Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT SV EL PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

COR/12/58

Bruxelles, 9.10.2012

CoR solicită un buget pentru perioada 2014-2020 de 1,14% din VNB-ul UE şi îndeamnă statele membre să respecte pe deplin procedurile de codecizie

Comitetul Regiunilor (CoR) este prima instituţie UE care reacţionează oficial la ultimele propuneri prezentate de Comisia Europeană şi de Consiliul European în cadrul negocierilor privind cadrul financiar multianual 2014-2020. Avizul elaborat de prim-vicepreşedinta CoR Mercedes Bresso (ITPSE) tratează revizuirea propunerii de CFM a Comisiei prezentată la 6 iulie, ţinând seama de recenta evoluţie a performanţelor economice ale statelor membre, precum şi de nevoile financiare legate de aderarea Croaţiei. Avizul adoptat în unanimitate în sesiunea plenară include şi o evaluare a ultimului cadru de negociere prezentat de Preşedinţia cipriotă la 18 septembrie.

„Recentele evoluţii din cadrul negocierilor au dus la un scenariu îngrijorător, nu doar pentru autorităţile locale şi regionale, ci şi pentru o serie de state membre, ale căror investiţii se bazează în mod considerabil pe finanţarea UE”, a spus Bresso, referindu-se la cifrele actualizate furnizate în iulie de Comisie, care ar putea duce la reduceri de mai mult de 5,5 miliarde EUR ale fondurilor pentru politica de coeziune. „Regiunile şi oraşele – a subliniat Bresso – îşi reafirmă sprijinul deplin pentru poziţia exprimată de Parlamentul European şi solicită un buget pentru perioada 2014-2020 de 1,14% din VNB-ul statelor membre UE”.

Preşedintele CoR, Ramon Luis Valcárcel Siso, a lăudat cooperarea intensă cu Parlamentul European cu privire la chestiunile bugetare şi a subliniat că „în această fază critică, Europa are nevoie de un buget axat pe proiecte care să stimuleze creşterea, capabil să producă rezultate clare pentru cetăţenii noştri şi să promoveze coeziunea teritorială permiţând tuturor regiunilor şi oraşelor să beneficieze de piaţa internă”.

În ceea ce priveşte ultimul cadru de negociere, care va constitui baza discuţiilor de la Consiliul European extraordinar din 22 şi 23 noiembrie, CoR ar considera inacceptabil un acord care să acopere subiecte ce nu au fost supuse în prealabil atenţiei Parlamentului European după consultarea CoR, în conformitate cu procedura de codecizie. Această chestiune priveşte, de exemplu, introducerea unei „plafonări” a fondurilor de coeziune furnizate statelor membre.

Coraportorii Parlamentului European privind CFM, Reimer Böge (DE-PPE) şi Ivailo Kalfin (BGS&D), care au luat cuvântul în sesiunea plenară a CoR, au solicitat un buget UE pro coeziune. „Parlamentul European este decis să negocieze toate detaliile” a spus dl Böge, care a făcut comentarii şi despre calendarul negocierilor: „Bineînţeles că suntem interesaţi de o soluţie rapidă, dar nu cu orice preţ. Şi nimic nu este decis atât timp cât nu este decis totul.” Dl coraportor Kalfin a rezumat situaţia după cum urmează: „Comisia Europeană a propus îngheţarea bugetului UE, dar unele state membre doresc în schimb o reducere cu 10%. Parlamentul consideră inacceptabilă orice reducere a politicilor UE pentru creştere”.

Scenariul unui impas instituţional care să împiedice aprobarea la timp a noului buget a fost evocat de Mercedes Bresso: „Ar fi un semnal de alarmă pentru cetăţenii UE, precum şi pentru autorităţile locale şi regionale, care trebuie să îşi planifice strategia de creştere pentru următoarea perioadă. Ca regiuni şi oraşe, trebuie să depunem toate eforturile pentru a convinge statele membre de importanţa majoră a unui CFM adecvat, care să includă o politică regională puternică, atât aici la Bruxelles, cât şi în capitatele noastre, aşa cum ne-au cerut şefii principalelor instituţii UE acum câteva zile”.

În ceea ce priveşte politica de coeziune în mod special, poziţiile principale ale CoR, împărtăşite pe deplin de PE, au fost clarificate în şi mai mare măsură în aviz; este vorba de opoziţia fermă faţă de orice condiţionalitate macroeconomică şi de sprijinul pentru introducerea noii categorii de „regiuni de tranziţie”.

Preşedintele Grupului PPE din cadrul CoR, Michael Schneider (DE-PPE), a subliniat importanţa punerii la dispoziţie a unui cadru clar pentru regiuni şi oraşe, pentru ca acestea să înceapă să îşi definească programele: „Regiunile şi oraşele doresc să înceapă să lucreze la programele pentru noua perioadă financiară, dar nu putem face acest lucru decât atunci când regulile şi bugetul sunt stabilite. Fiecare lună câştigată va fi în beneficiul locurilor de muncă şi al creşterii în Europa”.

Preşedintele Grupului PSE, Karl-Heinz Lambertz (BE-PSE), a insistat asupra rolului politicii regionale a UE: „Coeziunea înseamnă că Europa nu există doar pentru a salva băncile, ci şi pentru a crea locuri de muncă şi a genera creştere”. Conform preşedintelui Grupului ALDE, Bas Verkerk (NLALDE), „credibilitatea Europei este în joc şi ar trebui să fim capabili să ne opunem şi să arătăm că putem obţine rezultate, că oamenii sunt capabili să-şi găsească un loc de muncă şi să înceapă o afacere datorită muncii noastre”. Din partea Alianţei Europene, Brian Meaney (IE-AE), a spus: „Cetăţenii Europei aşteaptă un plan clar pentru a aborda problemele şi au nevoie ca responsabilii politici să ia decizia corectă la sfârşitul lui noiembrie”.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriţi-ne pe Twitter: EU_CoR

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoanele următoare:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0) 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Comunicate de presă anterioare


Side Bar