Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η Συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων της ΕΕ

COR/11/2

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2011

Παρουσίαση ριζικών λύσεων για τη γεωργία, την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη
διασυνοριακή συνεργασία κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ

Οι δήμοι και οι περιφέρειες συνιστούν τους κατ’ εξοχήν φορείς που αναλαμβάνουν να μετουσιώσουν τους στόχους της ΕΕ σε πράξη. Ο τρόπος με τον οποίο ο ευρωπαίος νομοθέτης μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την πρακτική πείρα θα αποτελέσει το κύριο θέμα συζήτησης της προγραμματισμένης για τις 27 και 28 Ιανουαρίου συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ. Πολιτικοί φορείς από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές θα εκθέσουν στις Βρυξέλλες λύσεις για την υλοποίηση αποτελεσματικότερων πολιτικών για τη γεωργία, τη θάλασσα και τη διασυνοριακή συνεργασία. Υπό την προεδρία της κας Mercedes Bresso, θα συζητηθούν προτάσεις μαζί με τους Επιτρόπους κ. Dacian Cioloş (Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη) και κα Μαρία Δαμανάκη (Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία), καθώς και τον ούγγρο υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Bence Rétvári, εκ μέρους της ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο κ. Cioloş θα επιστρέψει στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ προκειμένου να αναλύσει τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενόψει της κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2013. Θα είναι επίσης παρών κατά την ψηφοφορία για την υιοθέτηση της διερευνητικής γνωμοδότησης με θέμα «Τοπικά συστήματα τροφίμων», την εκπόνηση της οποίας είχε ζητήσει από την ΕτΠ το περασμένο έτος. Τη γνωμοδότηση θα παρουσιάσει η εισηγήτρια, κα Lenie Dwarshuis (NL/ALDE), εκπρόσωπος της επαρχίας της Νότιας Ολλανδίας, η οποία θα αναλύσει την καταλυτική παρουσία που μπορούν να έχουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην υποστήριξη της προσπάθειας των αγροτών και των παραγωγών τροφίμων να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε τοπική κλίμακα, με οφέλη τόσο για την οικονομία όσο και για το περιβάλλον. Επίσης, στη γνωμοδότηση με εισηγητή τον κ. Ossi Martikainen (FI/ALDE), η ΕτΠ εκφράζει το αίτημα να εξακολουθήσει να υπάγεται η χορήγηση τροφίμων στους απόρους στην κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ.

Η Επίτροπος κα Δαμανάκη θα παρέμβει στη σύνοδο ολομέλειας επ’ ευκαιρία της υιοθέτησης της γνωμοδότησης με θέμα τις γνώσεις για τη θάλασσα και την περαιτέρω ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, στην οποία ναι μεν υποστηρίζονται οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά παρατηρείται ότι θα πρέπει να υπάρχει τακτικότερη και ευρύτερη διαβούλευση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Επιπλέον, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές οφείλουν να εργαστούν από κοινού προκειμένου να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες των πολιτών, όπως στην περίπτωση της παροχής κοινών δημόσιων υπηρεσιών στις παραμεθόριες περιοχές. Το 2006 η ΕΕ σύστησε τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), ένα νομικό πρόσωπο με αποστολή τον περιορισμό των γραφειοκρατικών διατυπώσεων σε τέτοια προγράμματα συνεργασίας. Με 16 ήδη συσταθέντες Ομίλους και άλλους 20 υπό συγκρότηση σε όλη την Ευρώπη, το νέο αυτό μέσο ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς. Το νομικό πλαίσιο του ΕΟΕΣ πρόκειται να αναθεωρηθεί εντός του τρέχοντος έτους με σκοπό την περαιτέρω απλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Ο εισηγητής, κ. Alberto Núñez Feijóo (ES/EPP), πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Γαλικίας, θα παρουσιάσει κατά τη σύνοδο ολομέλειας τις προτάσεις της γνωμοδότησης για την εν λόγω βελτίωση. Παράλληλα, η ΕτΠ θα θέσει σε λειτουργία τον νέο υποστηρικτικό δίαυλο για τους υπάρχοντες και τους μελλοντικούς ΕΟΕΣ, καθώς και για όλους τους υπόλοιπους ενδιαφερομένους.

Τέλος, τα μέλη της ΕτΠ θα συνδυάσουν την έναρξη της συνεργασίας του οργάνου με την ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με μια συζήτηση στην οποία θα συμμετάσχει ο κ. Bence Rétvári ως εκπρόσωπος του ουγγρικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης. Ο κ. Rétvári θα εκθέσει τον τρόπο με τον οποίο η ουγγρική Προεδρία σκοπεύει να αξιοποιήσει τη βούληση των τοπικών και περιφερειακών αρχών να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει. Η ΕτΠ έχει προγραμματίσει για όλο το τρέχον εξάμηνο πλήθος πολιτικών συναντήσεων –παρατίθενται στο ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο– σε συνεργασία με την ουγγρική Προεδρία και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Οι συζητήσεις θα μεταδοθούν απευθείας μέσω του ιστοτόπου www.cor.europa.eu την Πέμπτη 27 (15:00-21:00) και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου (9:00-13:00).

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕΤΠ: www.cor.europa.eu

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕΤΠ σε τομείς πολιτικής που αφορούν τις περιφέρειες και τους δήμους. Η ΕΤΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις περιφερειακές και τις τοπικές αρμοδιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Michael Alfons

Τηλ: + 32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Τηλ: 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Τηλ. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Για να συμβουλευθείτε προηγούμενες ανακοινώσεις Τύπου, πατήστε εδώ.


Side Bar