Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/11/2

Bruxelles, den 24. januar 2011

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Regionsudvalgets plenarforsamling fremlægger græsrodsløsninger for andbrug, beskyttelse af havmiljøet og samarbejde over grænserne

Det er i praksis regioner og byer, der omsætter EU's målsætninger i konkret handling. Hvordan EU's lovgivere mobiliserer disse praktiske erfaringer, vil få en fremtrædende plads på Regionsudvalgets plenarforsamling den 27. og 28. januar. De lokale og regionale myndigheder mødes i Bruxelles for at fremlægge løsninger med henblik på en mere effektiv politik for landbrug, havmiljø og grænseoverskridende samarbejde. Under forsæde af Mercedes Bresso vil de drøfte deres forslag med Dacian Cioloş, medlem af Kommissionen med ansvar for landbrug, Maria Damanaki, medlem af Kommissionen med ansvar for havmiljø og fiskeri, samt den ungarske statsminister, Bence Rétvári, der repræsenterer EU's formandskab.

Kommissionsmedlem Dacian Cioloş vender tilbage til Regionsudvalgets plenarforsamling for at orientere om Kommissionens planer for den fælles landbrugspolitik efter 2013. Han vil desuden være til stede under vedtagelsen af en perspektivudtalelse om lokale fødevaresystemer, som han anmodede udvalget om i 2010. Udtalelsen fremlægges af ordføreren Lenie Dwarshuis (NL/ALDE). Ordføreren, der repræsenterer provinsen Zuid-Holland, påviser, at de lokale og regionale myndigheder kan varetage en vigtig funktion ved at hjælpe landmænd og fødevareproducenter med at sælge deres produkter lokalt, hvilket vil være en fordel for både økonomi og miljø. I en anden udtalelse, som er udarbejdet med Ossi Martikainen (FI/ALDE) som ordfører, opfordrer Regionsudvalget til at fortsætte med at yde fødevarehjælp til de dårligst stillede borgere under EU's fælles landbrugspolitik. Medlem af Kommissionen Maria Damanaki vil tale på plenarforsamlingen umiddelbart inden vedtagelsen af udtalelsen om videreudvikling af en integreret havpolitik og viden om havene, der støtter Kommissionens forslag, men samtidig advarer om, at de lokale og regionale myndigheder skal høres mere regelmæssigt og konsekvent på dette område.

De regionale og lokale myndigheder skal samarbejde indbyrdes for at skabe resultater for borgerne, f.eks. om at levere fælles offentlige tjenester i grænseregioner. I 2006 indførte EU den retlige form "Europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)" for at minimere bureaukratiet i forbindelse med samarbejdsprojekter af denne type. Det nye redskab har haft en lovende start, idet der er oprettet 16 europæiske grupper og over 20 projekter er i støbeskeen i Europa. EGTS' retlige rammer tages op til revision i 2011, hvilket giver mulighed for at forenkle procedurerne yderligere. Ordføreren Alberto Núñez Feijóo (ES/PPE), Galiciens ministerpræsident, vil fremlægge forslag til forbedringer på plenarforsamlingen. Samtidig vil Regionsudvalget lancere en støtteplatform for eksisterende og kommende EGTS og interesserede aktører.

Endelig vil RU-medlemmerne indlede samarbejdet med det ungarske rådsformandskab med en debat med Bence Rétvári, justitsminister og minister for offentlig forvaltning. Bence Rétvári vil ved denne lejlighed fortælle, hvordan det ungarske formandskab agter at trække på de lokale og regionale myndigheders engagement for at opfylde sine målsætninger. Regionsudvalget arrangerer i løbet af det kommende halvår adskillige politiske møder i samarbejde med det ungarske formandskab og de lokale og regionale myndigheder. En særlig brochure indeholder en liste over disse møder.

For yderligere oplysninger:

Drøftelserne vises som direkte tv på www.cor.europa.eu torsdag den 27. januar fra kl. 15.00 til 21.00 og fredag den 28. januar fra kl. 9.00 til 13.00.

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside: www.cor.europa.eu

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Michael Alfons

Tlf.: 32 (0) 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tlf.: 32 (0) 2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tlf.: 32 (0) 2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Klik her for at læse tidligere pressemeddelelser.


Side Bar