Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

CoR/12/55

Bruxelles, 08/10/2012

Preşedinţii Valcárcel, Van Rompuy, Schulz şi Barroso dau startul manifestării OPEN DAYS 2012 îndemnând statele membre să acorde prioritate absolută politicii regionale în cadrul viitorului buget al UE

Luni, 8 octombrie, cu ocazia deschiderii manifestării OPEN DAYS 2012, dl Ramon Luis Valcárcel, preşedintele Comitetului Regiunilor, şi preşedinţii tuturor instituţiilor mari ale UE au subliniat la unison rolul crucial al politicii de coeziune în susţinerea redresării UE. Totodată, ei au avertizat statele membre că reducerile bugetului UE vor pune în pericol rolul autorităţilor locale şi regionale ca principali investitori pentru creştere economică. Potrivit preşedintelui CoR, „recunoaştem cu toţii că politica de coeziune este un instrument-cheie pentru relansarea economiei noastre şi pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. De aceea, aici, la CoR, ne aşteptăm ca deciziile pe care şefii de stat şi de guvern le vor lua în săptămânile următoare să fie consecvente şi în concordanţă cu foaia de parcurs a UE pentru creștere economică și locuri de muncă de calitate, adoptată de comun acord”.

Luând cuvântul în faţa a sute de membri ai CoR, reprezentanţi locali sosiţi din întreaga Europă şi membri ai Parlamentului European, preşedintele Consiliului European, dl Herman Van Rompuy, a subliniat: „Din 2008, Europa s-a confruntat cu două crize interdependente: o criză financiară şi alta economică şi socială. Urmările lor ar fi putut fi cu mult mai grave în lipsa unei reacţii comune din partea UE şi a statelor membre”. Referitor la reuniunea extraordinară a Consiliului din noiembrie, el a adăugat: „În prezent, Europa are nevoie de o creştere economică structurală mai puternică şi, de bună seamă, statele membre sunt în măsură să ajungă la un acord corespunzător asupra noului cadru financiar multianual (CFM). Un eşec în această privinţă ar însemna un eşec pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă în Europa”.

Riscul legat de reducerile bugetare a fost scos în evidenţă în discursul de deschidere al preşedintelui Parlamentului European, Martin Schulz, care a subliniat: „Reducerile pot fi uneori o măsură populară, dar, după cum a afirmat Parlamentul European, ele sunt iresponsabile într-o perioadă în care unele state membre se scufundă în recesiune iar sărăcia este în creştere, o perioadă în care trebuie să spunem «da» solidarităţii şi investiţiilor care vizează creşterea economică”.

Rolul politicii de coeziune în abordarea crizei actuale s-a reflectat şi în mesajul video al preşedintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso: „Între 2009 şi 2012, s-au reprogramat 20 de miliarde de euro, punându-se accent pe priorităţile creşterii economice, precum cercetarea şi dezvoltarea şi sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii. În 2012, s-au investit 10 miliarde de euro pentru combaterea şomajului aflat în creştere”.

Această sesiune de deschidere a oferit ocazia unui schimb animat de păreri între principalii actori implicaţi în definirea priorităţilor şi a normelor pentru următoarea etapă a finanţării din fondurile structurale. Comisarul european pentru politica regională, Johannes Hahn, a revenit asupra esenţei reformei propuse de executiv, luând apărarea unor elemente inovatoare precum introducerea categoriei regiunilor de tranziţie şi aplicarea condiţionalităţilor. „Politica regională poate şi ar trebui să fie mai eficientă şi mai performantă”, a spus Hahn. „Pentru aceasta am propus ca, în noua politică de după 2014, să fie consacrate aceste principii ale investiţiilor inteligente, durabile şi incluzive din punct de vedere social, prin concentrarea tematică asupra domeniilor celor mai favorabile creşterii, prin introducerea principiului condiţionalităţii la temelia reformelor structurale şi prin concentrarea asupra rezultatelor”, a adăugat el.

Preşedinta Comisiei REGI din cadrul Parlamentului European, Danuta Hübner, a subliniat: ”Coeziunea reprezintă planul nostru de investiţii pentru perioada 2014-2020. Reducerea acestui plan înseamnă reducerea capacităţii de investiţii a autorităţilor locale şi regionale”.

Marţi, 9 octombrie, CoR urmează să adopte un aviz privind CFM pentru perioada 2014-2020, elaborat de prim-vicepreşedinta Comitetului, Mercedes Bresso (IT-PSE).

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul CoR: www.cor.europa.eu

Urmăriți-ne pe Twitter: EU_CoR

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoanele următoare:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobil: +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Faceţi clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar