Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV EL RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/12/59

Bruksela, 10 października 2012 r.

Inwestycje w regiony i w odnawialne źródła energii pomogą w realizacji ambitnych założeń unijnego planu działań w dziedzinie energii do 2050 r.

Komitet Regionów (KR) poparł plany Komisji Europejskiej dotyczące zmniejszenia zużycia energii i zobowiązania się do przejścia na bardziej zrównoważone źródła energii. Stwierdził jednak, że jeśli chcemy zrealizować te cele, należy podjąć pilne i intensywniejsze działania, by wesprzeć władze lokalne i regionalne. W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła plan działań w dziedzinie energii do 2050 r., którego założeniem jest realizacja celu UE w zakresie zmniejszenia do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych o 80–95% w stosunku do poziomu z 1990 r., a jednocześnie zapewnienie dostaw energii i utrzymanie konkurencyjności. Przewodniczący regionu Sardynia Ugo Cappellacci (IT/PPE), który jest sprawozdawcą przyjętej dziś opinii w sprawie planu działań w dziedzinie energii do 2050 r., oznajmił: „Całym sercem jesteśmy za strategią Komisji, jednak potrzebne są odpowiednie środki finansowe i wsparcie, jeśli chcemy odblokować potencjał władz lokalnych i regionalnych, by osiągnąć te ambitne cele”.

W dyskusji na temat planu działań przedstawiciele europejskich miast i regionów przekonywali, że obecne plany nie wystarczą, by wesprzeć władze lokalne i regionalne, które odgrywają przecież kluczową rolę, wspierając transformację w kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego. Ugo Cappellacci (IT/PPE) przekonywał: „Władze lokalne i regionalne są na pierwszej linii działań i są odpowiedzialne za: planowanie, zarządzanie zamówieniami publicznymi i produkcją oraz kontrolowanie zużycia energii. Do nich należy wdrażanie krajowych planów działań energetycznych, na nich spoczywa odpowiedzialność za pewne sposoby produkcji energii, infrastruktury przetwarzania, transportu, przechowywania i utylizacji odpadów”.

KR wezwał do odzwierciedlenia tych kompetencji przez przyznanie odpowiednich środków finansowych. W opinii wezwano do ułatwienia i polepszenia dostępu do funduszy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i priorytetowego traktowania projektów dotyczących efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Posunięto się w niej dalej i zasugerowano przyjęcie dodatkowych środków, takich jak zakaz subwencjonowania kopalnych źródeł energii i przeznaczenie tych środków na bezpośrednie inwestycje w jej źródła odnawialne. Co więcej, w dokumencie Komitetu uwzględniono kwestię narastającego niepokoju społeczeństwa w związku z funkcjonowaniem elektrowni atomowych i kosztów związanych z ich likwidacją. Subsydia powinny być raczej wykorzystywane na finansowanie alternatywnych sposobów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, by doprowadzić do transformacji w kierunku dostaw energii właśnie z tych źródeł.

KR wyraził również zaniepokojenie tym, że w planie działań nie wspomniano o wydajności energetycznej budynków. Choć budynki zużywają około 40% całej energii pierwotnej w UE, niedostateczne środki przeznaczono na zmniejszenie emisji związanych z produkcją energii dla budynków, obszaru działań, który leży w kompetencjach władz lokalnych i regionalnych.

Więcej informacji

Fotografie z 97. sesji plenarnej Komitetu Regionów

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu.

Śledź nas na Twitterze: EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

David French

tel. +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar