Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/12/55

Bryssel 8.10.2012

Puheenjohtajat Valcárcel Siso, Van Rompuy, Barroso ja puhemies Schulz avasivat OPEN DAYS 2012 -tapahtuman kehottaen jäsenvaltioita sijoittamaan aluepolitiikan tärkeysjärjestyksen kärkeen EU:n seuraavalla budjettikaudella

Alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Ramón Luis Valcárcel Siso ja kaikkien tärkeimpien EU:n toimielinten puheenjohtajat ja puhemies puhuivat kuin yhdestä suusta OPEN DAYS 2012 ‑tapahtuman avajaisissa maanantaina 8. lokakuuta korostaessaan, miten elintärkeää koheesiopolitiikka on EU:n elvyttämisessä. He varoittivat myös jäsenvaltioita siitä, että EU:n budjettileikkaukset vaarantavat alue- ja paikallisviranomaisten aseman tärkeimpinä kasvuun investoijina. AK:n puheenjohtajan mukaan "kaikki tunnustavat, että koheesiopolitiikka on avaintekijä taloutemme uuden nousukauden käynnistämisessä ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Siksi me AK:ssa odotamme, että EU:n jäsenvaltioiden ja niiden hallitusten päämiesten lähiviikkoina tekemät päätökset ovat johdonmukaisia ja yhdensuuntaisia laadukkaaseen kasvuun ja työpaikkoihin tähtäävän EU:n etenemissuunnitelman kanssa."

Puhuessaan sadoista AK:n jäsenistä, kaikkialta Euroopasta saapuneista paikallisista edustajista ja Euroopan parlamentin jäsenistä koostuneelle yleisölle, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy tähdensi, että "vuoden 2008 jälkeen Eurooppa on joutunut kahteen toisiinsa liittyvään kriisiin: rahoituskriisiin ja talous-yhteiskunnalliseen kriisiin. Kriisien vaikutukset olisivat voineet olla huomattavasti pahemmat ilman EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteisiä vastatoimia." Eurooppa-neuvoston ylimääräiseen marraskuun kokoukseen viitaten hän lisäsi: "Eurooppa tarvitsee nyt entistä enemmän rakenteellista talouskasvua ja jäsenvaltiot kykenevät varmasti tekemään tarkoituksenmukaisen sopimuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä. Sopimuksenteossa epäonnistuminen merkitsisi epäonnistumista kasvun ja työpaikkojen luomisessa Eurooppaan."

Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz korosti avauspuheenvuorossaan budjettileikkauksiin liittyvää riskiä. Hän painotti, että "leikkauksilla voi toisinaan olla suosiota, mutta kuten Euroopan parlamentti on todennut, leikkaukset ovat vastuuttomia aikana, jolloin jotkut jäsenvaltiot ovat vajoamassa lamaan ja köyhyys lisääntyy. Nyt on aika kannattaa solidaarisuutta ja kasvuun tähtääviä investointeja."

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso havainnollisti videoviestissään edelleen koheesiopolitiikan roolia meneillään olevan kriisin hoitamisessa: "Vuosina 2009–2012 kohdistettiin 20 miljardia euroa uudelleen kasvuun tähtääviin prioriteetteihin, kuten tutkimukseen, kehittämiseen ja pk-yritysten tukemiseen. Vuonna 2012 on investoitu 10 miljardia euroa nousussa olevan työttömyyden taltuttamiseen."

Avajaisistunnossa avaintoimijoilla oli tilaisuus käydä vilkasta keskustelua asioiden tärkeysjärjestyksestä ja seuraavan rakennerahastokauden säännöistä. EU:n aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Johannes Hahn toisti komission ehdottaman uudistuksen keskeisen sisällön puolustaen sen sisältämiä innovaatioita, kuten siirtymäalueiden luokan käyttöönottoa ja ehdollisuuksien toimeenpanoa. "Aluepolitiikka voi ja sen pitäisi parantaa tehokkuuttaan ja suorituskykyään", sanoi Hahn. "Siksi olemme ehdottaneet, että uudessa, vuoden 2014 jälkeisessä politiikassa varjellaan älykkäitä, kestäviä ja sosiaalista osallisuutta edistäviä investointeja keskittymällä aihealoittain kasvua eniten edistäville aloille, soveltamalla rakenneuudistuksia tukevaa ehdollisuuden periaatetta ja keskittymällä aiempaa tuloksellisempiin toimiin", hän lisäsi.

Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja Danuta Hübner korosti, että "koheesio on investointisuunnitelmamme jaksoksi 2014–2020. Tämän suunnitelman pienentäminen merkitsee alue- ja paikallisviranomaisten investointikapasiteetin pienenemistä."

Tiistaina 9. lokakuuta AK:n on tarkoitus hyväksyä komitean ensimmäisen varapuheenjohtajan Mercedes Bresson (IT–PSE) valmistelema lausunto vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä.

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu.

Seuraa komiteaa Twitterissä: EU_CoR

Lisätietoja:

Pierluigi Boda

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Aiempiin lehdistötiedotteisiin


Side Bar