Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/11/2

Brussel, 24 januari 2011

Steden en regio's dragen tijdens CvdR-zitting oplossingen aan voor vraagstukken op het gebied van landbouw, bescherming van het zeemilieu en grensoverschrijdende samenwerking

Het zijn de steden en regio's die in het veld Europese doelstellingen in concrete maatregelen vertalen. Maar hoe kunnen de Europese beleidsmakers lering trekken uit deze praktijkervaring? Dat is de vraag die tijdens de zitting van het Comité van de Regio's van 27 en 28 januari 2011 centraal zal staan. Lokale en regionale politici zullen dan in Brussel bijeenkomen om oplossingen aan te dragen voor een doeltreffender maritiem en landbouwbeleid en een betere grensoverschrijdende samenwerking. Onder voorzitterschap van Mercedes Bresso zullen ze hun voorstellen bespreken met de eurocommissarissen Dacian Cioloş (landbouw) en Maria Damanaki (maritieme zaken en visserij) en met staatssecretaris Bence Rétvári, die het Hongaarse voorzitterschap zal vertegenwoordigen.

Commissaris Cioloş, die reeds eerder te gast was op een CvdR-zitting, zal de plannen van het dagelijks bestuur van de EU voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013 toelichten. Ook zal hij aanwezig bij de behandeling van een verkennend advies over lokale voedselsystemen, waar hij het Comité in 2010 om heeft verzocht en dat door de rapporteur, Lenie Dwarshuis (NL/ALDE), zal worden gepresenteerd. In dit advies laat het Statenlid van de provincie Zuid-Holland zien hoe lokale en regionale overheden boeren en voedselproducenten kunnen helpen om hun producten lokaal aan de man te brengen, hetgeen positieve effecten heeft op zowel de economie als het milieu. In een door Ossi Martikainen (FI/ALDE) opgesteld advies pleit het CvdR ervoor dat de voedselhulp aan de meest behoeftigen deel moet blijven uitmaken van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. Commissaris Damanaki zal voorafgaand aan de behandeling van het advies over mariene kennis en de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid, waarin steun wordt uitgesproken voor de voorstellen van de Commissie, maar waarin ook wordt gepleit voor meer regelmaat en samenhang in het overleg met de lokale en regionale overheden op dit beleidsterrein, de voltallige vergadering toespreken.

Lokale en regionale overheden moeten ook rechtstreeks samenwerken om hun burgers concrete resultaten te kunnen bieden, bijvoorbeeld in de vorm van gemeenschappelijke openbare voorzieningen in grensgebieden. In 2006 heeft de EU de Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) in het leven geroepen, een rechtsvorm die de regeldruk bij samenwerkingsprojecten moet helpen verminderen. Met zestien projecten die reeds opgezet en nog eens twintig projecten in de pijplijn heeft dit nieuwe instrument een vliegende start gemaakt. De voor dit jaar geplande herziening van het rechtskader van de EGTS is een uitstekende gelegenheid om de procedures verder te vereenvoudigen. Rapporteur Alberto Núñez Feijóo (ES/EVP), minister-president van Galicië, zal daartoe tijdens de zitting verbeteringsvoorstellen indienen. Daarnaast zal het CvdR een ondersteuningsplatform lanceren voor bestaande en toekomstige EGTS'en en alle betrokken partijen.

Tot slot zullen de leden van het CvdR door middel van een debat met Bence Rétvári, de Hongaarse staatssecretaris van Openbaar Bestuur en Justitie, de aftrap geven voor hun samenwerking met het Hongaarse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De staatssecretaris zal bij deze gelegenheid uit de doeken doen hoe het Hongaarse EU-voorzitterschap zal voortbouwen op de prestaties van de lokale en regionale overheden om de doelstellingen die het heeft geformuleerd, te helpen verwezenlijken. Het CvdR zal tijdens dit halfjaar diverse politieke bijeenkomsten met het Hongaarse voorzitterschap en de decentrale overheden beleggen. Het volledige overzicht van deze bijeenkomsten vindt u in de speciaal voor dit voorzitterschap uitgebrachte brochure.

Meer informatie:

De debatten zullen op donderdag 27 januari van 15 tot 21 uur en op vrijdag 28 januari van 9 tot 13 uur live worden uitgezonden op www.cor.europa.eu.

Bezoek de website van het CvdR op: www.cor.europa.eu

Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Michael Alfons

Tel.: 32 (0) 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel.: 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel.: + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere perscommuniqués


Side Bar