Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/12/55

Brüsszel, 2012. október. 8.

Valcárcel, Van Rompuy, Schulz és Barroso elnökök az OPEN DAYS 2012 rendezvénysorozat megnyitásakor arra buzdították a tagállamokat, hogy a regionális politikát a következő uniós költségvetés egyik kiemelt területének tekintsék

Október 8-án, hétfőn az OPEN DAYS 2012 megnyitásakor Ramon Luis Valcárcel, a Régiók Bizottságának (RB) elnöke az összes többi jelentős uniós intézmény elnökével egybehangzóan kiemelte, hogy a kohéziós politika létfontosságú az EU gazdasági fellendülésének támogatásához. Egyben figyelmeztették a tagállamokat arra, hogy az uniós költségvetés megnyirbálása veszélybe sodorja azt a szerepet, amelyet a regionális és helyi önkormányzatok a növekedés fontos támogatóiként töltenek be. Amint az RB elnöke rámutatott: „Mindenki elismeri, hogy a kohéziós politika gazdaságunk újraindításának és az Európa 2020 stratégiában szereplő célok elérésének fontos eszköze. Az RB ezért olyan döntéseket vár az előttünk álló hetekben az uniós állam- és kormányfőktől, amelyek összhangban állnak az EU által elfogadott, a „minőségi” növekedésre és munkahelyteremtésre vonatkozó útitervvel.”

Az Európai Tanács elnöke, Herman Van Rompuy az RB tagjaiból, egész Európa helyi képviselőiből és európai parlamenti képviselőkből álló több száz fős hallgatóság előtt hangsúlyozta, hogy: „2008 óta Európa két egymással összefüggő válsággal nézett szembe: egy pénzügyi válsággal és egy gazdasági-társadalmi válsággal. Az EU és a tagállamok közös fellépése nélkül ezek hatásai sokkal súlyosabbak lehettek volna.” A Tanács novemberi rendkívüli ülésére utalva hozzátette: „Európának most több strukturális gazdasági növekedésre van szüksége, és nem vitás, hogy a tagállamok képesek megfelelő megállapodást kötni az új többéves pénzügyi keretről. Ha mégsem sikerülne ilyen megállapodást kötni, az kudarcot jelentene a növekedés és a munkahelyteremtés számára Európában.”

Az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz megnyitó beszédében világosan rámutatott a költségvetés lefaragásával járó kockázatokra, hangsúlyozva, hogy: „Időnként népszerűek lehetnek a lefaragások, ám – ahogyan ezt az Európai Parlament kijelentette –, felelőtlen intézkedéseknek tekintendők egy olyan időszakban, amikor egyes tagállamok recesszióba süllyednek, és nő a szegénység, egy olyan időszakban, amikor igent kell mondanunk a szolidaritásnak és a növekedésre irányuló célzott beruházásoknak.”

Videóüzenetében José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke szintén hangsúlyozta a kohéziós politika szerepét a válság leküzdésében: „2009 és 2012 között 20 milliárd eurót csoportosítottunk át az olyan növekedési prioritásokra, mint a kutatás és a fejlesztés, valamint a kis- és középvállalkozások támogatása. 2012-ben 10 milliárd eurót fordítunk a növekvő munkanélküliség elleni küzdelemre.”

A nyitóülés alkalmat kínált arra, hogy élénk eszmecserét folytassanak a strukturális finanszírozás következő szakaszának prioritásait és szabályait alakító legfontosabb szereplők. A regionális politikáért felelős európai biztos, Johannes Hahn kiemelte az Európai Bizottság által javasolt reform lényegét, és védelmébe vette az olyan innovációkat, amilyen az átmeneti régiók kategóriájának bevezetése és a feltételrendszer érvényesítése. „A regionális politikának javulhat, sőt, kell is hogy, javuljon az eredményessége és a teljesítménye”, jelentette ki Hahn. „Ezért javasoltuk azt, hogy az új, 2014 utáni időszakra szóló politika foglalja magában az intelligens, fenntartható és szociálisan befogadó befektetések elvét a leginkább növekedésserkentő területekre történő tematikus koncentráció, a szerkezeti reformok támogatására irányuló feltételrendszer elve és az eredménycentrikusság révén"– tette hozzá.

Az Európai Parlament REGI bizottságának elnöke, Danuta Hübner hangsúlyozta, hogy: „A kohézió a 2014–2020-as időszakra szóló befektetési tervünk. Ennek a tervnek a visszaszorítása azt jelentené, hogy csökken a regionális és helyi önkormányzatok befektetési kapacitása.”

Október 9-én, kedden az RB a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keretről várhatóan véleményt fogad el, amelynek kidolgozója Mercedes Bresso (IT/PES) első alelnök.

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállamból delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, illetve nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

Látogasson el az RB weboldalára: www.cor.europa.eu

A Twitteren is megtalál bennünket: EU_CoR

További információkért kérjük, forduljon kollégáinkhoz:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 (0)2 282 2461

Mobiltelefon: +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközlemények


Side Bar