Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/10/37

Brüsszel, 2011. június 30

Az RB határozott lépéseket javasol a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítására

Ha Európa nem akar alulmaradni az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és el szeretné hárítani az aszályok és árvizek egyre növekvő veszélyét, többet kell tennie a víz fenntartható felhasználásának biztosításáért. Ezt az üzenetet fogalmazta meg a Régiók Bizottsága a Nichi Vendola (IT/PES), Puglia régió elnöke által kidolgozott vélemény csütörtöki elfogadása után. A dokumentum egyúttal a vízgyűjtő medencék kezelésének többszintű, határokon átnyúló megközelítésére is felszólít, és javasolja, hogy a Polgármesterek Szövetsége a jövőben a fenntartható vízfelhasználással is foglalkozzon.

„A vizet emberi jognak kell tekinteni, és kötelességünk gondoskodni arról, hogy megőrizzük a mostani és jövőbeli nemzedékek számára”, szögezte le a vélemény szerzője. „Következésképpen határozott lépéseket kell tennünk – például vízhatékonysági célokat kell kitűznünk –, és minden egyes vízgyűjtő medence kezelését ténylegesen többszintű kormányzással, az európai, nemzeti, regionális és helyi hatóságok bevonásával kell megoldanunk. Ebben az összefüggésben alapvetően fontos szerepet játszanak a vízhez való hozzáférést biztosító, jól működő közszolgáltatások. Látnunk kell, hogy a vízkészletek megőrzése szerves és meghatározó része azoknak az – eddig nem túlságosan sikeres – erőfeszítéseknek is, amelyeket Európa tesz az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére.”

A helyi és regionális önkormányzatoknak a vízkészletek fenntartható kezelésének előmozdításában betöltött szerepéről szóló vélemény elkészítésére az EU magyar elnökségétől érkezett a felkérés, és az RB Közgyűlése éppen akkor fogadta el a dokumentumot, amikor Budapest már készülődik arra, hogy átadja Varsónak az EU kormányrúdját. Az elmúlt években Magyarország és Lengyelország is pusztító árvizekkel küszködött, és a további árvizek vagy aszályok elkerülése érdekében az RB azt szeretné, ha a vízgyűjtő medencék kezelésére vonatkozó elképzelések azáltal is gazdagodnának, hogy egy asztalhoz ültetik a különböző országok valamennyi kormányzati szintjének képviselőit. Az RB erre irányuló kérését az Európai Bizottság várhatóan figyelembe veszi, amikor 2012 során tervezetet javasol Európa vizeinek védelmére.

A véleményben tett javaslatok egyike olyan új uniós jogszabályokat szorgalmaz, melyek értelmében minden egyes tagországnak a vízgyűjtő medencéjéből kiindulva pontos hatékonysági célkitűzéseket kell lefektetnie a vízfüggő ágazatokkal kapcsolatban (háztartási, ipari, mezőgazdasági vízfelhasználás, haltenyésztés, idegenforgalom, vízerőművek stb.). A vélemény azt is javasolja, hogy az épületek energia- és vízhatékonyságára vonatkozó uniós célokat vonják egybe, és hozzák összhangba a helyi igényekkel.

Az éghajlatvédelmi tevékenységek és a fenntartható vízfelhasználás közötti kapcsolat megerősítése érdekében az RB azt is javasolja véleményében, hogy 2020-ra hasonló célokat tűzzenek ki, mint az energiafogyasztással kapcsolatban, vagyis minden ágazatban a vízmegtakarítás 20%-os növelésére törekedjenek, az árvízveszély csökkentése érdekében 20%-kal növeljék a természetes medrükbe visszaterelt vízfolyások számát, illetve a mezőgazdaságban és az iparban növeljék az újrafelhasznált és/vagy újrahasznosított víz mennyiségét. Nichi Vendola véleménye következésképpen jónak látná, ha a Polgármesterek Szövetsége, amelynek keretében már több mint 2500 területi önkormányzat vállalta, hogy túlteljesíti a 2020-as energiaügyi célokat, a vízgazdálkodással is foglalkozna.

Ezen az állásponton van Daiva Matonienė (LT/EA) RB-tag, Šiauliai városi tanácsának tagja is a LIFE uniós támogatási programról szóló véleményben, amelyet a július 1-jei plenáris ülésen fogadnak el. A szerző felveti, hogy a LIFE eszközeivel – amelyekkel általában a természet- és környezetvédelmi programokat támogatják – lehetne finanszírozni a Polgármesterek Szövetsége energiahatékony városokról szóló elképzelésének az erőforrás-hatékony és környezetbarát városokra való kiterjesztését is.

Látogasson el az RB weboldalára: www.cor.europa.eu

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállamból delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

További információkért kérjük, forduljon kollégánkhoz:

Chris Jones

Tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközleményeink itt olvashatók.


Side Bar