Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/11/2

Bryssel 24. tammikuuta 2011

AK:n täysistunto esittää ruohonjuuritason ratkaisuja
maatalouden, merien suojelun ja rajatylittävän yhteistyön aloilla

Alueet ja kunnat muuttavat Euroopan unionin tavoitteet ruohonjuuritason konkreettiseksi toiminnaksi. Tammikuun 27. ja 28. päivänä pidettävässä alueiden komitean täysistunnossa keskitytään erityisesti siihen, millä tavoilla EU:n lainsäätäjät voivat hyödyntää tätä ensi käden kokemusta. Brysselissä kokoontuvat alue- ja paikallispoliitikot esittävät ratkaisuja maatalous- ja meripolitiikan sekä rajatylittävän yhteistyön tehostamiseksi. Komitean puheenjohtajan Mercedes Bresson johdolla he keskustelevat ehdotuksistaan Euroopan komission jäsenten Dacian Cioloșin (maatalous) ja Maria Damanakin (meri- ja kalastusasiat) sekä EU:n puheenjohtaja­valtion edustajan, valtiosihteeri Bence Rétvárin kanssa.

Komissaari Cioloş osallistuu jälleen AK:n täysistuntoon esitelläkseen EU:n toimeenpanevan elimen suunnitelmat yhteisen maatalouspolitiikan näkymiksi vuoden 2013 jälkeen. Hän on lisäksi paikalla, kun täysistunto hyväksyy lähiruokajärjestelmiä käsittelevän lausunnon, jonka hän itse pyysi komiteaa laatimaan vuonna 2010. Lausunnon esittelijä on Lenie Dwarshuis (NL, ALDE). Lausunnossa Zuid-Hollandin läänin edustaja Dwarshuis kiinnittää huomiota paikallis- ja alueviranomaisten keskeiseen rooliin pyrittäessä auttamaan viljelijöitä ja elintarvikkeiden tuottajia myymään tuotteitaan paikallisesti, mikä hyödyttää sekä taloutta että ympäristöä. Lausunnossa, jonka esittelijä on Ossi Martikainen (FI, ALDE), AK ehdottaa, että vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelun tulisi vastaisuudessakin kuulua EU:n yhteisen maatalouspolitiikan piiriin. Komissaari Damanaki puolestaan käyttää täysistunnossa puheenvuoron ennen meriosaamisesta ja yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämisestä laaditun lausunnon hyväksymistä. Lausunnossa kannatetaan komission ehdotuksia mutta kehotetaan kuulemaan paikallis- ja alueviranomaisia nykyistä johdonmukaisemmin tällä alalla.

Paikallis- ja alueviranomaisten on myös tehtävä suoraa yhteistyötä tulosten aikaansaamiseksi kansalaisilleen. Niiden on esimerkiksi tarjottava yhteisiä julkisia palveluita raja-alueilla. EU loi vuonna 2006 oikeudelliseksi yhteistyömuodoksi eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) minimoidakseen tällaisiin yhteistyöhankkeisiin liittyvän byrokratian. Kyseisiä elimiä on jo perustettu 16, ja eri puolilla Eurooppaa on valmisteilla 20 hanketta. Uuden välineen hyödyntäminen on siis lähtenyt lupaavasti käyntiin. EAYY:n oikeudelliset puitteet tarkistetaan tänä vuonna, mikä tarjoa mahdollisuuden jatkaa menettelyjen yksinkertaistamista edelleen. Aihetta käsittelevän lausunnon esittelijä, Galician aluehallituksen puheenjohtaja Alberto Núñez Feijóo (ES, PPE) esittelee täysistunnossa asiaa koskevia parannusehdotuksia. AK käynnistää samalla nykyisille ja tuleville alueellisen yhteistyön yhtymille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille sidosryhmille tarkoitetun tukifoorumin toiminnan.

Lisäksi AK:n jäsenet aloittavat yhteistyönsä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa keskustelemalla julkishallinnosta ja oikeusasioista vastaavan ministeriön valtiosihteerin Bence Rétvárin kanssa. Rétvári kertoo tässä yhteydessä, millä tavalla EU:n puheenjohtajavaltio Unkari pyrkii hyödyntämään paikallis- ja alueviranomaisten sitoutumisen asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi. AK järjestää koko Unkarin puolivuotisen puheenjohtajuuskauden aikana useita poliittisia tapaamisia yhdessä puheenjohtajavaltion ja paikallis- ja alueyhteisöjen kanssa. Luettelo niistä on tätä tarkoitusta varten laaditussa esitteessä.

Lisätietoa:

Täysistunnossa käytävät keskustelut lähetetään suorina internetissä osoitteessa www.cor.europa.eu torstaina 27. tammikuuta kello 15.00–21.00 ja perjantaina 28. tammikuuta kello 9.00–13.00.

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu.

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Lisätietoja:

Michael Alfons

P. + 32 25468559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

P. 32 22822447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

P. + 32 25468751

christopher.jones@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ovat luettavissa täällä.


Side Bar