Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/11/23

Bruksela, 6 maja 2011 r.

Prezydent Van Rompuy o imigracji i gospodarce na sesji plenarnej KR-u; w programie także reforma rolna i usługi publiczne

W środę 11 maja br., po raz pierwszy od swojej nominacji przewodniczący Rady Unii Europejskiej Hermann Van Rompuy wystąpi przed przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych.

Pragnie on podzielić się z nimi najnowszymi osiągnięciami w zakresie koordynacji polityki gospodarczej państw członkowskich, w odpowiedzi na nieustające żądania KR-u, by zwiększyć udział regionów i miast w działaniach na rzecz umocnienia gospodarki europejskiej. Członkowie KR-u skorzystają również z okazji, by zapytać o napływ imigrantów z południowego regionu Morza Śródziemnego, z czym borykają się liczne samorządy lokalne.

Podczas majowej sesji plenarnej zostaną również przyjęte trzy opinie koncentrujące się na reformie jednej z najważniejszych dziedzin polityki europejskiej – Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Wnioski Komisji Europejskiej dotyczące nowej WPR po 2013 r. zostaną omówione w projekcie opinii Luisa Durnwaldera (IT/PPE), przewodniczącego zarządu autonomicznej prowincji Bolzano–Południowy Tyrol. Projekt opinii nawiązuje do uprzednich apeli KR-u o bardziej sprawiedliwą i zrównoważoną WPR. Rola, jaką odgrywają produkty wysokiej jakości w promocji europejskich rolników na światowych rynkach zostanie podkreślona w projekcie opinii René Souchona (FR/PSE), przewodniczącego regionu Owernia, a wyzwania i możliwości sektora mlecznego w związku z proponowaną reformą przepisów regulujących rynek mleczny zostaną omówione w projekcie opinii Emilii Müller (DE/PPE), minister ds. federalnych i europejskich kraju związkowego Bawaria.

Na tej sesji plenarnej zostaną poruszone również dwa zagadnienia kluczowe dla europejskich władz lokalnych i regionalnych: zapewnianie przez nie obywatelom podstawowych usług użyteczności publicznej, jak zaopatrzenie w wodę, recykling odpadów lub usługi szpitalne, co często kłóci się z surowymi unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy państwa. Członkowie KR-u omówią najnowsze plany zreformowania tych zasad dotyczących usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym z Joaquínem Almunią, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za konkurencję. Jednocześnie UE reformuje ramy prawne dotyczące zamówień publicznych, co obejmuje również władze lokalne i regionalne. Henk Kool (NL/PSE), członek zarządu Hagi, przedstawi swoje propozycje dotyczące usprawnień europejskiego rynku zamówień publicznych.

W porządku obrad znajdują się też projekty opinii Norberta Kartmanna (DE/PPE), członka parlamentu krajowego Hesji w sprawie europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof oraz Jesusa Gamalla Allera (ES/PPE), dyrektora generalnego ds. stosunków zewnętrznych i stosunków z Unią Europejską w rządzie regionu Galicja w sprawie polityki rozwojowej UE.

Więcej informacji:

Debaty będą transmitowane na żywo na stronie www.cor.europa.eu w środę 11 maja w godz. 14.30–21.00 i w czwartek 12 maja w godz. 9.00–13.00.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz społeczności, które reprezentują, w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli naruszone zostały jego prawa lub jeśli uznał, że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Michael Alfons

tel.: + 32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

tel.: 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

tel.: + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar