Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/11/37

Bruselj, 30. junij 2011

OR predlaga odločne korake pri izboljševanju trajnostnega upravljanja voda

Evropa mora narediti več za trajnostno upravljanje voda, če ne želi izgubiti v boju proti podnebnim spremembam in povečanemu tveganju za suše in poplave. Takšno je bilo sporočilo Odbora regij v četrtek po sprejetju mnenja, ki ga je pripravil Nichi Vendola (IT/PES), predsednik regije Apulija, in ki med drugim poziva k upravljanju na več ravneh in čezmejnemu pristopu pri upravljanju povodij ter predlaga, da bi Konvencijo županov razširili tudi na področje trajnostnega upravljanja voda.

"Voda bi morala veljati za človekovo pravico in naša dolžnost je, da jo varujemo za sedanje in prihodnje rodove," je dejal Vendola. "To pomeni odločne korake – na primer postavitev ciljev glede učinkovitosti na področju voda in sprejetje upravljanja na več ravneh, ki bo vključevalo evropske, nacionalne, regionalne in lokalne oblasti v vsakem povodju. Pri tem so dobro delujoče javne storitve, ki zagotavljajo dostop do vode, ključnega pomena. Ohranjanje voda tudi mora biti sestavni in nujno potrebni del evropskih prizadevanj za boj proti učinkom podnebnih sprememb, čemur doslej ni bilo tako."

Za mnenje o vlogi lokalnih in regionalnih oblasti pri trajnostni rabi voda je zaprosilo madžarsko predsedstvo EU in je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju v času, ko se Budimpešta pripravlja na prepustitev krmila EU Varšavi. Tako Madžarska kot Poljska sta bili prizadeti zaradi pogubnih poplav v zadnjih letih, in da bi v prihodnje pomagal preprečiti nove poplave ali suše, si OR želi, da bi upravljanje povodij razširili in bi pri njem sodelovale vse ravni upravljanja onkraj nacionalnih meja. Pričakovati je, da bo poziv Odbora za svojega sprejela Evropska komisija, ki bo v letu 2012 predložila načrt ohranjanja evropskih voda.

Med mnogimi predlogi iz mnenja je tudi poziv, naj nove zakonske določbe EU od vsake države zahtevajo določitev natančnih ciljev glede učinkovitosti na ravni povodij za vse panoge, ki so odvisne od vode (gospodinjstva, industrija, kmetijstvo, ribištvo, turizem, vodne elektrarne itd.). Mnenje poleg tega predlaga združitev skladov EU za učinkovitost pri porabi energije in vode v stavbah, pa tudi sprejetje energetskih ciljev, ki bodo prilagojeni potrebam vsakega lokalnega območja.

Mnenje v večji meri povezuje boj proti podnebnim spremembam in trajnostno rabo voda in postavlja cilje za leto 2020, podobne ciljem glede porabe energije: 20-odstotno povečanje prihranka pri varčevanju z vodo v vseh sektorjih, 20-odstotno povečanje števila vodnih tokov, povrnjenih v naravno stanje, in 20-odstotno povečanje količine ponovno uporabljene in/ali reciklirane vode v kmetijstvu in industriji. Zato Vendolovo mnenje poziva Konvencijo županov, v okviru katere se je več kot 2500 lokalnih in regionalnih oblasti že zavezalo, da bo preseglo cilje na področju energije do leta 2020, naj svojo pozornost poleg energije namenijo tudi vodi.

Tako v mnenju o prihodnosti programa LIFE, ki naj bi bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 1. julija, meni tudi Daiva Matonienė (LT/EA), članica OR in članica mestnega sveta v Šiauliaiu. Predlaga, da bi bila finančna sredstva LIFE – ki so običajno uporabljena za podporo programom varstva narave in okolja – v prihodnosti uporabljena za financiranje "razširitve koncepta Konvencije županov z energetske učinkovitosti na mesta, ki bodo gospodarna z viri in okolju prijazna".

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu.

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Za več informacij je na voljo:

Chris Jones

Tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Za prejšnja sporočila za javnost kliknite tukaj.


Side Bar