Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT SV EL PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/12/59

Bruxelles, 10 octombrie 2012

Investiţiile în regiuni şi în surse regenerabile de energie vor contribui la realizarea ambiţioasei Perspective energetice 2050 a UE

Comitetul Regiunilor (CoR) a sprijinit planurile Comisiei Europene de a reduce consumul de energie şi de a se angaja în direcţia unei tranziţii către producţia de energie din surse mai durabile, însă a susţinut că, dacă se doreşte realizarea acestor obiective, trebuie să se întreprindă mult mai mult pentru a sprijini autorităţile locale şi regionale. În decembrie anul trecut, Comisia Europeană şi-a prezentat Perspectiva energetică 2050, care îşi propune să atingă obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80-95% în raport cu nivelurile din 1990 până în 2050, protejând totodată aprovizionarea cu energie şi menţinând competitivitatea. Ugo Cappellacci (IT-PPE), preşedintele Regiunii Sardinia şi raportorul avizului privind Perspectiva energetică 2050 adoptat astăzi, afirmă: „Sprijinim pe deplin strategia Comisiei, însă avem nevoie de finanţare şi sprijin adecvat pentru valorificarea întregului potenţial al autorităţilor locale şi regionale pentru realizarea acestor obiective ambiţioase”.

În cursul discuţiei privind Perspectiva, oraşele şi regiunile Europei au susţinut că planurile actuale nu sunt suficiente pentru a sprijini autorităţile regionale şi locale, care joacă un rol esenţial în tranziţia către o societate cu emisii reduse de dioxid de carbon. Ugo Cappellacci (IT-PPE) a declarat: „Autorităţile locale şi regionale se află în linia întâi în ceea ce priveşte punerea în aplicare a planurilor, gestionarea contractelor publice, gestionarea producţiei şi controlul consumului de energie. Ele sunt implicate în implementarea planurilor naţionale în domeniul energiei şi sunt răspunzătoare totodată pentru anumite forme de producere, procesare, transport şi depozitare a energiei, precum şi de infrastructura pentru tratarea deşeurilor”.

CoR a cerut ca aceste responsabilităţi să se reflecte în asigurarea unei finanţări adecvate. Avizul solicită un acces simplificat şi îmbunătăţit la finanţarea prin Banca Europeană de Investiţii, trebuind să se acorde prioritate proiectelor din domeniul eficienţei energetice şi energiei din surse regenerabile. Sugerează chiar adoptarea unor măsuri suplimentare, precum interzicerea subvenţiilor naţionale pentru combustibilii fosili şi investirea directă a banilor în energie din surse regenerabile. În plus, avizul CoR ia în considerare preocupările opiniei publice şi costurile asociate producţiei de energie nucleară şi dezmembrării centralelor aferente. Subvenţiile ar trebui utilizate pentru finanţarea formelor alternative de energie pentru a se realiza tranziţia către o aprovizionare cu energie durabilă.

CoR şi-a exprimat totodată îngrijorarea cu privire la absenţa oricărei referiri în Perspectiva energetică la eficienţa energetică a clădirilor. Deşi clădirile utilizează circa 40% din totalul energiei primare în UE, o parte insuficientă a investiţiilor este direcţionată către reducerea emisiilor de energie ale clădirilor, domeniu care ţine de răspunderea autorităţilor locale şi regionale.

Informaţii suplimentare

Fotografii de la cea de-a 97-a sesiune plenară a Comitetului Regiunilor

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: EU_CoR

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-l contactaţi pe:

David French

Tel. +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Faceţi clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar