Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

COR/11/2

Brusel 24. januára 2011

Plenárne zasadnutie VR sa zameria na miestne riešenia v oblasti poľnohospodárstva, ochrany morského prostredia a cezhraničnej spolupráce

Sú to práve regióny a mestá, kto mení európske zámery na konkrétne opatrenia. Otázka, ako môžu zákonodarcovia EÚ čerpať z týchto praktických skúseností, bude dominovať plenárnemu zasadnutiu Výboru regiónov 27. a 28. januára. Regionálni a miestni politici predstavia v Bruseli kroky na zefektívnenie poľnohospodárskej a námornej politiky, ako aj cezhraničnej spolupráce. Na zasadnutí, ktorému bude predsedať Mercedes Bresso, budú s nimi o týchto návrhoch diskutovať členovia Európskej komisie Dacian Cioloş (poľnohospodárstvo) a Maria Damanaki (námorné záležitosti a rybné hospodárstvo) a zástupca maďarského predsedníctva Rady EÚ, štátny tajomník maďarského ministerstva verejnej správy a spravodlivosti Bence Rétvári.

Člen Komisie Cioloş sa opäť zúčastní na plenárnom zasadnutí VR, aby priblížil plány výkonných orgánov EÚ týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013. Bude prítomný aj počas prijatia stanoviska o miestnych potravinových sústavách, ktoré si od výboru vyžiadal v roku 2010. Stanovisko predstaví spravodajkyňa Lenie Dwarshuis (NL/ALDE), predstaviteľka provincie Južné Holandsko. Vo svojom dokumente uvádza, že miestne a regionálne orgány zohrávajú v tejto oblasti kľúčovú úlohu, pretože pomáhajú poľnohospodárom a výrobcom potravín predávať ich produkty na miestnej úrovni, čo je prínosné pre hospodárstvo aj pre životné prostredie. V ďalšom stanovisku, ktoré vypracoval Ossi Martikainen (FI/ALDE), VR požaduje, aby potravinová pomoc osobám, ktoré sú na ňu najviac odkázané, spadala aj naďalej do spoločnej poľnohospodárskej politiky. Členka Komisie Damanaki prednesie svoj príhovor pred prijatím stanoviska o poznatkoch o mori a ďalšom rozvoji integrovanej námornej politiky. Výbor v ňom podporuje návrhy Komisie, avšak podotýka, že je nevyhnutné v tejto súvislosti pravidelnejšie a dôslednejšie konzultovať miestne a regionálne orgány.

Aby mohla byť ich činnosť osožná občanom, musia regionálne a miestne orgány navzájom priamo spolupracovať, napríklad pri poskytovaní spoločných verejných služieb v pohraničných regiónoch. V roku 2006 vytvorila EÚ právnu formu európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), aby minimalizovala administratívnu záťaž spojenú s takýmito projektmi spolupráce. Doteraz bolo zriadených 16 zoskupení tohto typu a ďalších vyše 20 projektov sa v rôznych častiach Európy pripravuje. Pre nový nástroj je to sľubný začiatok. Právny rámec EZÚS bude v tomto roku preskúmaný, čo poskytne príležitosť na ďalšie zjednodušenie postupov. Spravodajca Alberto Núñez Feijóo (ES/EĽS), predseda autonómnej oblasti Galícia, predstaví na plenárnom zasadnutí návrhy na zlepšenie. VR súbežne spustí činnosť podpornej platformy pre súčasné a budúce európske zoskupenia územnej spolupráce a všetky zainteresované strany.

Členovia VR napokon odštartujú svoju spoluprácu s maďarským predsedníctvom Rady Európskej únie diskusiou s predstaviteľlom maďarskej vlády. Bence Rétvári pri tejto príležitosti vysvetlí, ako chce maďarské predsedníctvo pri plnení cieľov, ktoré si stanovilo, využiť pomoc miestnych a regionálnych samospráv. VR organizuje v priebehu tohto polroka spolu s maďarským predsedníctvom a územnými samosprávami viacero politických stretnutí, ktorých zoznam nájdete v brožúre pripravenej na tento účel.

Ďalšie informácie:

Diskusie bude možné sledovať v priamom prenose na internetovej stránke www.cor.europa.eu vo štvrtok 27. januára od 15.00 do 21.00 hod. a v piatok 28. januára od 9.00 do 13.00 hod.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytnú:

Michael Alfons

Tel.: + 32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel.: 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel.: + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu.


Side Bar