Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

CoR/12/55.sl

Bruselj, 8. oktober 2012

Predsedniki Valcárcel, Van Rompuy, Schulz in Barroso na začetku dogodka OPEN DAYS 2012 države članice pozivajo, naj sprejmejo regionalno politiko kot vodilno prednostno nalogo za prihodnji proračun EU

Ramon Luis Valcárcel, predsednik Odbora regij (OR), in predsedniki vseh glavnih institucij EU so ob odprtju dogodka OPEN DAYS 2012 v ponedeljek, 8. oktobra, poudarili, da je za oživitev evropskega gospodarstva kohezijska politika bistvenega pomena. Države članice so tudi posvarili, da bodo rezi v proračunu EU ogrozili vlogo lokalnih in regionalnih oblasti kot ključnih vlagateljev v rast. "Vsi priznavajo, da je kohezijska politika ključni instrument za ponovni zagon našega gospodarstva in doseganje ciljev strategije Evropa 2020," je dejal predsednik OR. "Zato v OR pričakujemo, da bodo odločitve predsednikov držav in vlad EU v prihodnjih tednih razumne in skladne z dogovorjenim načrtom za 'kakovostno' rast in delovna mesta."

Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy je v nagovoru zbranim – več sto članom Odbora OR, lokalnim predstavnikom iz vse Evrope in članom Evropskega parlamenta – poudaril: "Od leta 2008 se Evropa sooča z dvema med seboj povezanima krizama, finančno ter gospodarsko in socialno krizo. Posledice bi bile lahko veliko hujše, če ne bi bilo skupnega odziva EU in držav članic." O novembrskem izrednem zasedanju Sveta je dejal, da "nova Evropa potrebuje več strukturne gospodarske rasti in države članice so zagotovo zmožne doseči pravo soglasje o novem večletnem finančnem okviru. Če jim do takšnega soglasja ne bo uspelo priti, bo to pomenilo neuspeh za rast in delovna mesta v Evropi".

Na nevarnost, povezano z rezi proračuna, je v uvodnem govoru jasno opozoril predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz, ki je poudaril, da so "proračunski rezi lahko priljubljeni, vendar so, kot se je že izrekel Evropski parlament, v trenutku, ko nekatere države članice drsijo v recesijo in se povečuje revščina, v trenutku, ko moramo reči 'da' solidarnosti in usmerjenim naložbam v rast, neodgovorna poteza".

Na vlogo kohezijske politike pri reševanju sedanje krize je v videosporočilu opozoril tudi predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso: "Med letoma 2009 in 2012 je bilo reprogramiranih 20 milijard evrov, ki so bili usmerjeni v prednostne naloge za rast, kot so raziskave, razvoj in podpora malim in srednjim podjetjem. Leta 2012 je bilo za 10 milijard evrov naložb za boj proti povečevanju brezposelnosti."

Uvodno zasedanje je bilo priložnost za živahno izmenjavo stališč med glavnimi akterji oblikovanja prednostnih nalog in predpisov za prihodnje obdobje financiranja iz strukturnih skladov. Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je ponovil, da je bistvo reforme, ki jo predlaga evropska izvršilna oblast, zavzemanje za inovacije, kot sta uvedba kategorije regij v prehodu in uveljavljanje pogojevanja. "Regionalna politika lahko izboljša in mora izboljšati svojo učinkovitost in uspešnost," je dejal Hahn. "Zato smo predlagali, da bi nova politika za obdobje po letu 2014 temeljila na načelu pametnih, trajnostnih in socialno vključujočih naložb, in sicer z usmeritvijo v področja, ki najbolj spodbujajo rast, z načelom pogojevanja, ki podpira strukturne reforme, ter z osredotočenostjo na več rezultatov," je dodal.

Predsednica odbora REGI Evropskega parlamenta Danuta Hübner je poudarila: "Kohezija je naš naložbeni načrt za obdobje 2014–2020. Omejevanje tega načrta pomeni zmanjševanje naložbene zmogljivosti lokalnih in regionalnih oblasti."

V torek, 9. oktobra, bo OR po pričakovanjih sprejel mnenje o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, ki ga je pripravila prva podpredsednica, Mercedes Bresso (IT/PES).

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je lokalne in regionalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu.

Sledite nam na Twitterju: EU_CoR

Za dodatne informacije je na voljo:

Pierluigi Boda

tel.: +32 0 2 282 2461;

GSM: +32 (0) 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Prejšnja sporočila za javnost


Side Bar