Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/11/2

Brüssel, 24. jaanuar 2011

Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul pakuti rohujuuretasandi lahendusi põllumajanduse, merekaitse ja piiriülese koostöö teemadel

Piirkonnad ja linnad on need, kes muudavad Euroopa Liidu eesmärgid konkreetseks tegevuseks kohapeal. See, kuidas ELi seadusandjad neist praktilistest kogemustest kasu saavad, on Regioonide Komitee 27.-28. jaanuaril toimuva täiskogu istungjärgu teemaks. Brüsselis toimuval üritusel tutvustavad piirkondlikud ja kohalikud poliitikud lahendusi tõhusama põllumajandus- ja merepoliitika, samuti piiriülese koostöö kohta. Eesotsas president Mercedes Bressoga arutlevad nad ettepanekuid Euroopa Komisjoni volinike Dacian Cioloşe (põllumajandus) ja Maria Damanakiga (merendus ja kalandus), samuti eesistujariiki Ungarit esindava riigisekretäri Bence Rétváriga.

Volinik Cioloş tuleb teistkordselt Regioonide Komitee täiskogu istungjärgule, et tutvustada komisjoni plaane ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast 2013. aastat. Ta on kohal ka ettevalmistava arvamuse „Kohalikud toidusüsteemid” vastuvõtmise ajal, mille koostamist ta komiteelt 2010. aastal taotles ja mida tutvustab raportöör Lenie Dwarshuis (NL/ALDE). Selles näitab Lõuna-Hollandi provintsi esindaja, kuidas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused etendavad juhtrolli põllumajandustootjate ja toiduainetootjate abistamisel nende toodete turustamisel kohapeal, viisil, mis on kasulik nii majandusele kui keskkonnale. Ossi Martikaineni (FI/ALDE) koostatud arvamuses nõuab Regioonide Komitee, et toiduabi kõige suuremas puuduses elavatele inimestele tuleks lisada ELi ühise põllumajanduspoliitika ülesannete hulka. Volinik Damanaki tutvustab juba enne vastuvõtmist arvamust teemal „Integreeritud merenduspoliitika edasiarendamine ja merealased teadmised 2020”, milles toetatakse komisjoni ettepanekuid, kuid hoiatatakse, et kohalike ja piirkondlike omavalitsustega tuleb korrapärasemalt ja järjepideva[ma]lt konsulteerida selles valdkonnas.

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad samuti otsest koostööd tegema, et tulemused kodanikeni viia, nt et osutada üheskoos avalikke teenuseid piirialadel. 2006. aastal andis EL Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusele õigusliku vormi, et vähendada sedalaadi koostööprojektidega seotud bürokraatiat. Neid rühmitusi on moodustatud juba 16 ja 20 uut projekti üle kogu Euroopa on veel loomisel, seega on algus paljutõotav. Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste õiguslik raamistik vaadatakse sellel aastal üle, mis pakub veelgi võimalusi menetluste lihtsustamiseks. Raportöör, Galiitsia president Alberto Núñez Feijóo (ES/EPP) esitab täiskogu istungjärgul ettepanekuid töö parandamiseks. Paralleelselt käivitab Regioonide Komitee toetusplatvormi olemasolevatele ja tulevastele territoriaalse koostöö rühmitustele ja kõigile asjast huvitatud sidusrühmadele.

Samuti antakse Regioonide Komitee liikmete ja Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigi Ungari vahelise koostööle avatakt//löök arutelu näol [Ungari] avaliku halduse ja justiitsministeeriumi aseministri Bence Rétváriga. Ta kasutab võimalust ja kirjeldab seda, kuidas eesistujariik Ungari kavatseb toetuda kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kogemustele oma eesmärkide saavutamisel. Järgmise kuue kuu jooksul teeb Regioonide Komitee koostööd eesistujariigi Ungariga ning kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, et korraldada terve rida poliitilisi kohtumisi, mille loetelu leiate spetsiaalselt sel eesmärgil koostatud brošüürist.

Täiendav teave:

Arutelud on otse-eetris aadressil www.cor.europa.eu neljapäeval, 27. jaanuaril kl 15.00‑21.00 ja reedel, 28. jaanuaril kell 9.00-13.00.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil: www.cor.europa.eu.

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondliku ja kohaliku tasandiga.

Lisateave:

Michael Alfons

Tel. + 32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel. 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Varasemate pressiteadete lugemiseks klikkige siia.


Side Bar