Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sajtóközlemény

A regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése

COR/11/2

Brüsszel, 2011. január 24

Az RB plenáris ülése helyi szintről kiinduló megoldásokat kínál mezőgazdasági, tengervédelmi, és határokon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos kérdésekre

Az európai célkitűzéseket a régiók és a városok váltják konkrét cselekvésre helyi szinten. A Régiók Bizottsága január 27–28-i plenáris ülésén túlnyomórészt arról lesz szó, hogy az uniós jogalkotók hogyan tudják kiaknázni ezt a gyakorlati tapasztalatot. A Brüsszelben tartandó ülésen regionális és helyi politikusok mutatnak majd be hatékonyabb mezőgazdasági és tengerpolitikákkal, valamint határokon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos megoldásokat. A javaslatokról a résztvevők Mercedes Bresso elnökletével, Dacian Cioloș (mezőgazdaság) és Maria Damanaki (tengerügy és halászat) európai biztosok, valamint Rétvári Bence, a magyar elnökséget képviselő államtitkár jelenlétében folytatnak majd vitát.

Cioloș biztos újra részt vesz az RB plenáris ülésén, ezúttal nagy vonalakban ismerteti majd az Unió végrehajtó szervének terveit a 2013 utáni közös agrárpolitikával kapcsolatban. Jelen lesz még a helyiélelmiszer-rendszerek tárgyában készült előretekintő vélemény elfogadásán is, amelynek kidolgozására 2010-ben kérte fel az RB-t. A véleményt az előadó, Lenie Dwarshuis (NL/ALDE, Dél-Holland tartomány végrehajtó tanácsának tagja) ismerteti. Ennek során bemutatja majd, hogy a helyi és regionális önkormányzatoknak kulcsszerepük van, mivel leginkább ők segíthetik elő, hogy a gazdák és az élelmiszer-termelők helyben értékesíthessék termékeiket, ami a gazdaság és a környezet számára is hasznos. Ossi Martikainen (FI/ALDE) az élelmiszerosztásról készített véleményt, amelyben az RB-nek azt a kérését tolmácsolja, hogy a leginkább rászoruló személyeket célzó élelmiszersegély a továbbiakban is tartozzon az uniós közös agrárpolitika körébe. Damanaki biztos felszólalását követően kerül sor az integrált tengerpolitika fejlesztéséről és a tengerekkel kapcsolatos tudásról szóló vélemény elfogadására. A vélemény támogatja az Európai Bizottság javaslatait, azonban arra figyelmeztet, hogy a helyi és regionális önkormányzatokkal rendszeresebben és következetesebben kell konzultációt folytatni ezen a területen.

A regionális és helyi önkormányzatoknak közvetlenül is együtt kell működniük, hogy polgáraiknak eredményeket tudjanak felmutatni: például együttesen nyújthatnak közszolgáltatásokat a határ menti régiókban. Az EU 2006-ban létrehozta az európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) jogi formáját, amelynek célja az effajta együttműködési projektekkel járó bürokrácia minimálisra csökkentése. Az új eszköz ígéretesen indult: jelenleg 16 ilyen testület létezik, és további 20 van előkészületben Európa-szerte. Az EGTC-k jogi keretét az idén fogják felülvizsgálni, ami jó alkalom az eljárások további egyszerűsítésére. Alberto Núñez Feijóo (ES/EPP, Galicia autonóm közösség elnöke) ilyen javítási célzatú javaslatokat ismertet majd előadóként a plenáris ülésen. Az RB ezzel egyidejűleg támogató platformot hoz létre a meglévő és a jövőbeli EGTC-k, valamint minden érdekelt fél számára.

Végül vitára kerül sor Rétvári Bencével, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkárával, és ezzel megkezdődik az RB tagjai és az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége közötti együttműködés. Rétvári Bence ebből az alkalomból elmondja, hogy az EU magyar elnöksége hogyan szándékozik igénybe venni a helyi és regionális önkormányzatok elköteleződését az elnökség által kitűzött célok megvalósítása érdekében. Az RB a félév során több politikai találkozót is szervez a magyar elnökséggel és a helyi és regionális önkormányzatokkal együttműködésben. Ezek listája megtalálható az ebből a célból készített ismertető füzetben.

További információ:

A vitákat a www.cor.europa.eu honlap élőben közvetíti január 27-én, csütörtökön 15 és 21 óra között, illetve január 28-án, pénteken 9 és 13 óra között.

Látogasson el az RB honlapjára: www.cor.europa.eu

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. A 27 európai uniós tagállamból delegált 344 tagnak az a küldetése, hogy az általuk képviselt regionális és helyi önkormányzatokat, valamint közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassák őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai témakörökkel kapcsolatban az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Bizottsága az Európai Bírósághoz fordulhat, ha jogai sérülnek, vagy ha úgy látja, hogy egy uniós jogszabály sérti a szubszidiaritás elvét, vagy nem tartja tiszteletben a regionális és helyi hatásköröket.

További információkért kérjük, forduljon kollégáinkhoz:

Michael Alfons

Tel.: + 32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel.: 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel.: + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Korábbi sajtóközleményeink itt olvashatók.


Side Bar