Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților regionali și locali

COR/11/37

Bruxelles, 30 iunie 2011

CoR propune acțiuni curajoase pentru îmbunătățirea gestionării durabile a apei

Europa trebuie să ia măsuri mai drastice pentru asigurarea utilizării durabile a apei, altfel eforturile de combatere a schimbărilor climatice riscă să se soldeze cu un eșec, iar seceta și inundațiile să se întețească. Acesta a fost mesajul transmis joi de Comitetul Regiunilor, în urma adoptării unui aviz elaborat de dl Nichi Vendola (IT-PSE), președintele regiunii Apulia, care a solicitat și o abordare transfrontalieră pe mai multe niveluri a gestionării bazinelor hidrografice și a propus extinderea Pactului primarilor astfel încât să integreze utilizarea durabilă a apei.

„Apa ar trebui considerată un drept al omului și datoria noastră este de a asigura păstrarea ei pentru generațiile viitoare” a afirmat dl Vendola. „Acest lucru presupune acțiuni curajoase – de exemplu, stabilirea de obiective pentru utilizarea eficientă a apei – și adoptarea unei abordări bazate cu adevărat pe guvernanța pe mai multe niveluri și care să implice autoritățile de la nivel european, național, regional și local în gestionarea fiecărui bazin hidrografic. În acest context, funcționarea corespunzătoare a serviciilor publice care asigură accesul la apă joacă un rol esențial. Conservarea rezervelor de apă ar trebui privită ca o parte integrantă și vitală a eforturilor europene de combatere a impactului schimbărilor climatice, ceea ce nu s-a întâmplat până în prezent.”

Avizul privind rolul autorităților regionale și locale în promovarea unei gestionări durabile a apei a fost solicitat de Președinția ungară a UE și adoptat în sesiunea plenară a CoR chiar în momentul în care Budapesta se pregătește să predea Varșoviei ștafeta conducerii UE. Atât Ungaria, cât și Polonia au avut de suferit, în ultimii ani, de pe urma unor inundații devastatoare. Pentru a contribui la prevenirea inundațiilor sau a perioadelor de secetă, CoR dorește ca abordarea bazată pe gestionarea bazinelor hidrografice să se extindă prin reunirea, dincolo de frontierele naționale, a autorităților de la fiecare nivel de guvernare. Se preconizează ca solicitarea Comitetului să fie luată în considerare de Comisia Europeană, care, în cursul anului 2012, va propune un proiect pentru protecția apelor europene.

Una dintre numeroasele propuneri sugerate în aviz se referă la elaborarea de noi dispoziții legale la nivelul UE, prin care să se solicite fiecărui stat membru să stabilească obiective clare de eficiență la nivelul bazinelor hidrografice pentru sectorul de activitate consumator de apă (civil, industrial, agricol, piscicol, turistic, hidroelectric etc.). Totodată, avizul propune fuzionarea obiectivelor privind eficiența energetică și utilizarea eficientă a apei în clădiri, precum și adaptarea obiectivelor privind eficiența la nevoile fiecărei regiuni.

Consolidând legătura dintre măsurile pentru combaterea schimbărilor climatice și cele privind utilizarea durabilă a apei, avizul Comitetului propune stabilirea unor obiective pentru 2020, similare celor legate de consumul de energie electrică: o creștere cu 20% a economiilor de apă în toate sectoarele; o creștere cu 20% a cursurilor de apă renaturalizate pentru reducerea riscului de inundații și creșterea cu 20% a volumului de apă reutilizată și/sau reciclată în agricultură și industrie. În concluzie, avizul dlui Vendola solicită ca Pactul primarilor, în cadrul căruia peste 2500 de autorități locale și regionale s-au angajat să depășească obiectivele în materie de energie pentru 2020, să-și extindă domeniul de acțiune pentru a asimila și chestiunea utilizării apei.

Aceasta este și opinia dnei Daiva Matonienė (LT-AE), membră a Consiliului municipal Šiauliai, exprimată în avizul său privind viitorul programului LIFE, care urmează să fie adoptat în sesiunea plenară de la 1 iulie. Dna Šiauliai sugerează că finanțarea în cadrul programului LIFE, utilizat de regulă pentru sprijinirea programelor de protecție a naturii și a mediului, ar putea servi în viitor pentru finanțarea extinderii conceptului de Pact al Primarilor de la localități eficiente din punct de vedere energetic la localități ecologice și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Vizitați site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților regionali și locali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

Chris Jones

Tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Faceți clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar