Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT PL

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

COR/12/41

Bruxelles, 28 iunie 2012

Rio+20 reconfirmă rolul oraşelor şi regiunilor în viitoarea dezvoltare durabilă

Declaraţie comună a delegaţiei Comitetului Regiunilor la Rio+20 – preşedinta Mercedes Bresso, Illmar Reepalu (SE-PSE) şi Michel Lebrun (BE-PPE) – cu ocazia şedinţei Comisiei ENVE

28 iunie 2012

Deşi misiunea participanţilor la negocieri a fost fără îndoială una foarte dificilă, nu se poate nega faptul că această conferinţă nu a fost la înălţimea aşteptărilor, nereuşind să stabilească foia de parcurs necesară pentru protecţia planetei noastre. Cu toate acestea, ocazia ratată de liderii mondiali de a cădea de acord asupra unei viziuni comune pentru preţioasa noastră planetă a reprezentat o ocazie câştigată pentru cetăţenii şi regiunile lumii.

Rio a arătat tocmai modul în care oraşele şi regiunile reprezintă viitorul. Salutăm faptul că cel puţin dezvoltarea durabilă şi economia ecologică au fost plasate în fruntea agendei politice, iar autorităţile locale şi regionale au fost recunoscute oficial drept un factor major în asigurarea unui viitor durabil. Conferinţa a oferit o ocazie reală pentru a forma noi parteneriate. Comitetul Regiunilor a semnat un acord cu Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), pentru a promova oraşele şi regiunile durabile din Europa, dar şi de pe alte continente, la nivel mondial. Vom continua să implicăm oraşele şi regiunile, încurajându-le să devină mai durabile. De fapt, mâine vom afla ce oraş va fi „Capitala europeană verde 2014”, demonstrând că Rio nu este sfârşitul activităţii noastre, ci doar începutul.

Prin urmare, le solicităm colegilor noştri din instituţiile europene să dea dovadă de voinţă politică, să furnizeze sprijinul de care avem nevoie şi să înceapă să ne implice chiar mai mult în procesul de luare a deciziilor cu privire la dezvoltarea durabilă. Ţinând seama de toate acestea, propunem un Plan de acţiune privind dezvoltarea durabilă în cinci puncte, care va forma baza activităţii noastre pe termen scurt şi va constitui un punct de plecare pentru eforturile viitoare. Acest plan prevede:

    • participarea CoR la grupul de lucru al UE responsabil de punerea în aplicare a obiectivelor Rio+20;

    • asigurarea unei reprezentări clare a autorităţilor locale şi regionale în cadrul guvernanţei globale de mediu (ONU);

    • continuarea acordului semnat cu UNEP, care va consolida sinergiile şi va contribui la punerea în aplicare a acordurilor de mediu multilaterale şi a Declaraţiei Rio+20, inclusiv promovarea Convenţiei primarilor şi a altor iniţiative ale UE;

    • crearea unei reţele globale şi instituirea unui spaţiu mondial de acţiune între schemele europene (Convenţia primarilor, capitalele europene verzi) şi schemele similare existente în alte părţi ale lumii;

    • punerea la dispoziţie a experienţei Convenţiei primarilor pentru iniţiativa secretarului general al ONU „Energie durabilă pentru toţi” şi obiectivele sale pentru 2030.

Astfel, pentru unii Rio+20 a fost o mare decepţie, însă pentru oraşe şi regiuni este şi – trebuie să fie – o mare oportunitate. Simplu spus, dacă liderii noştri nu ne pot oferi viitorul pe care îl dorim, oraşele şi regiunile trebuie să preia iniţiativa.

Aici găsiţi mai multe informaţii privind participarea Comitetului Regiunilor la Rio+20.

Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi următoarea persoană:

David French

Tel. +32 (2) 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Faceţi clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar