Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/12/52

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Οι δήμαρχοι της ΕΕ και της Κίνας δεσμεύονται γραπτώς για τις βιώσιμες πόλεις

Οι δήμαρχοι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα υπέγραψαν σήμερα συμφωνία με την οποία σηματοδοτείται το επόμενο στάδιο συνεργασίας, στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας για την προώθηση βιώσιμων πόλεων. Ο Χάρτης υπεγράφη μετά τη λήξη των εργασιών του πρώτου Φόρουμ των Δημάρχων ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Συμμετείχαν δήμαρχοι από την ΕΕ και την Κίνα, υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, πολεοδόμοι, επιχειρήσεις και ΜΚΟ, οι οποίοι και αντάλλαξαν εμπειρίες και απόψεις με σκοπό την εφαρμογή μιας πιο βιώσιμης και ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση των πόλεων.

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ, κ. Ramón Luis Valcárcel Siso, υποστήριξε την πρωτοβουλία, λέγοντας ότι με τη συνεργασία διατρανώνεται η καθοριστική σημασία που έχει η "περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη". Ο κ. Valcárcel επεσήμανε ότι η αστικοποίηση αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς, αφού σήμερα το 75% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ και το 60% του πληθυσμού της Κίνας ζουν σε πόλεις και αναμένεται μάλιστα να σημειωθεί αύξηση κατά ένα τρίτο έως το 2050. Ο Πρόεδρος Valcárcel παρατήρησε ότι, λόγω των κοινών δύσκολων οικονομικών προκλήσεων που τίθενται σε παγκόσμιο επίπεδο, η αστικοποίηση προσφέρει "πρωτοφανείς ευκαιρίες για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη". Η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, εξασφάλισης της ανάπτυξης και επαρκούς παροχής ενέργειας αποτελεί "ένα από τα κοινά σημεία που φέρνουν κοντά την ΕΕ και την Κίνα και γι' αυτό θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας". Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι το Φόρουμ ήταν ιδανική πλατφόρμα για την εξεύρεση κοινής απάντησης στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, τόνισε δε την ανάγκη συμμετοχής όλων των επιπέδων διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου αυτού των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος

Ο κ. Cui Hengde, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δημάρχων της Κίνας συμφώνησε με τον προλαλήσαντα, επισημαίνοντας ότι “Έχουμε κοινή αποστολή να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής όλων των πολιτών μας και να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες προκλήσεις”, πρόσθεσε δε ότι πρέπει να “καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη των εν λόγω στόχων”. Ο κ. Cui Hengde δήλωσε ότι το Φόρουμ είναι σημαντικός δίαυλος για την ανταλλαγή γνώσεων, την ενίσχυση των σχέσεων και τη συνεργασία σε διάφορα σχέδια μεταξύ των τοπικών αντιπροσώπων από τις δύο ηπείρους.

Στην κεντρική ομιλία του στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, ο Επίτροπος κ. Andris Piebalgs, αρμόδιος για την ανάπτυξη, αναφέρθηκε στο Σύμφωνο των Δημάρχων – το οποίο ενθαρρύνει εκούσια τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να πετύχουν και να υπερβούν το στόχο της ΕΕ για μείωση κατά 20% των εκπομπών άνθρακα έως το 2020 - σημειώνοντας ότι η επιτυχία του Συμφώνου καταδεικνύει πόσο ευαισθητοποημένες είναι οι πόλεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντός τους και ότι "Το ισχυρότερο κίνητρό τους είναι να τονώσουν τη βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα και να δημιουργήσουν πόλεις και περιφέρειες στις οποίες αξίζει να ζεις". Συνέχισε, λέγοντας ότι, "Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ολοένα και πιο σύνθετα προβλήματα, οι τοπικές λύσεις στο πλαίσιο ενός οράματος παγκόσμιας εμβέλειας αποτελούν συχνά τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων".

Σημειώσεις για τους συντάκτες

Το Φόρουμ Δημάρχων ΕΕ-Κίνας συνδιοργανώνεται από το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και την Ένωση Δημάρχων της Κίνας, υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Οικισμού και αστικής-αγροτικής ανάπτυξης της Κίνας. Αποτελεί τμήμα της Εταιρικής Σχέσης για την Αστικοποίηση EΕ-Κίνας, η οποία υπεγράφη τον Μάιο από τον κ. Barroso, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον κ. Li Keqiang, Αντιπρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και η οποία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αστικοποίησης και την ενίσχυση της συνεργασίας για την προώθηση μιας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Πλήρες πρόγραμμα

Φωτογραφίες από την εκδήλωση

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Επίσημος λογαριασμός της ΕτΠ στο Twitter: @EU_CoR

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

David French

Tηλ. +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις τύπου


Side Bar