Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/11/2

V Bruselu dne 24. ledna 2011

Plenární zasedání VR představí praktická řešení pro zemědělství, ochranu mořských vod a přeshraniční spolupráci

Regiony a města jsou těmi, kdo transformují evropské záměry do konkrétních praktických kroků. Otázka, jak mohou zákonodárci EU čerpat z této bezprostřední zkušenosti, bude dominovat plenárnímu zasedání Výboru regionů ve dnech 27. a 28. ledna. Během setkání v Bruselu regionální a místní politici představí akce směřující k efektivnější zemědělské a námořní politice a přeshraniční spolupráci. Pod předsednictvím paní Mercedes Bresso s nimi budou o těchto návrzích diskutovat evropští komisaři pan Dacian Cioloş (zemědělství) a paní Maria Damanaki (námořní záležitosti a rybolov) i zástupce maďarského předsednictví, pan ministr Bence Rétvári.

Komisař Cioloş se vrátí na plenární zasedání, aby vysvětlil prováděcí plány EU pro společnou zemědělskou politiku po roce 2013. Zúčastní se také přijetí stanoviska k místním potravinovým systémům, jež si vyžádal od Výboru v roce 2010. Stanovisko přednese zpravodajka paní Lenie Dwarshuis (NL/ALDE). Představitelka provincie Jižní Holandsko ve stanovisku dokládá, že místní a regionální orgány hrají klíčovou úlohu, když pomáhají zemědělcům a potravinářům prodávat jejich produkci v místě, což je přínosné pro ekonomiku i životní prostředí. V dalším stanovisku, které připravil Ossi Martikainen (FI/ALDE), požaduje VR, aby potravinová pomoc pro nejchudší byla i nadále zastřešena společnou zemědělskou politikou. Komisař Damanaki promluví na plenárním zasedání před přijetím stanoviska o znalosti v námořní oblasti a dalším rozvoji integrované námořní politiky, které podporuje návrhy Komise, ale upozorňuje, že místní a regionální orgány musejí být v této oblasti konzultovány pravidelněji a soustavněji.

Regionální a místní orgány také potřebují přímo spolupracovat, aby občané měli užitek z jejich činnosti, například z poskytování společných veřejných služeb v pohraničních regionech. V roce 2006 EU vytvořila právní formu, Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), aby minimalizovala byrokracii související s projekty takové spolupráce. Těchto seskupení již vzniklo šestnáct a více než dvacet projektů se v různých částech Evropy připravuje. Nový nástroj má tedy za sebou úspěšný start. Právní rámec ESÚS bude letos přezkoumán, což se stane příležitostí k dalšímu zjednodušení používaných postupů. Zpravodaj Alberto Núñez Feijóo (ES/ELS), předseda regionální vlády Galicie, představí na plenárním zasedání návrhy na zlepšení. Souběžně VR zahájí činnost podpůrné platformy pro existující a připravovaná Evropská seskupení pro územní spolupráci a všechny zainteresované strany.

Členové VR zahájí také spolupráci s maďarským předsednictvím Rady Evropské unie. V diskusi vystoupí Bence Rétvári, ministr pro veřejnou správu a spravedlnost. Pan ministr při této příležitosti uvede, jak se bude maďarské předsednictví EU opírat o zapojení místních a regionálních orgánů přispívajících k uskutečnění záměrů, které si vytyčilo. VR organizuje během celého pololetí četná politická setkání v partnerství s maďarským předsednictvím a územními orgány. Seznam událostí uvádí brožura připravená k předsednictví.

Další informace:

Jednání bude možné sledovat v přímém přenosu na stránkách www.cor.europa.eu, a to ve čtvrtek 27. ledna od 15:00 do 21:00 a v pátek 28. ledna od 9:00 do 13:00.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytnou:

Michael Alfons

tel. + 32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel.: 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

tel. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde.


Side Bar