Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/11/2

Bruselj, 24. januar 2011

Skupščina OR bo predstavila lokalne rešitve za kmetijstvo, varstvo morja in čezmejno sodelovanje

Evropske cilje v konkretna dejanja na lokalni ravni pretvarjajo regije in mesta. Tako bo glavna tema plenarnega zasedanja 27. in 28. januarja vprašanje, kako pripravljavci zakonodaje EU lahko izkoristijo te izkušnje iz prve roke. Regionalni in lokalni politiki, ki se bodo sestali v Bruslju, bodo predstavili rešitve za učinkovitejšo kmetijsko in pomorsko politiko ter čezmejno sodelovanje. Pod predsedovanjem Mercedes Bresso bodo o predlogih razpravljali z evropskima komisarjema Dacianom Cioloşom (kmetijstvo) in Mario Damanaki (pomorske zadeve in ribištvo) ter predstavnikom madžarskega predsedstva, državnim sekretarjem Bencem Rétvárijem.

Komisar Cioloş bo ob tokratni udeležbi na plenarnem zasedanju OR predstavil načrte izvršnega organa EU za skupno kmetijsko politiko po letu 2013. Prav tako bo prisostvoval sprejetju predhodnega mnenja o lokalnih prehranskih sistemih, za katerega je v letu 2010 zaprosil Odbor in ki ga bo predstavila poročevalka Lenie Dwarshuis (NL/ALDE). Predstavnica province Južna Holandija v njem ponazarja ključno vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri pomoči kmetom in pridelovalcem hrane pri lokalni prodaji proizvodov, kar prinaša koristi tako za gospodarstvo kot tudi za okolje. OR je poleg tega v mnenju, ki ga je pripravil Ossi Martikainen (FI/ALDE), zapisal, da bi morala biti pomoč v hrani za najbolj ogrožene osebe še naprej pod okriljem skupne kmetijske politike EU. Komisar Damanaki bo na plenarnem zasedanju sodeloval z govorom pred sprejetjem mnenja o razvoju celostne pomorske politike in znanja o morju, ki podpira predloge Komisije, vendar opozarja, da se je treba na tem področju bolj redno in bolj dosledno posvetovati z lokalnimi in regionalnimi oblastmi.

Regionalne in lokalne oblasti morajo neposredno sodelovati pri izpolnjevanju pričakovanj državljanov, na primer pri zagotavljanju javnih storitev v mejnih regijah. EU je z namenom, da bi zmanjšala birokracijo, povezano s tovrstnimi projekti sodelovanja, leta 2006 ustvarila pravno obliko evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Doslej je bilo ustanovljenih 16 tovrstnih združenj, več kot 20 projektov po vsej Evropi pa je v ustanavljanju, kar priča o obetavnem začetku. Letos bo potekal pregled pravnega okvira za EZTS, kar bo priložnost za nadaljnjo poenostavitev postopkov. Poročevalec Alberto Núñez Feijóo (ES/EPP), predsednik Galicije, bo na plenarnem zasedanju predstavil predloge za izboljšanje. Hkrati bo v okviru OR začela delovati platforma v podporoobstoječim in prihodnjim EZTS ter vsem zainteresiranim stranem.

Razprava z državnim sekretarjem Bencem Rétvárijem z madžarskega ministrstva za javno upravo in pravosodje bo zaznamovala začetek sodelovanja članov OR z madžarskim predsedstvom Svetu Evropske unije. Ob tej priložnosti bo predstavil, kako pri doseganju ciljev, ki jih je zastavilo, madžarsko predsedstvo EU namerava izkoristiti pripravljenost za sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti. V naslednjih šestih mesecih bo OR sodeloval z madžarskim predsedstvom ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi pri organizaciji številnih političnih srečanj. Seznam teh srečanj je na voljo v brošuri, ki je bila pripravljena v ta namen.

Več informacij:

Prenos seje v živo bo na ogled na spletni strani www.cor.europa.eu, in sicer v četrtek, 27. januarja, od 15.00 do 21.00 in petek, 28. januarja, od 9.00 do 13.00.

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Za več informacij so na voljo:

Michael Alfons

Tel. +32 25468559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel. +32 22822447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel. +32 25468751

christopher.jones@cor.europa.eu

Za prejšnja sporočila za javnost kliknite tukaj.


Side Bar