτηθέντων, την θεωρεί «κακή»), η κατανομή τους μεταξύ κρατών μελών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη περισσότερο μεταξύ περιοχών, παρουσιάζει μεγάλες διαφορές. Για παράδειγμα, το 99% των ερωτηθέντων από την περιφέρεια Drenthe στις Κάτω Χώρες, θεωρεί την οικονομική κατάσταση της περιφέρειας "καλή", σε έντονη αντίθεση με το 4% των ερωτηθέντων σε ορισμένες περιφέρειες της Πορτογαλίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα δεδομένα αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τα πλέον απαισιόδοξα αποτελέσματα απαντώνται κυρίως στις περιφέρεις της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, μια μάλλον απαισιόδοξη άποψη για τις προσεχείς οικονομικές εξελίξεις παρατηρείται σε μεγαλύτερο αριθμό περιφερειών σε όλη την ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει ότι ακόμη και σε χώρες όπου η οικονομική κατάσταση είναι καλή, οι πολίτες έχουν την τάση να ανησυχούν για το μέλλον.

Στα ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα ζωής, υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των περιφερειών της Βόρειας και της Δυτικής Ευρώπης, όπου η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρούν την ποιότητα διαβίωσης «καλή», και της Ανατολικής και της Νότιας, όπου οι αντιλήψεις των πολιτών είναι πιο αρνητικές. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν ακόμη ότι η αντίληψη της ποιότητας διαβίωσης δεν βασίζεται μόνο σε οικονομικούς παράγοντες.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της EuroPCom, σημαντικό μέρος των συζητήσεων επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα και ιδίως στις απόψεις των περιφερειών της ΕΕ όσον αφορά τους καταλληλότερους πολιτικούς εκπροσώπους για την επικοινωνιακή προβολή της Ευρώπης. Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης όπου η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη, όπως στην Ελλάδα, την Ισπανία, και την Ιταλία, τα αποτελέσματα δείχνουν σαφέστατα μια γενική δυσπιστία έναντι της πολιτικής ελίτ. Όπως επισήμανε η Mercedes Bresso, είναι ενδιαφέρον ότι σε "μεγάλες" χώρες και περιφέρειες όπως η Γαλλία, η Πολωνία, Νότια Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι πολίτες έχουν την τάση να βασίζονται στους τοπικούς και περιφερειακούς τους εκπροσώπους για την επικοινωνιακή προβολή της Ευρώπης. Σε άλλες χώρες, οι ερωτηθέντες αναφέρουν τους εθνικούς αντιπροσώπους τους (π.χ. σκανδιναβικές χώρες, Δυτική Γερμανία), τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (π.χ. Πορτογαλία) και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. Δημοκρατία της Τσεχίας). Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Gregory Paulger, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι "είναι σαφές από το μίγμα των απαντήσεων ότι ο καλύτερος τρόπος προβολής της Ευρώπης είναι η επικοινωνία στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης, με τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, και ιδίως του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου".

EuroPCom

Τα αποτελέσματα της ειδικής έκδοσης του Ευρωβαρομέτρου παρουσιάστηκαν με την ευκαιρία της 3ης διάσκεψης της EuroPCom (17 και 18 Οκτωβρίου 2012, Βρυξέλλες), έτσι ώστε να τροφοδοτήσουν συζητήσεις όσον αφορά την τρέχουσα κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι της ΕΕ και για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι αντιλήψεις για την ΕΕ. Από το 2010, στην EuroPCom συμμετέχουν επικοινωνιολόγοι και εμπειρογνώμονες των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών που ανταλλάσσουν τις απόψεις και την πρακτική εμπειρία τους όσον αφορά πραγματικές επικοινωνιακές προκλήσεις. Περισσότεροι από 700 συνάδελφοι από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εγγράφηκαν στη διήμερη αυτή εκδήλωση δικτύωσης.

Το πρόγραμμα της διάσκεψης EuroPCom 2012 προβλέπει συζητήσεις, εργαστήρια και διαλέξεις με θέμα την κοινή γνώμη στην Ευρώπη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου, την επικοινωνία με την ΕΕ και τον διάλογο με συγκεκριμένες ομάδες όπως οι νέοι, οι ηλικιωμένοι και οι μετανάστες. Περισσότεροι από 50 ομιλητές από όλη την Ευρώπη θα παρουσιάσουν τις απόψεις τους, καθώς και επιτυχημένες πρακτικές που εφαρμόζονται σε πόλεις, περιφέρειες και κράτη μέλη της ΕΕ.

Η EuroPCom είναι πρωτοβουλία της ΕτΠ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

H Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Nathalie Vandelle

Tηλ. +32 2 282 24 99

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου της ΕτΠ


Side Bar