Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN DE CS PL RO

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/12/61l

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2012

Οι επιτροπές REGI του ΕΚ και COTER της ΕτΠ ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη βελτίωση της πολιτικής συνοχής και ζητούν να είναι συμβατός ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Η επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (REGI) και η επιτροπή «Εδαφική συνοχή» της Επιτροπής των Περιφερειών (COTER) παρουσίασαν χθες τις κοινές προτάσεις τους για τη βελτίωση της συντελούμενης μεταρρύθμισης της ενωσιακής πολιτικής συνοχής, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθύτατη ανησυχία τους ως προς τις πρόσφατες εξελίξεις των διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου 2014-2020.

«Τα μέλη των επιτροπών REGI και COTER έχουν συνεργαστεί στενά προκειμένου, ως δημοκρατικά αιρετοί αντιπρόσωποι, να διαμορφώσουν τη νέα πολιτική συνοχής μετά το 2013», σημείωσε η πρόεδρος της επιτροπής REGI, κα Danuta Hübner, (EPP, PL), τονίζοντας τα εξής: «Σε αυτή τη κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο για το ΠΔΠ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει αποφασισμένο να μεριμνήσει έτσι ώστε οι δήμοι και οι περιφέρειες που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κρίση να είναι σε θέση να βασίζονται σε νέους και πιο αποτελεσματικούς κανόνες και ικανή χρηματοδότηση για την ευόδωση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της επιτροπής COTER και περιφερειάρχης Βιελκοπόλσκα, κ. Marek Wozniak (PL/EPP), επισήμανε τα ακόλουθα: «Με την προσήλωση στον στόχο που επέδειξαν αμφότερα τα όργανα κατάφεραν να διαμορφώσουν κοινή αντίληψη για καθοριστικά ζητήματα όπως ο κίνδυνος που απορρέει από την επιβολή μακροοικονομικών όρων, η ανάγκη εξισορρόπησης της θεματικής συγκέντρωσης με την επίτευξη της κατάλληλης ευελιξίας στα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας περιφερειών σε μεταβατικό στάδιο».

Η απαλοιφή των μακροοικονομικών όρων από τις σημερινές νομοθετικές προτάσεις συνιστά μία από τις πολλές βελτιώσεις που υπεραμύνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ισότιμος συννομοθέτης, στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με θέμα το μέλλον της πολιτικής συνοχής. «Εφόσον ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, ενδέχεται ο τραπεζικός τομέας να μην προτίθεται λ.χ. να δανειοδοτεί τις ΜΜΕ και τους δήμους όταν διακόπτεται ένα συγκεκριμένο έργο εξαιτίας των μακροοικονομικών όρων», προειδοποίησε η κα Hübner. «Δεν αποκλείεται ο επίμαχος μηχανισμός επιβολής κυρώσεων να οδηγεί στην παύση των πληρωμών προς τις περιφέρειες εξαιτίας της δημοσιονομικής απειθαρχίας των κεντρικών κυβερνήσεων, τιμωρώντας έτσι άδικα τις ίδιες τις περιφέρειες», συμπλήρωσε.

Όλοι οι αρμόδιοι εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕτΠ έλαβαν μέρος σε έναν γόνιμο διάλογο με θέμα τα επόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να καταστεί η πολιτική συνοχής βασικό μέσο με το οποίο θα καταφέρουν οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ να απαγκιστρωθούν από την κρίση. Οι συνεισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολούνται με τον γενικό κανονισμό για τα ενωσιακά κονδύλια, κ. Lambert Van Nistelrooij (EPP, NL) και κα Constanze Krehl (S&D, DE), υπογράμμισαν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί μια θετική συμφωνία για τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ. «Δεν μπορεί η ΕΕ να θέτει μεν ένα σαφές θεματολόγιο όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020», αλλά παράλληλα να προβλέπει ένα εντελώς ανακόλουθο προϋπολογισμό, ο οποίος να μην βοηθά στην υλοποίηση αυτού του θεματολογίου», δήλωσε ο κ. Van Nistelrooij. Υπό αυτό πρίσμα προσέθεσε ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες θα ωφεληθούν από την ενισχυμένη θεματική συγκέντρωση, χάρη στην οποία θα μπορούν να εξειδικεύονται σε διάφορα πεδία και να αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο. Από την πλευρά της, η κα Krehl υπενθύμισε τα εξής: «Αυτόν τον καιρό οι Πρόεδροι των κυριότερων θεσμικών οργάνων της ΕΕ δηλώνουν ξεκάθαρα ότι η ΕΕ χρειάζεται επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας για τη νεολαία της· θαυμάσια, το μόνο που απαιτείται τώρα είναι ο κατάλληλος προϋπολογισμός για τη χρηματοδότησή τους. Μετά την επίτευξη αυτής συμφωνίας, θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε όλες τις λεπτομέρειες».

Ο υφυπουργός του γερμανικού ομόσπονδου κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κ. Michael Schneider (DE/EPP), διευκρίνισε τις θέσεις των δήμων και των περιφερειών ως προς τη θεματική συγκέντρωση χρησιμοποιώντας ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα: «Πολλές περιφέρειες της Γερμανίας βρίσκονται αντιμέτωπες με ριζικές δημογραφικές μεταβολές. Στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ ο υψηλός αριθμός καταρτισμένων νέων που εγκαταλείπουν την κοινότητα απειλεί την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις τοπικές αρχές να βρουν μια λύση σε αυτό το πρόβλημα με τη βοήθεια και του ΕΤΠΑ, προσαρμόζοντας τα επιχειρησιακά τους προγράμματα στις πραγματικές τους ανάγκες».

Κατά τον κ. Jan Olbrycht (EPP, PL), εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα του ΕΤΠΑ, χάρη στους νέους κανόνες θα μπορούσε εμμέσως να δοθεί λύση και σε τέτοιου είδους ζητήματα: «Η έμφαση της αστικής διάστασης του νέου κανονισμού για το ΕΤΠΑ συνδέεται με αυτές τις προκλήσεις καθότι συνεπάγεται μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών, καθώς και καλύτερη σύζευξη με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και την ΚΓΠ». Ο κ. Victor Bostinaru (S&D, RΟ), εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής, υπογράμμισε τη δυνητική επίδραση του εν λόγω ταμείου στην αντιμετώπιση των δημογραφικών μεταβολών και του φαινομένου της γήρανσης του πληθυσμού: «Βάσει του νέου κανονισμού, το Ταμείο Συνοχής θα συμβάλει στην επίλυση αναδυόμενων προβλημάτων όπως η αύξηση των τιμολογίων κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών ή κινητικότητα των ηλικιωμένων· έτσι, οι περιφέρειές μας θα είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της κάθε κοινότητας.»

Μνεία στην έμφαση που θα πρέπει να δίνει η νέα πολιτική συνοχής στην αστική διάσταση έκανε και ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Σιμιτσής (PES, EL): «Στηρίζουμε την αναφορά στη συμπληρωματικότητα του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ, στις περιπτώσεις εκείνες που το πρώτο χρησιμοποιείται για την προαγωγή στρατηγικών αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Παράλληλα, η εφαρμογή αυτού του μέτρου πρέπει να επεκταθεί στις στρατηγικές ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αγροτικών περιφερειών, π.χ. με συνδυασμό των κονδυλίων των δύο Ταμείων για την επίλυση προβλημάτων που προκαλούν οι ακραίες μορφές φτώχειας σε ορισμένες αγροτικές περιοχές (λ.χ. οι καταυλισμοί των Ρομά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη)».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Δήμαρχος Μπακό και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα τον κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής, κ. Romeo Stavarache (ALDE, RO), διατύπωσε το αίτημα της απλοποίησης του ΠΔΠ και της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στην κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων της απλοποίησης, που εισηγήθηκε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Πρέπει κατά τις διαπραγματεύσεις να ληφθεί κυρίως υπόψη ο πρωταρχικός σκοπός της απλοποίησης και πρέπει να συνεχίσουν τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα μείωσης των διοικητικών διατυπώσεων ενόψει της κατάρτισης και της εφαρμογής των συμβάσεων εταιρικής σχέσης». Τέλος, ο κ. Petr Osvald, εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα την Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, διευκρίνισε επίσης τους κινδύνους που ενέχει η άκαμπτη εφαρμογή της αρχής της θεματικής συγκέντρωσης, σημειώνοντας τα ακόλουθα: «Εάν η Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία επικεντρωθεί υπερβολικά και αποκλειστικά στις κύριες προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», θα είναι αδύνατον να εκπληρώνει την ειδική λειτουργία της να δημιουργεί και να βελτιώνει τις συνθήκες υλοποίησής της».

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθήστε μας στο Twitter: EU_CoR

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Armin WISDORFF

υπεύθυνος Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

+32 2 28 40924 (BXL)

+33 3 881 73840 (STR)

+32 498 98 33 31

region-press@europarl.europa.eu

Pierluigi BODA

υπεύθυνος Τύπου της ΕτΠ

+32 (0)2 282 2461

+32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Για παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου της ΕτΠ, κάνετε κλικ εδώ


Side Bar