Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

COR/11/2

2011 m. sausio 24 d., Briuselis

RK plenarinėje sesijoje bus aptariama, kokių veiksmų vietos lygmeniu reikėtų imtis žemės ūkio, jūrų apsaugos ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo srityse

Regionai ir miestai paverčia Europos tikslus konkrečiais darbais . Apie tai, kaip ES teisės aktų leidėjai galėtų pasinaudoti jų patirtimi, bus kalbama sausio 27–28 d. vyksiančioje Regionų komiteto plenarinėje sesijoje. Susirinkę į Briuselį, regionų ir vietos politikai siūlys, kaip iš žemės ūkio ir jūrų politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo būtų galima gauti daugiau naudos. Savo pasiūlymus politikai aptars su Europos Komisijos nariais Dacian Cioloş (atsakingu už žemės ūkį) ir Maria Damanaki (atsakinga už jūrų reikalus ir žuvininkystę), taip pat su ES pirmininkaujančiai Vengrijai atstovaujančiu ministru Bence Rétvári. Diskusijoms vadovaus Regionų komiteto pirmininkė Mercedes Bresso.

Komisijos narys D. Cioloș RK plenarinėje asamblėjoje kalbės apie tai, kokių veiksmų bendros žemės ūkio politikos srityje ES planuoja imtis po 2013 m. Jis taip pat dalyvaus Regionų komitetui priimant perspektyvinę nuomonę dėl vietinio maisto sistemų, kurią Komitetas parengė pagal D. Cioloș 2010 m. atsiųstą prašymą. Nuomonėje, kurią pristatys pranešėja, Pietų Olandijos provincijos atstovė Lenie Dwarshuis (NL / LDAE), pateikiama nemažai pavyzdžių, kaip vietos ir regionų valdžios institucijos padeda ūkininkams ir maisto gamintojams parduoti savo produktus vietos lygmeniu, ir teigiama, kad tai teigiamai veikia ir ekonomiką, ir aplinką. Kitoje nuomonėje, kurią parengė Ossi Martikainen (FI / LDAE), Regionų komitetas prašo pagalbą maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims ir toliau įtraukti į bendrą žemės ūkio politiką. Komisijos narė M. Damanaki plenarinėje sesijoje kalbės anksčiau negu bus priimama nuomonė dėl integruotos jūrų politikos vystymo ir jūrų pažinimo, kurioje pritariama Komisijos pasiūlymui, tačiau įspėjama, kad su vietos ir regionų valdžios institucijomis šioje srityje turėtų būti reguliariau ir nuosekliau konsultuojamasi.

Regionų ir vietos valdžios institucijos turi bendradarbiauti ir tarpusavyje. Tai jos turėtų daryti piliečių labui. Pavyzdžiui, pasienio regionuose jos galėtų kartu teikti viešąsias paslaugas. 2006 m. Europos Sąjunga, norėdama sumažinti su tokio pobūdžio bendradarbiavimo projektais susijusią biurokratiją, įsteigė juridinį asmenį – Europos teritorinio bendradarbiavimo grupę (ETBG). Visoje Europoje jau įsteigta 16 tokių grupių (dar 20 projektų laukia savo eilės), taigi tai daug žadanti iniciatyva. Šiais metais bus persvarstoma ETBG teisinė bazė ir galbūt tam tikros procedūros bus dar labiau supaprastintos. Nuomonės pranešėjas ir Galisijos regiono vyriausybės pirmininkas Alberto Núñez Feijóo (ES / ELP) plenarinėje sesijoje pristatys pasiūlymus, kaip pagerinti dabartinę padėtį. Be to, Regionų komitetas pradeda jau įsteigtoms ir būsimoms ETBG ir visiems suinteresuotiesiems subjektams skirtą ETBG platformos projektą.

Galiausiai, RK nariai pradės oficialių bendradarbiavimą su Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančia Vengrija ir šia proga sesijoje svečiuosis Vengrijos viešojo administravimo ir teisingumo viceministras Bence Rétvári. Svečias papasakos, kaip ES pirmininkaujanti Vengrija planuoja siekti, kad prie ES tikslų įgyvendinimo kuo labiau prisidėtų vietos ir regionų valdžios institucijos. Regionų komitetas kartu su pirmininkaujančia Vengrija ir vietos ir regionų valdžios

institucijomis šį pusmetį surengs keletą politinių susitikimų, apie kuriuos rašoma RK brošiūroje.

Išsamesnė informacija:

Diskusijos bus tiesiogiai transliuojamos internetu per www.cor.europa.eu sausio 27 d., ketvirtadienį, 15.00–21.00 val. ir sausio 28 d., penktadienį, 9.00–13.00 val.

Apsilankykite Regionų komiteto interneto svetainėje www.cor.europa.eu

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Michael Alfons

Tel. + 32 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel. + 32 2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel. + 32 2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Norėdami susipažinti su ankstesniais pranešimais spaudai, spauskite čia.


Side Bar