Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/11/37

Bruxelles, den 30. juni 2011

Regionsudvalget foreslår drastiske skridt for at forbedre den bæredygtige vandforvaltning

Europa må gøre mere for at sikre et bæredygtigt vandforbrug, ellers risikerer det at tabe kampen mod klimaændringerne, og risikoen for tørke og oversvømmelser øges. Sådan lød budskabet torsdag fra Regionsudvalget, efter at det havde vedtaget en udtalelse udarbejdet af Nichi Vendola (IT/PSE), regionsformand i Puglia, hvori det også efterlyser en grænseoverskridende strategi på flere niveauer for forvaltningen af vandområder og stiller forslag om, at Borgmesteraftalen udvides til bæredygtigt vandforbrug.

"Vand bør betragtes som en menneskeret, og vi har en forpligtelse til at sikre, at vi bevarer det for de nuværende og fremtidige generationer", sagde Vendola. "Det betyder, at vi må træffe modige valg, og for eksempel fastsætte mål for vandeffektiviteten og anlægge en tilgang med reel forvaltning på flere niveauer, der inddrager myndigheder på EU-, nationalt, regionalt og lokalt niveau i forvaltningen af hvert enkelt vandområde. I den sammenhæng er godt fungerende offentlige tjenester, der sikrer adgang til vand, meget vigtige. Bevarelse af vandressourcerne bør også indgå som et naturligt og centralt element i Europas bestræbelser på at bekæmpe virkningerne af klimaændringerne, hvilket ikke rigtig har været tilfældet indtil nu."

Udtalelsen om de regionale og lokale myndigheders rolle i befordringen af en bæredygtig vandforvaltning blev udarbejdet efter anmodning fra det ungarske EU-formandskab og vedtaget af Regionsudvalget, netop som regeringen i Budapest er ved at overlade tøjlerne til regeringen i Warszawa. Både Ungarn og Polen har været mærket af ødelæggende oversvømmelser i de senere år, og som et modtræk over for flere oversvømmelser eller tørke fremover ønsker Regionsudvalget, at strategien for forvaltningen af vandområder udvides, så at myndigheder på alle regeringsniveauer på tværs af nationale grænser inddrages. Udvalget forventer, at Kommissionen følger op på denne anbefaling og inkluderer den i det forslag om beskyttelse af Europas vandressourcer, som vil blive fremsat i løbet af 2012.

Et af de mange forslag i udtalelsen går på, at EU bør indføre nye regler, hvorefter hver enkelt medlemsstat for hvert vandområdedistrikt skal fastlægge præcise mål for effektivitet for hver enkelt sektor, der er afhængig af vand (husholdninger, industri, landbrug, fiskeopdræt, turisme, vandkraft osv.). I udtalelsen foreslås det også at integrere EU-målene for energi- og vandeffektivitet i bygninger, og at målene for effektivitet indrettes efter situationen i lokalområdet.

Udtalelsen understeger også sammenhængen mellem modvirkning af klimaændringerne og et bæredygtigt vandforbrug og foreslår her, at der fastlægges mål for 2020 lig dem, der gælder for energiforbruget, dvs. alle sektorer skal reducere deres vandforbrug med yderligere 20 %, 20 % flere vandløb skal genskabes for at mindske risikoen for oversvømmelser, og landbrug og industri skal øge mængden af genbrugt og/eller genanvendt vand med 20 %. Følgelig foreslår Vendola, at indsatsområdet for Borgmesteraftalen, som allerede har fået mere end 2.500 lokale og regionale myndigheder til at forpligte sig ud over 2020-energimålene, udvides til også at omfatte vand.

Holdningen er den samme hos Daiva Matoniené (LT/AE), medlem af byrådet i Šiauliai og af Regionsudvalget, i udtalelsen om EU-støtteprogrammet LIFE – det videre forløb, der vil blive vedtaget på plenarforsamlingen den 1. juli. Hun foreslår, at LIFE-støtten, som normalt gives til natur- og miljøbeskyttelsesprogrammer, fremover også skal kunne gå til at finansiere "udvidelsen af konceptet for Borgmesteraftalen fra energieffektive til ressourceeffektive og miljøvenlige byer".

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på www.cor.europa.eu.

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Chris Jones

Tlf. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Klik her for at læse tidligere pressemeddelelser.


Side Bar