Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/12/41

Bruksela, 28 czerwca 2012 r.

Rio+20 potwierdza rolę miast i regionów w przyszłym rozwoju zrównoważonym

Wspólne oświadczenie delegacji Komitetu Regionów na konferencję Rio+20 – przewodniczącej Mercedes Bresso, Ilmara Reepalu (SE/PSE) i Michela Lebruna (BE/PPE) – z okazji posiedzenia Komisji ENVE w dniu 28 czerwca 2012 r.

Choć mamy świadomość, że uczestnicy negocjacji stali przed niezwykle trudnym zadaniem, musimy stwierdzić, że konferencja w Rio nie spełniła wiązanych z nią oczekiwań i nie doprowadziła do przyjęcia niezbędnego planu działania na rzecz ochrony naszej planety. Jednakże podczas gdy światowi przywódcy zaprzepaścili szansę na wypracowanie wizji ochrony naszej bezcennej Ziemi, swoją szansę na konferencji wykorzystały miasta i regiony świata.

Konferencja w Rio pokazała właśnie, w jak dużym stopniu naszą przyszłością są miasta i regiony. Jesteśmy zadowoleni, że przynajmniej rozwojowi zrównoważonemu i zielonej gospodarce przyznano centralne miejsce w programie politycznym i że formalnie uznano samorządy lokalne i regionalne za podmioty wnoszące znaczny wkład w budowę zrównoważonej przyszłości. Konferencja stanowiła idealną okazję do nawiązania współpracy z nowymi partnerami. W istocie, Komitet Regionów podpisał z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska porozumienie o wspieraniu na poziomie globalnym zrównoważonych miast i regionów z Europy, a także z innych kontynentów. Będziemy w dalszym ciągu zachęcać miasta i regiony, by stawały się coraz bardziej zrównoważone. Przykładowo już jutro dowiemy się, które miasto zostanie Europejską Zieloną Stolicą 2014. Konferencja w Rio nie jest więc uwieńczeniem dzieła, lecz dopiero jego początkiem.

Apelujemy zatem do naszych kolegów z instytucji europejskich, aby dali dowód woli politycznej, udzielili nam wsparcia, którego potrzebujemy, i zaczęli jeszcze bardziej włączać nas w proces decyzyjny dotyczący rozwoju zrównoważonego. Proponujemy pięciopunktowy plan działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, który będzie stanowił podstawę naszych prac w perspektywie krótkoterminowej i zaczątek działań na przyszłość:

    • Domagamy się, by KR wszedł w skład grupy zadaniowej UE odpowiedzialnej za realizację celów Rio+20.

    • Opowiadamy się za tym, by zagwarantowano, że władze lokalne i regionalne będą wyraźnie reprezentowane w międzynarodowym ładzie środowiskowym (ONZ) .

    • Pragniemy realizować podpisane z UNEP porozumienie, które będzie zwiększać synergię i przyczyniać się do wdrożenia wielostronnych umów środowiskowych oraz deklaracji Rio+20, a także do promowania Porozumienia Burmistrzów i innych inicjatyw UE.

    • Pragniemy dążyć do stworzenia światowej sieci oraz globalnych warunków interakcji między programami europejskimi (Porozumienie Burmistrzów, Europejska Zielona Stolica) a podobnymi inicjatywami istniejącymi w innych częściach świata.

    • Oferujemy możliwość wykorzystania doświadczeń związanych z Porozumieniem Burmistrzów w ramach inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ „Zrównoważona energia dla wszystkich ludzi” i jej celów na rok 2030.

Tak więc o ile dla niektórych konferencja Rio+20 była wielkim rozczarowaniem, miastom i regionom daje ona – i nie może być inaczej – mnóstwo możliwości. Jeśli nasi przywódcy nie mogą nam zapewnić przyszłości, jakiej chcemy, miasta i regiony muszą po prostu same przejąć inicjatywę.

Więcej informacji o Komitecie Regionów w Rio.

Zapraszamy na strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Szczegółowych informacji udziela:

David French

tel. +32 (2) 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar