Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/11/23

Bruselj, 6. maj 2011

Van Rompuy bo razpravljal o priseljevanju in gospodarstvu na plenarnem zasedanju OR; na dnevnem redu tudi kmetijska reforma in javne službe

Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy bo v sredo, 11. maja, prvič odkar je bil imenovan, nagovoril predstavnike lokalnih in regionalnih skupnosti

Predsednik želi namreč z njimi razpravljati o najnovejših dogajanjih na področju usklajevanja ekonomskih politik držav članic ter se tako odzvati na vztrajne zahteve OR, da je treba regije in mesta bolje vključiti v prizadevanja za utrditev evropskega gospodarstva. Člani OR ne bodo zamudili priložnosti, da mu zastavijo vprašanja o migracijskih tokovih iz južnega Sredozemlja, s katerimi se soočajo številne lokalne skupnosti.

Na majskem plenarnem zasedanju naj bi sprejeli tudi tri mnenja, ki se osredotočajo na reformo ene najpomembnejših politik EU – skupne kmetijske politike (SKP). Predlogi Evropske komisije za novo SKP po letu 2013 bodo obravnavani v osnutku mnenja Luisa Durnwalderja (IT/EPP), predsednika avtonomne pokrajine Bolzano/Bozen-Južna Tirolska, ki bo gradil na prejšnjih pozivih OR k pravičnejši in bolj uravnoteženi SKP. Na vlogo kakovostnih proizvodov pri krepitvi položaja evropskih kmetov na svetovnem prizorišču bo opozoril osnutek mnenja Renéja Souchona (FR/PES), predsednika pokrajine Auvergne, izzivi in priložnosti, s katerimi se sooča mlekarstvo po predlagani reformi predpisov za trg mleka pa bodo tema razprav na podlagi osnutka mnenja Emilie Müller (DE/EPP), ministrice za zvezne in evropske zadeve bavarske vlade.

Na tem plenarnem zasedanju bosta obravnavani tudi vprašanji, ki sta za regionalne in lokalne oblasti EU ključnega pomena. Pri njihovem zagotavljanju osnovnih javnih storitev za državljane, kot so oskrba z vodo, recikliranje odpadkov ali bolnišnice obstaja pogosto tveganje, da bo prišlo v nasprotje s strogimi predpisi EU o državnih pomočeh. Člani OR bodo razpravljali o najnovejših načrtih za spremembe teh pravil o storitvah splošnega gospodarskega pomena s podpredsednikom Evropske komisije Joaquínom Almunio, pristojnim za konkurenco. Hkrati EU prenavlja svoj pravni okvir za javna naročila, ki zajema tudi regionalne in lokalne oblasti. Henk Kool (NL/PES), član izvršnega sveta v Haagu, bo predstavil svoje predloge za učinkovitejši evropski trg javnih naročil.

Na dnevnem redu sta tudi osnutka mnenj poslanca hessenskega deželnega zbora Norberta Kartmanna (DE/EPP) o evropskem odzivanju na nesreče in generalnega direktorja za mednarodne zadeve in zadeve EU regionalne vlade Galicije Jesúsa Gamalla Allerja (ES/EPP) o razvojni politiki EU.

Več informacij:

Neposreden prenos razprav bo zagotovljen prek spletne strani www.cor.europa.eu v sredo, 11. maja, od 14.30 do 21.00 in v četrtek, 12. maja, od 9.00 do 13.00.

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Za več informacij so na voljo:

Michael Alfons

Tel. + 32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis De Fondouce

Tel. + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Za prejšnja sporočila za javnost kliknite tukaj.


Side Bar